I Wędrowniczy Rajd Nocny „Śladami >Ponurego<”

forum drużyn Harcerskiej Służby Porządkowej, Harcerskiej Służby Granicznej i Harcerskiej Służby Ruchu Drogowego hsp.zhp.pl
ODPOWIEDZ
Maciek P
Stały bywalec
Posty: 3472
Rejestracja: 03 mar 2007, 15:55
Lokalizacja: Inspektorat HSG/HSRD
Hufiec:
Chorągiew:

Post autor: Maciek P » 25 lis 2008, 22:53

1. FABUŁA
Jest noc z 10 na 11 listopada 1943 roku. Jesteście jednym z oddziałów partyzanckich zmierzających na miejsce zgrupowania zarządzonego przez waszego dowódcę, kapitana Jana Piwnika &#8222;Ponurego&#8221;. Co będzie dalej przekonacie się tylko podejmując rzucone przez nas wyzwanie&#8230;
2. ORGANIZATORZY
- Namiestnictwo Wędrownicze Hufca Radom-miasto
- Patol wędrowniczy &#8222;Burza&#8221;
3. KOMENDA RAJDU
&#8211; komendant rajdu pwd Michał Chudzik
&#8211; Z-ca komendanta rajdu Dh. Łukasz Dobrzyński-Sałek
4. CELE RAJDU:
- uczczenie pamięci bohaterów walki o wolność
- zdrowe i miłe spędzenie czasu wśród lasów Gór Świetokrzyskich
- popularyzacja szlaków turystycznych
5. TERMIN RAJDU
Rajd odbędzie się bez względu na pogodę w dniach 12-14.12. 2008r.
6. UCZESTNICTWO I ZGŁOSZENIA
W rajdzie mogą uczestniczyć patrole rajdowe zgłoszone przez Drużyny Wędrownicze, Patrole Wędrownicze, Hufce, Szczepy oraz wszelkie inne środowiska wędrownicze
Liczebność patrolu: 4-8 osób w tym pełnoletni opiekun idący na zasadach uczestnika.
Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 5.12.2008 r. na adres e-mail chudy34rdh@wp.pl. Zgłoszenie powinno zawierać nazwę patrolu, kontaktowy adres
e-mail oraz numer telefonu, listę członków patrolu(imię i nazwisko, data urodzenia, drużyna) oraz dane opiekuna( j.w. + numer i seria dowodu osobistego)
Po tym terminie organizator może nie zapewnić wszystkich świadczeń patrolowi.
Wpisowe na rajd wynosi 20 zł.

Organizator nie przewiduje możliwości zwrotu wpisowego w przypadku niestawienia się patrolu na starcie.

Wpisowe należy wysłać na adres Hufca ZHP Radom-miasto przy ulicy Słowackiego 17 (konto: Bank PKO S.A. przy ul. Kościuszki 12, 26-600 Radom. Nr konta: 10 1240 5703 1111 0000 4904 1143) z dopiskiem WRN i nazwą patrolu zgodna z nazwą w zgłoszeniu lub wpłacić osobiście do biura Hufca .

UWAGA!!! ILOŚć MIEJSC OGRANICZONA!!!
O UCZSTICTWIE DECYDUJE KOLEJNOŚć ZGŁOSZEń!!!

7. KONTAKT
- kontakt z Komendantem Rajdu, pwd. Michał Chudzik:
tel. 792-18-37-30


8. ŚWIADCZENIA DLA UCZESTNIKA
W ramach wpisowego gwarantujemy:
- nocleg (kawałek podłogi 1m x 2,5m,
- dyplomy dla wszystkich patroli,
- transport autokarem z mety rajdu do Radomia
- doskonałą atmosferę i super klimat (na wszystkich trasach&#61514;)
- nagrodę dla najlepszego patrolu.


8. UBIÓR, EKWIPUNEK ORAZ START
Wiadomości na temat godziny startu oraz ekwipunku patrole otrzymają dnia 5.12.2008 na adres e-mail zamieszczony w zgłoszeniu
9.OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW
- kulturalne zachowanie
- przestrzeganie kultury uprawiania turystyki i zasad ochrony środowiska.
- przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych, przepisów ruchu drogowego.
- przestrzeganie Prawa harcerskiego
- posiadanie polisy ubezpieczeniowej na czas trwania rajdu.

W przypadku nie przestrzegania regulaminu organizator ma prawo zdyskwalifikować patol.

10.TRASA

Trasa rajdu liczy 25 kilometrów. Biegnie ze Starachowic do Mirocic.

Godzinę startu patrole otrzymają w potwierdzeniu uczestnictwa
Maciej Pietraszczyk 503-664-824
hsg@zhp.pl; maciej.pietraszczyk@strazgraniczna.pl

Nad sruby korouhev zavlála, to v¹ak neznaèí, ¾e je tam sláva,
v¹em vìrným poka¾dé nesmírnou sílu a jednotu dává,
ve znaku kalich, v kalichu víra, jen pravda vítìzí, v pravdì je síla.

ODPOWIEDZ
nowoczesne kuchnie warszawa

Wróć do „HSG/HSRD/HSP”