Regulamin 50 Harcerskiego Rajdu Świetokrzyskiego

forum harcerskich drużyn turystycznych
turystyka.zhp.pl
ODPOWIEDZ
Portal_Jedrusie
Starszy użytkownik
Posty: 171
Rejestracja: 01 gru 2006, 22:34
Lokalizacja: Środowisko >>Jędrusie<<
Hufiec:
Chorągiew:
Kontakt:

Post autor: Portal_Jedrusie » 20 lut 2008, 22:52

Związek Harcerstwa Polskiego
Hufiec im. Stanisława Staszica
W Starachowicach

REGULAMIN 50 OGÓLNOPOLSKIEGO HARCERSKIEGO
RAJDU ŚWIęTOKRZYSKIEGO

5&#8211;8 .06.2008 r.
Druhny i Druhowie !

Zapraszamy Was na kolejny Jubileuszowy 50 Harcerski Rajd Świętokrzyski.

To szczególny rajd, szczególny czas i szczególni ludzie , którzy go tworzyli i którzy do dziś
z sentymentem wspominają czas wędrówek i szczególnych przyjaźni.
Co takiego jest w &#8222;Śwętuchu&#8221; ,że przez 50 lat spotykają się na nim harcerskie pokolenia: wędrując, wspominając, śpiewając i bawiąc się znakomicie na jego trasach. Trasach które są bardzo różne zarówno pod względem turystycznym i programowym. Trasach na których każdy znajdzie cos dla siebie. I nie jest to tak ,że jedne są lepsze , a inne gorsze. Są po prostu inne , co sprawia ,że rajd świętokrzyski jest propozycją dla wszystkich: zuchów, NS, harcerzy, wędrowników instruktorów, seniorów i także tych którzy ten rajd przez te 50 lat tworzyli.
Mamy nadzieję ,że na zlocie spotkamy wiele może już zapomnianych twarzy . Liczymy na to.

Ta piękna kraina &#8211; serdeczna, życzliwa, gościnna, godna swych ojców ........ zaprasza na 50 Harcerski Rajd Świętokrzyski.
Założenia organizacyjne:

1. Organizator
Organizatorem Rajdu jest Hufiec im. Stanisława Staszica w Starachowicach.

2. Termin Rajdu
Rajd odbędzie się bez względu na pogodę w dniach 5-8 czerwca 2008 roku

3. Cele Rajdu:
&#8226; propagowanie turystyki pieszej

4. Zlot Rajdu
Zlot Rajdu odbędzie się w dniu 7-8 czerwca 2008 roku w Starachowicach na terenie H.O.O. &#8221;Lubianka&#8221;

Komenda Rajdu:

hm Małgorzata Ślaska &#8211; Komendantka Rajdu
hm Mirosław Szlęzak &#8211; Za-ca Komendantki Rajdu
hm Mirosław Sowa - Komendant Zlotu
phm Dariusz Kanclerz - Oboźny Zlotu


Założenia regulaminowe:

1. Uczestnictwo i zgłoszenia

W Rajdzie mogą brać udział wyłącznie patrole reprezentujące jednostki harcerskie. Zgłoszenia przyjmowane są według załączonego wzoru i potwierdzone przez jednostkę nadrzędna patrolu.
Z patrolem przyjeżdża pełnoletni instruktor-opiekun, który bierze udział w rajdzie na prawach uczestnika. Instruktor-opiekun patrolu 11 i więcej osobowego nie ponosi żadnych kosztów rajdu.

Na trasę III &#8222;oldboys&#8221; zapraszamy tych którzy kiedyś chodzili na nasze rajdy , a zwłaszcza byłych harcerzy i instruktorów naszego hufca oraz byłe obsługi rajdowe i ich rodziny .
W przypadku rodzin z przynajmniej dwojgiem dzieci / za jedno nie pobieramy wpisowego/.
Dzieci do lat 6 zwolnione z opłaty.

Patrol, który jako pierwszy dokona wszelkich formalności związanych ze zgłoszeniem
i wpisowym otrzyma nagrodę niespodziankę.

Zgłoszenia prosimy kierować na adres: ZHP Komenda Hufca ul. Harcerska 4,
27-200 Starachowice tel./fax (041)274-75-23 lub pocztą elektroniczną e-mail: starachowice@starachowice.zhp.pl / w przypadku wersji elektronicznej lub fax. oryginał zgłoszenia na starcie trasy/.

2. Wpisowe do dnia 31.05.2008r.
Trasa I biwakowa /biwakowa, sprzęt noszony/ - 25 zł
Trasa II, (biwakowa, sprzęt noszony) i VIII - 20 zł
Trasa III,IV,V, VII (zagospodarowana) &#8211; 30 zł
Trasa VI &#8211; 15 zł


Wpłaty po tym terminie i na starcie trasy odpowiednio droższe o 5 zł od osoby.

Termin zgłoszeń upływa w dniu 31.05.2008r.
Należność należy wpłacać na konto:
ING Bank Śląski S.A O/Starachowice
61 1050 1432 1000 0005 0015 5130 Komenda Hufca ZHP Starachowice.

Po otrzymaniu zgłoszenia i wpłaty zgłaszająca jednostka harcerska otrzymuje potwierdzenie przyjęcia na Rajd oraz numer patrolu rajdowego na przydzieloną trasę, miejsce i godzinę startu trasy pocztą elektroniczną lub sms dlatego obowiązkowe jest podanie w zgłoszeniu adresu poczty elektronicznej lub tel. kom.

Nie zgłoszenie się uczestnika lub całego patrolu, bez wcześniejszego pisemnego powiadomienia organizatora, powoduje utratę wpisowego.
Termin powiadomienia upływa 7 dni przed datą rozpoczęcia Rajdu.

Komenda Rajdu zastrzega sobie, w przypadku nadmiaru zgłoszeń na daną trasę, prawo skierowania patrolu na trasę zastępczą.


3. Ubiór i ekwipunek

Patrole rajdowe muszą posiadać ekwipunek osobisty i patrolu, umożliwiający kilkudniową wędrówkę pieszą w zmiennych warunkach atmosferycznych oraz nocowanie w warunkach turystycznych.
Patrol musi posiadać kompletną apteczkę, mapę Gór Świętokrzyskich, kompas (busole), latarki, kuchenkę turystyczną.
Uczestnicy muszą posiadać kompletny mundur harcerski.

Na trasach I ,II, (biwakowe) patrole muszą posiadać sprzęt biwakowy.
Sprzęt ten jest noszony przez uczestników Rajdu.
Uczestnicy tras biwakowych muszą mieć ukończone 14 lat.


4.Wyżywienie i zakwaterowanie

Patrole we własnym zakresie zapewniają sobie wyżywienie. Zakwaterowanie zapewnia organizator. Na trasach biwakowych &#8211;pola biwakowe. Na trasach zagospodarowanych &#8211; stodoły, trasa III, VI , VIII szkoła.


5. Uprawnienia uczestników

W ramach wpisowego każdy uczestnik otrzymuje prawo do:
&#8226; Posiadania własnego poczucia humoru
&#8226; Radosnego uśmiechu we wszystkich okolicznościach
&#8226; Zaskarbiania sobie łask obsługi
&#8226; Troskliwej opieki ze strony obsługi w zamian za zaskarbione łaski
&#8226; Noclegu w warunkach turystycznych
&#8226; Pamiątkowego znaczka rajdowego
&#8226; Weryfikacji punktów OTP i GOT
&#8226; Gorącego posiłku w dzień zlotu
&#8226; Wywiezienia bez dodatkowej opłaty miłych wspomnień z rajdu
Patrole rajdowe otrzymują:
&#8226; okolicznościowy dyplom
&#8226; proporczyk rajdu
&#8226; najlepsze w zaskarbianiu łask i zdobywaniu punktów patrole
na trasie - puchary i nagrody rzeczowe.


6.Odpowiedzialność i ubezpieczenie.

Patrole ubezpieczają się we własnym zakresie. Polisa ubezpieczeniowa przedstawiana na starcie rajdu .
Za właściwy dobór uczestników odpowiada instruktor-opiekun i jednostka nadrzędna patrolu, potwierdzająca zgłoszenie na rajd.Za szkody wyrządzone w czasie rajdu odpowiedzialność
ponoszą patrole rajdowe.

7. Dyskwalifikacja

Dyskwalifikacja uczestnika lub patrolu może nastąpić w wypadku nieprzestrzegania: Prawa Harcerskiego, przepisów ochrony przyrody i bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Dyskwalifikacja jest równorzędna z wykluczeniem z Rajdu i utratą praw do wszelkich świadczeń.

8.Współzawodnictwo patroli

Na trasach Rajdu będzie prowadzone współzawodnictwo patroli. Patrole będą oceniane przez Komendę Trasy. Oceniane będzie:
&#8226; udział w programie trasy
&#8226; zdyscyplinowanie patrolu
&#8226; regulaminowe umundurowanie i ekwipunek patrolu
&#8226; przejście trasy zgodnie z regulaminem
&#8226; udział w konkursach na trasie

Proponujemy zastępom prowadzenie kronik rajdowych tras, z których utworzymy wielką kronikę rajdową poszerzaną co roku o kolejne wpisy. ( szczegóły na stronach internetowych rajdu i tras).

Szczegółową punktację na trasach ustalają komendanci tras. Zaliczenia patroli do poszczególnych kategorii (I-III) dokonuje Komenda Trasy .

9.Zlot Rajdu

Zlot Rajdu odbędzie się w Starachowicach na terenie Harcerskiego Ośrodka Obozowego &#8222;Lubianka&#8221;
w dniu 7-8 czerwca 2008 roku.
W sobotę będą się odbywać różne imprezy towarzyszące dla uczestników rajdu m.in. wspinaczka, biegi INO, festiwal piosenki/
Uroczysty Apel kończący rajd odbędzie się 8 czerwca o godz. 12.00 na terenie Ośrodka.

Na terenie zlotu funkcjonować będzie miasteczko zlotowe gdzie można będzie zakupić artykuły żywnościowe oraz stoiska HBW, CSH , Poczty Harcerskiej oraz weryfikacja odznak OTP i GOT.

Uwagi końcowe

Na trasach biwakowych organizatorzy nie zapewniają noclegów wstępnych..
Na pozostałych trasach, patrole, które zgłosiły zapotrzebowanie na noclegi wstępne przyjeżdżają w przeddzień rozpoczęcia Rajdu i meldują się w miejscu startu trasy w godz. 18.00-22.00. Tam też opłacają należność za te noclegi.

Komenda Hufca im. Stanisława Staszica w Starachowicach zastrzega sobie prawa do używania logo
i nazwy Harcerskiego Rajdu Świętokrzyskiego.
KH Starachowice zabrania dokonywania jakichkolwiek zmian w treści w/w regulaminu.
Informacje o rajdzie znajdziesz także na stronie internetowej hufca
www.starachowice.zhp.pl oraz stronach tras rajdowych.

TRASY RAJDU


Trasa I (biwakowa, sprzęt noszony) wiek uczestników powyżej 14 lat
O Puchar Naczelniczki Związku Harcerstwa Polskiego

Komendant Trasy &#8211; hm Adam Massalski
Obsługa : Błękitny Szczep Dzieci Gór

05.06.- Skarżysko PKP/ przejazd autokarem/ Bałtów &#8211; Krzemionki Opatowskie
06.06- Krzemionki Opatowskie- Klepacze
07.06- Klepacze- Piotrowe Pole- Małyszyn
08.06. &#8211; Małyszyn - Starachowice- Lubianka zlot
www.trasa1.prv.pl e-mail: trasa1@op.pl


Trasa II (biwakowa, sprzęt noszony) wiek uczestników powyżej 14 lat.
O Puchar Kuratora Oświaty w Kielcach

Komendant Trasy &#8211; pwd Michał Pałczyński
Obsługa : Błękitny Szczep Dzieci Gór

05.06. &#8211; Słowik PKP- Mójcza- brzeg Lubrzanki- Cedzyna
06.06. &#8211; Cedzyna- Podmachocice- Św.Katarzyna- Bodzentyn- Siekierno
07.06. &#8211; Siekierno- Wykus- Obóz Langiewicza- Starachowice /Lubianka/
08.06. &#8211; Lubianka - zlot

www.trasa2.prv.pl e-mail: trasa2@op.pl


Trasa III zagospodarowana dla &#8222;harcerskich dinozaurów&#8221;
O Puchar Przewodniczącego Związku Harcerstwa Polskiego

Komendantka Trasy : hm Lidia Pokuszyńska
Obsługa : 111 Artystyczna Drużyna Wędrownicza im.K.K.Baczyńskiego

06.06. &#8211; Wąchock- Lipie
07.06. &#8211; Lipie - Starachowice
08.06. &#8211; Starachowice &#8211; Lubianka zlot

www.starachowice.zhp.pl e-mail: starachowice@starachowice.zhp.pl

Trasa IV zagospodarowana
O Puchar Marszałka Województwa Świętokrzyskiego

Komendant Trasy &#8211; phm Tomasz Sobański
Obsługa &#8211; 82 DH &#8222;Kubuś&#8221; im .E Dymitrow-Flis &#8222;Robura&#8221;

05.06. &#8211; Tumlin PKP &#8211; szlak czerwony &#8211; Wiśniówka- Klonówka- Mąchocice Scholasteria
06.06. &#8211; Mąchocice Scholasteria- szlak czerwony- Sw.Katarzyna- Bodzentyn- Siekierno
07.06. &#8211; Siekierno- Wykus- Obóz Langiewicza- Starachowice
08.06. &#8211; Starachowice- Lubianka zlot
www.82kubus.zax.pl e-mail: sobanski.t@tlen.pl
Trasa V zagospodarowana
O Puchar Wojewody Świętokrzyskiego

Komendant Trasy &#8211; hm Tomasz Łebek
Obsługa &#8211; 38 Starachowicka Drużyna Harcerska im. E .Plater

05.06. &#8211; Nowa Słupia- Św. Krzyż- Hucka Góra- Księża Skała- Sztymber- Kakonin
06.06. &#8211; Kakonin- Kaplica Św.Mikołaja- Łysica- Św.Katarzyna- Miejska Góra- Bodzentyn- Dąbrowa
07.06. &#8211; Dąbrowa- Wąwóz Chmielowiec- Bronkowie- Wykus- Ostre Gorki- Starachowice
08.06. &#8211; Starachowice - Lubianka zlot

www.38sdh.starachowice.zhp.pl e-mail: tomek@starachowice.zhp.plTrasa VI &#8222;rowerowa&#8221; dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum
O Puchar Starosty Starachowickiego

Komendant Trasy &#8211; pwd Łukasz Nowak
Obsługa : 2 Drużyna Harcerska im. Mariana Langiewicza

07.06. &#8211; Starachowice- Radkowice- Starachowice
08.06. &#8211; Starachowice &#8211; Lubianka zlot

www.starachowice.zhp.pl e-mail: starachowice@starachowice.zhp.plTrasa VII &#8222;Jędrusiowa&#8221; zagospodarowana
O Puchar Prezydenta Miasta Starachowice

Komendant Trasy &#8211; pwd Elżbieta Pryciak
Obsługa - 15 Grunwaldzka DH im. &#8222;Oddziału Partyzanckiego &#8222;Jędrusie&#8221;

05.06. &#8211; Sw. Katarzyna - Radostowa &#8211; Ciekoty - Klonów Budy - Bukowa Góra - Wzdół Wiącka
06.06. &#8211; Wzdół Wiącka - kapliczka Św. Barbary &#8211; Michniów &#8211; Wykus &#8211; Rataje - Węglów
07.06. &#8211; Rataje Węglów - Starachowice
08.06 &#8211; Starachowice &#8211; Lubianka zlot


www.7trasa.jedrusie.org e-mail: 7trasa@jedrusie.org


Trasa VIII &#8222;zuchowa&#8220; i NS
O Puchar Komendanta Kieleckiej Chorągwi ZHP

Komendantka Trasy &#8211; hm Anna Skibińska
Obsługa &#8211; Świętokrzyski Szczep Żołnierzy AK

06.06. &#8211; Starachowice- Wąchock
07.06. &#8211; Wąchock- Obóz Langiewicza- Starachowice
08.06. &#8211; Starachowice- Lubianka zlot
www.starachowice.zhp.pl e-mail: starachowice@starachowice.zhp.pl
Jarosław Dybowski pwd
Instruktor Szczepu - Były Szczep >>JęDRUSIE<< W Łodzi
KSHiS >>JęDRUSIE<< Administrator Harcerskiego Portalu >>JęDRUSIE<< www.jedrusie.org

A legendę "Jędrusiów" poniosą w świat,
Z ognisk dym i przyjaciel nasz wiatr.

ODPOWIEDZ
nowoczesne kuchnie warszawa

Wróć do „Turystyka”