Harcerski Sejmik Lotniczy ZHP - 11 grudnia 2010 - Kraków

forum harcerskich drużyn lotniczych
ODPOWIEDZ
dokumenty
Stały bywalec
Posty: 1551
Rejestracja: 27 maja 2002, 10:23
imię i nazwisko: Czesław Przybytek
stopień instruktorski: hm
stopień harcerski: HR
Lokalizacja: Krakowska 19 Lotnicza
Hufiec: Kraków-Krowodrza
Chorągiew: Krakowska
organizacja: ZHP
Kontakt:

Post autor: dokumenty » 09 paź 2010, 13:41

KOMUNIKAT

Podaję do wiadomości że zgodnie z Regulaminem Pracy lotniczej w ZHP,
Kierownik Wydziału Specjalności GK ZHP zwołał na dzień 11 grudnia 2010 roku,
w Krakowie, Harcerski Sejmik Lotniczy ZHP.

1) Cel Sejmiku
Sejmik jest zwoływany w celu oceny i zaplanowania pracy lotniczej w ZHP oraz wymiany doświadczeń. Sejmik ocenia ponadto pracę Inspektoratu Lotniczego GK ZHP oraz uchwala wniosek do Naczelnika ZHP o powołanie jego szefa. Wybiera także członków Inspektoratu.

2) Uczestnicy
W Harcerskim Sejmiku Lotniczym ZHP uczestniczą harcerscy instruktorzy lotniczy oraz instruktorzy i harcerze będący przedstawicielami harcerskich jednostek lotniczych, czyli posiadających miano harcerskiej jednostki specjalnościowej w specjalności lotniczej.
Gośćmi sejmiku mogą być instruktorzy harcerscy oraz przedstawiciele jednostek harcerskich dopiero zainteresowanych specjalnością lotniczą.

3) Planowany program Sejmiku
- Ocena i zaplanowanie pracy lotniczej w ZHP
- Wymiana doświadczeń.
- Ocena pracy Inspektoratu Lotniczego GK ZHP, przyjęcie koncepcji dalszej pracy IL, wybór członków IL.
Prosimy o przesłanie ew. propozycji uzupełnień programu sejmiku do 30.11.2010 na adres lotnictwo@zhp.pl

4) Zgłoszenia
Do dnia 30.11.2010 należy przesłać na adres lotnictwo@zhp.pl informację zawierającą:
- nazwę jednostki delegującej swego przedstawiciela
- nr, datę i wystawcę rozkazu dot. decyzji o nadaniu/utrzymaniu miana drużyny lotniczej.

Reprezentantów poszczególnych jednostek prosimy o przygotowanie w formie pisemnej sprawozdania z działalności lotniczej środowiska i przesłanie go na adres mailowy Inspektoratu.

5) Lokalizacja
Obrady sejmiku odbędą się w harcówce Gniazda 19 Krakowskich Drużyn Lotniczych im. Żwirki i Wigury - Kraków, ul. Zdrowa 6

Mapka:
http://maps.google.com/maps?f=q&hl=en&g ... iwloc=addr
(wejście jest w południowo-zachodnim narożniku Szkoły Podst. nr 107)


6) Termin - 11 grudnia 2010 roku

Początek - godz. 9.00, przewidywany koniec - godz. 19.00 Istnieje możliwość noclegów w w/w harcówce (10/11 i 11/12) - we własnych śpiworach, na materacach, pod warunkiem zgłoszenia tego do dnia 05.12.2010r.Czuwaj!
Szefowa Inspektoratu Lotniczego GK ZHP
phm. Samanta Nawrocka
]
hm. Czesław Przybytek HR
tel.kom. 519-160-185

dokumenty
Stały bywalec
Posty: 1551
Rejestracja: 27 maja 2002, 10:23
imię i nazwisko: Czesław Przybytek
stopień instruktorski: hm
stopień harcerski: HR
Lokalizacja: Krakowska 19 Lotnicza
Hufiec: Kraków-Krowodrza
Chorągiew: Krakowska
organizacja: ZHP
Kontakt:

Post autor: dokumenty » 08 gru 2010, 11:26

Nastąpiła częściowa zmiana lokalizacji sejmiku.

Rozpoczynamy o godz. 9.00 w siedzibie Chorągwi Krakowskiej
(Kraków, Karmelicka 31, II p.)

Mapka:
http://maps.google.com/maps?f=q&source= ... 15&iwloc=A
hm. Czesław Przybytek HR
tel.kom. 519-160-185

dokumenty
Stały bywalec
Posty: 1551
Rejestracja: 27 maja 2002, 10:23
imię i nazwisko: Czesław Przybytek
stopień instruktorski: hm
stopień harcerski: HR
Lokalizacja: Krakowska 19 Lotnicza
Hufiec: Kraków-Krowodrza
Chorągiew: Krakowska
organizacja: ZHP
Kontakt:

Post autor: dokumenty » 31 gru 2010, 12:57

Harcerski Sejmik Lotniczy 2010 - sprawozdanie
Sprawozdanie z przebiegu
Harcerskiego Sejmiku Lotniczego ZHP
Kraków, 11 grudzień 2010


Harcerski Sejmik Lotniczy ZHP zwołany przez szefa Wydziału Specjalności GK ZHP obradował w Krakowie w dniu 11 grudnia 2010 r.

Podczas obrad uczestnicy Sejmiku przyjęli 3 uchwały w sprawie:
* wyboru składu Inspektoratu Drużyn Lotniczych GK ZHP na lata 2010 - 2012;
* nakreślenia celów Inspektoratu Drużyn Lotniczych GK ZHP na lata 2010 - 2012;
* doprowadzenia do zatwierdzenia przez GK dokumentów dotyczących zaległych propozycji sprawności spadochronowych oraz zmian w regulaminie Harcerskiego Znaku Spadochronowego
Ponadto poruszone zostały kwestie związane z:
* rozliczeniem realizacji uchwał podjętych na poprzednim Sejmiku Lotniczym, który odbywał się w Krakowie 15 listopada 2008 roku,
* zainteresowaniem tematyką lotniczą wśród harcerzy ZHP,
* możliwością finansowania i pozyskiwaniem środków na działania lotnicze
* deficytem Harcerskich Znaków Spadochronowych

Przybyli uczestnicy mieli okazję zaprezentować jak wyglądała działalność ich środowisk w ciągu minionych dwóch lat. Każdy z obecnych wskazywał to co się udało zrealizować oraz to co w działaniach nie wyszło. Informacje na temat działalności poszczególnych środowisk zawierają sprawozdania przygotowane na sejmik przez: I SGW "Dragon", Inspektorat Lotniczy Chorągwi Gdańskiej, Inspektorat Lotniczy Chorągwi Krakowskiej, Harcerską Sekcję Spadochronową GK ZHP oraz Kapitułę Harcerskiego Znaku Spadochronowego. Pozostałe środowiska sprawozdań nie przygotowały.

Uczestnicy Sejmiku:
- hm. Adam Berbeka - Inspektorat Lotniczy Chorągwi Gdańskiej
- hm. Czesław Przybytek - Inspektorat Lotniczy Chorągwi Krakowskiej
- hm. Kazimierz Dziedzic - Inspektorat Lotniczy Chorągwi Krakowskiej
- phm. Samanta Nawrocka - Harcerska Sekcja Spadochronowa GK ZHP
- phm. Daniel Obarewicz - I SGW "Dragon"
- phm. Jacek Soroczyński - Harcerska Sekcja Spadochronowa GK ZHP
- phm. Tomasz Gniadek - Inspektorat Lotniczy Chorągwi Krakowskiej
- pwd. Przemysław Krawczyk - Inspektorat Specjalności Obronnych Chorągwi Krakowskiej
- pwd. Marcin Poczobutt - I SGW "Dragon"
- pwd. Karolina Wójtowicz - Inspektorat Specjalności Obronnych Chorągwi Krakowskiej
- pwd. Adam Ziółkowski - Harcerska Sekcja Spadochronowa Hufca Toruń
- pwd. Eryk Czarkowski - Inspektorat Lotniczy Chorągwi Krakowskiej
- HO Michał Matczyński - I SGW "Dragon"
- ćw. Łukasz Mirosław - I SGW "Dragon"
Uchwała Harcerskiego Sejmiku Lotniczego ZHP nr 1 w sprawie wyboru składu Inspektoratu Drużyn Lotniczych GK ZHP na lata 2010 - 2012.

Harcerski Sejmik Lotniczy GK ZHP w jawnym głosowaniu wybrał nowy skład Inspektoratu:
* hm. Czesław Przybytek - szef IL
* phm. Samanta Nawrocka - członkini IL
* pwd. Eryk Czarkowski - członek IL
Uchwała Harcerskiego Sejmiku Lotniczego ZHP nr 2 w sprawie celów Inspektoratu Drużyn Lotniczych GK ZHP na lata 2010-2012.

Harcerski Sejmik Lotniczy ZHP zobowiązuje Inspektorat do podjęcia działań w celu realizacji niżej wymienionych zadań:
1. Otwarcie pracy Inspektoratu poza środowiska o specjalności lotniczej. Dążenie do jak najszerszej promocji działań lotniczych wśród harcerzy oraz usprawnienie komunikacji i wymiany informacji na temat organizowanych przedsięwzięć.
2. Uporządkowania regulaminów specjalności lotniczej zgodnie z aktualnym Prawem Lotniczym i regulaminami wewnętrznymi ZHP.
3. Przygotowanie materiałów metodycznych - specjalnościowych i wypromowanie ich poza środowiskami lotniczymi.
4. Stałe poszukiwania różnych form i źródeł finansowania, które mogą być wykorzystane na gruncie pracy lotniczej w ZHP.
5. Zorganizowanie lotniczego przedsięwzięcia, którego celem będzie integracja środowisk pracujących ze specjalnością lotniczą.
Uchwała Harcerskiego Sejmiku Lotniczego ZHP nr 3 w sprawie wprowadzenia sprawności spadochronowych do Zestawu uzupełniającego sprawności harcerskich oraz wprowadzenia zmian w regulaminie Harcerskiego Znaku Spadochronowego.

W związku z brakiem realizacji przez Inspektorat uchwał nr 3 i 4 z Harcerskiego Sejmiku Lotniczego, który dobywał się 15 listopada 2008 w Krakowie
Harcerski Sejmik Lotniczy ZHP zobowiązuje Inspektorat do ponowienia wymienionych w uchwałach działań i wprowadzenia zaproponowanych sprawności spadochronowych do Zestawu uzupełniającego sprawności harcerskich (wymagania sprawności zawiera załącznik)
* Młody spadochroniarz*
* Aspirant spadochronowy**
* Spadochroniarz***
* Spadochroniarz - zwiadowca****
* Spadochroniarz - mistrz obronności****
* Spadochroniarz - specjalista****

Jednocześnie wnioskuje się o usunięcie z Zestawu uzupełniającego sprawności harcerskich sprawności Dyżurny startu spadochronowego**, której wymagania nie odpowiadają metodyce harcerskiej i starszoharcerskiej, a ich wykonanie w większości zastrzeżone jest dla osób uprawnionych przepisami Prawa Lotniczego.

Harcerski Sejmik Lotniczy ZHP zobowiązuje również Inspektorat do działań mających na celu wprowadzenie zmian w Regulaminie Harcerskiego Znaku Spadochronowego:
* Dopisać punkt 8c: Zdobycie trzech wybranych sprawności lotniczych, w tym co najmniej jednej z grupy spadochronowo-obronnych.
* Do punktu 14 dopisać: Posiadacz odznaki ma prawo nosić na ubraniu ćwiczebnym (np. kombinezonie) haftowany wizerunek Znaku.


Protokołowała:
phm. Samanta Nawrocka
hm. Czesław Przybytek HR
tel.kom. 519-160-185

dokumenty
Stały bywalec
Posty: 1551
Rejestracja: 27 maja 2002, 10:23
imię i nazwisko: Czesław Przybytek
stopień instruktorski: hm
stopień harcerski: HR
Lokalizacja: Krakowska 19 Lotnicza
Hufiec: Kraków-Krowodrza
Chorągiew: Krakowska
organizacja: ZHP
Kontakt:

Post autor: dokumenty » 31 gru 2010, 13:02

Załącznik nr 1 do Uchwały Harcerskiego Sejmiku Lotniczego ZHP nr 3 w sprawie wprowadzenia sprawności spadochronowych do Zestawu uzupełniającego sprawności harcerskich.

Młody spadochroniarz*
1. Wie gdzie znajduje się najbliższe lotnisko, gdzie odbywają się skoki spadochronowe. Odwiedził/a lotnisko, gdy odbywały się na nim skoki spadochronowe. Wie jak bezpiecznie poruszać się po lotnisku.
2. Przeprowadził/a wywiad ze skoczkiem spadochronowym.
3. Uczestniczył/a (jako widz) w zawodach lub pokazach spadochronowych.
4. Wzięła/wziął udział w zajęciach popularyzujących spadochroniarstwo.
5. Zna podstawowe pojęcia związane ze skokami spadochronowymi (lina desantowa, piguła, sonda, wysokościomierz, rękaw, czasza, pilocik itd.).
6. Zna strony www dotyczące spadochroniarstwa.

Aspirant spadochronowy**
1. Posiada wiedzę i umiejętności na poziomie sprawności Młody spadochroniarz/Młoda spadochroniarka*.
2. Zna historię spadochroniarstwa.
3. Zna budowę spadochronu. Potrafi rozpoznawać różne typy spadochronów (szkolny, celnościowy, zapasowy itp.).
4. Wie, jak wygląda kurs spadochronowy i jakie warunki trzeba spełnić by w nim uczestniczyć.
5. Nawiązał/a kontakt z harcerskim środowiskiem spadochronowym. Zna harcerskie przepisy dotyczące specjalności lotniczej i spadochroniarstwa.
6. Wie, jak prawidłowo udzielić pierwszej pomocy w prostych przypadkach. Potrafi bezpiecznie podejść do poszkodowanego, prawidłowo udrożnić drogi oddechowe. Zna zasady higieny lotniczej.
7. Wie, co wchodzi w skład podstawowego wyposażenia skoczka spadochronowego.
8. Wie, z jakich statków powietrznych można wykonywać skoki spadochronowe.

Spadochroniarz***
1. Posiada wiedzę i umiejętności na poziomie sprawności Aspirant spadochronowy**.
2. Posiada wiedzę teoretyczną na poziomie kursu spadochronowego. Zna przepisy Prawa Lotniczego w zakresie spadochroniarstwa, zasady aerodynamiki, podstawy meteorologii itp.
3. Wie, jak prawidłowo udzielić pierwszej pomocy. Potrafi prawidłowo zabezpieczyć poszkodowanego z podejrzeniem uszkodzenia kręgosłupa lub złamaniami kończyn. Umie założyć kołnierz ortopedyczny i ułożyć poszkodowanego na desce ortopedycznej. Zna zasady higieny lotniczej.
4. Zna historię spadochroniarstwa. Opracował i opowiedział gawędę na temat spadochroniarstwa.
5. Brał/a udział w pracach pomocniczych na starcie spadochronowym. Pomagał w rozstawieniu rękawa, znaków ziemia-powietrze, stołów spadochronowych itp.

Poniżej znajdują się sprawności spadochronowo-obronne. Zdobycie co najmniej jednej z nich upoważnia do składania wniosku o Harcerski Znak Spadochronowy.

Spadochroniarz – zwiadowca****
1. Zna historię polskich wojskowych jednostek specjalnych. Rozpoznaje znaki identyfikacyjne tych formacji oraz potrafi wymienić ich główne zadania.
2. Przeprowadził zbiórkę historyczną zastępu lub drużyny poruszającą tematykę działalności Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej.
3. Wie, jakimi cechami winien odznaczać się wojskowy zwiadowca oraz potrafi wskazać, które z umiejętności wojskowych zwiadowców zostały przeniesione na grunt skautingu. Przeprowadził zbiórkę w terenie dla zastępu lub drużyny rozwijającą jedną lub kilka takich umiejętności.
4. Wykonał samodzielnie nocny marsz na odległość około 10 km wykorzystując techniki skrytego przemieszczania się, a następnie prowadził obserwację rejonu wskazanego na mapie przez opiekuna próby. W trakcie obserwacji wykonał szkic obserwowanego rejonu.
5. Będąc w terenie, za pomocą radiowych środków łączności potrafił przekazać meldunek załodze statku powietrznego o miejscu położenia wybranego obiektu. Zna sposób określania położenia obowiązujący w nawigacji lotniczej.
6. Samodzielnie wykonał elementy maskujące odzież potrzebne do skrytego przemieszczania się w terenie. Uwzględnił przy tym różne pory roku.
7. Przez dwie doby przetrwał samodzielnie w wyznaczonym terenie leśnym. Przez cały czas pozostawał niezauważony i żywił się wyłącznie „darami lasu”.

Spadochroniarz – mistrz obronności****
1. Zna rodzaje sił zbrojnych w Polsce. Potrafi wskazać te formacje wojskowe, których żołnierze przechodzą szkolenia spadochronowe.
2. Zna rozmieszczenie wojskowych jednostek aeromobilnych na terenie kraju.
3. Rozpoznaje oznaczenia stopni obowiązujących w Polskich Siłach Zbrojnych oraz formacjach działających na rzecz bezpieczeństwa powszechnego (Policja, Straż Pożarna).
4. Przeprowadził dla drużyny zbiórkę na temat zagrożeń bezpieczeństwa państwa, gotowości obronnej państwa, wprowadzania stanów nadzwyczajnych, współczesnego systemu mobilizacyjnego oraz stanów gotowości obronnej Polskich Sił Zbrojnych.
5. Posiada wiedzę na temat możliwych zagrożeń aktami terroryzmu. Zna algorytm postępowania w przypadku zauważenia podejrzanych przedmiotów porzuconych w miejscach publicznych oraz znalezienia niewypałów lub niewybuchów. Przeprowadził dla drużyny zbiórkę na temat terroryzmu na świecie.
6. Potrafi posługiwać się sprzętem ochrony przeciwchemicznej.
7. Sporządził plan, a następnie przeprowadził z drużyną ćwiczenia ewakuacji biwaku lub obozu w bezpieczne miejsce na wypadek zaistnienia zagrożeń naturalnych lub katastrof.

Spadochroniarz – specjalista****
1. Zna wymagania stawiane kandydatom na żołnierzy zawodowych w jednostkach powietrzno- desantowych. Osiągnął sprawność pozwalającą na zaliczenie egzaminu z wychowania fizycznego według norm określonych w takich jednostkach co najmniej na poziomie dostatecznym.
2. Wie, na czym polegają różnice pomiędzy wykonywaniem skoków sportowych i wojskowych.
3. Potrafi omówić rodzaje skoków spadochronowych wykonywanych przez skoczków wojskowych (desantowe, HALO, HAHO, LALO). Zna warunki nadawania tytułu i Odznaki Skoczka Spadochronowego Wojsk Powietrzno–Desantowych.
4. Ukończył kurs samoobrony bądź rozwija w sposób ciągły swoje umiejętności w dziedzinie sportów lub sztuk walki.
5. Potrafi omówić budowę i działanie broni palnej krótkiej i długiej na wybranych egzemplarzach. Zna zasady bezpiecznego posługiwania się bronią. Wie, jakiego rodzaju uzbrojenie znajduje się na wyposażeniu jednostek powietrzno-desantowych.
6. Przeszedł szkolenie strzeleckie z broni palnej.
7. Zorganizował dla zastępu lub drużyny zawody strzeleckie z broni pneumatycznej przestrzegając przepisów strzeleckich i zasad bezpieczeństwa. Wyjaśnił zasady bezpieczeństwa podczas działań strzeleckich oraz omówił podstawy prawidłowego strzelania.
8. Przeprowadził dla drużyny lub kilku środowisk grę terenową o tematyce obronnej, rozwijającą sprawność fizyczną, umiejętności orientacji w terenie w dzień i w nocy oraz umiejętności strzeleckie.

Sprawność mistrzowska lub odznaka: Harcerski Znak Spadochronowy.

Uprawnienia: układacz spadochronowy (rigger), licencje FAI, licencje USPA, Świadectwo Kwalifikacji Skoczka Spadochronowego.
hm. Czesław Przybytek HR
tel.kom. 519-160-185

dokumenty
Stały bywalec
Posty: 1551
Rejestracja: 27 maja 2002, 10:23
imię i nazwisko: Czesław Przybytek
stopień instruktorski: hm
stopień harcerski: HR
Lokalizacja: Krakowska 19 Lotnicza
Hufiec: Kraków-Krowodrza
Chorągiew: Krakowska
organizacja: ZHP
Kontakt:

Post autor: dokumenty » 15 mar 2011, 14:54

Wpłynęły propozycje znaków graficznych w/w nowych sprawności spadochronowych.

http://lotnictwo.zhp.pl/index.php?do=ne ... 1&id=12181

Proszę o ewentualne uwagi.
Ostatnio zmieniony 15 mar 2011, 15:34 przez dokumenty, łącznie zmieniany 1 raz.
hm. Czesław Przybytek HR
tel.kom. 519-160-185

p1ter
Nowicjusz
Posty: 22
Rejestracja: 23 cze 2007, 08:17
Lokalizacja: Inspektorat Lotniczy
Hufiec:
Chorągiew:
Kontakt:

Post autor: p1ter » 27 kwie 2011, 11:00

Rozumiem że do sprawności:
* Młody spadochroniarz*
* Aspirant spadochronowy**
* Spadochroniarz***
znakiem graficznym jest sama czasza spadochronu?
phm.Piotr Gryziak HO
- członek Inspektoratu Lotniczego
Chorągwi Gdańskiej

dokumenty
Stały bywalec
Posty: 1551
Rejestracja: 27 maja 2002, 10:23
imię i nazwisko: Czesław Przybytek
stopień instruktorski: hm
stopień harcerski: HR
Lokalizacja: Krakowska 19 Lotnicza
Hufiec: Kraków-Krowodrza
Chorągiew: Krakowska
organizacja: ZHP
Kontakt:

Post autor: dokumenty » 27 kwie 2011, 12:47

Tak.
hm. Czesław Przybytek HR
tel.kom. 519-160-185

royas
Stały bywalec
Posty: 366
Rejestracja: 30 maja 2002, 23:30
Hufiec:
Chorągiew:
Kontakt:

Post autor: royas » 28 kwie 2011, 10:56

Chciałem tylko zauważyć, że fragment "Zdobycie co najmniej jednej z nich upoważnia do składania wniosku o Harcerski Znak Spadochronowy" trochę miesza (co zresztą wyszło też tu w którymś wątku). Ale to raczej nie będzie w oficjalnych papierach?
Tomasz Rojek

dokumenty
Stały bywalec
Posty: 1551
Rejestracja: 27 maja 2002, 10:23
imię i nazwisko: Czesław Przybytek
stopień instruktorski: hm
stopień harcerski: HR
Lokalizacja: Krakowska 19 Lotnicza
Hufiec: Kraków-Krowodrza
Chorągiew: Krakowska
organizacja: ZHP
Kontakt:

Post autor: dokumenty » 28 kwie 2011, 13:12

royas pisze:Chciałem tylko zauważyć, że fragment "Zdobycie co najmniej jednej z nich upoważnia do składania wniosku o Harcerski Znak Spadochronowy" trochę miesza (co zresztą wyszło też tu w którymś wątku). Ale to raczej nie będzie w oficjalnych papierach?
Raczej będzie.
hm. Czesław Przybytek HR
tel.kom. 519-160-185

p1ter
Nowicjusz
Posty: 22
Rejestracja: 23 cze 2007, 08:17
Lokalizacja: Inspektorat Lotniczy
Hufiec:
Chorągiew:
Kontakt:

Post autor: p1ter » 28 kwie 2011, 18:35

Czyli Naczelnik nie zatwierdził owego regulaminu ?
phm.Piotr Gryziak HO
- członek Inspektoratu Lotniczego
Chorągwi Gdańskiej

dokumenty
Stały bywalec
Posty: 1551
Rejestracja: 27 maja 2002, 10:23
imię i nazwisko: Czesław Przybytek
stopień instruktorski: hm
stopień harcerski: HR
Lokalizacja: Krakowska 19 Lotnicza
Hufiec: Kraków-Krowodrza
Chorągiew: Krakowska
organizacja: ZHP
Kontakt:

Post autor: dokumenty » 28 kwie 2011, 19:10

Dzisiaj GK miała się zajmować sprawami specjalnościowymi, więc może wreszcie skorygowała reg. HZS.
hm. Czesław Przybytek HR
tel.kom. 519-160-185

ODPOWIEDZ
nowoczesne kuchnie warszawa

Wróć do „Lotnictwo”