wizja

kasiakwapinska
Użytkownik
Posty: 77
Rejestracja: 04 kwie 2005, 10:54
Lokalizacja: GK ZHP
Hufiec:
Chorągiew:

Post autor: kasiakwapinska » 09 maja 2005, 15:47

Zachęcam do dyskutowania nad zapisaniem wizji naszej organizacji, którą rozumiemy jako obraz naszej wymarzonej przyszłości. Przyszłości jaką chcemy tworzyć i do jakiej dążymy.
Oto propozycja zapisu:

WIZJA ORGANIZACJI


WIZJA Związku Harcerstwa Polskiego/organizacji w roku 2010

Jest rok 2010. Jesteśmy prężną, atrakcyjną i dostępną dla dzieci i młodzieży organizacją, która kształtuje charakter młodego człowieka. Jesteśmy organizacją o wysokiej jakości wszystkich działań, co w rezultacie przekłada się na rozwój liczebny. Nasz dorobek jest istotną częścią światowego skautingu.

Swoją siłę czerpiemy z pracy dobrze przygotowanej i wysoko zmotywowanej kadry, która swoją postawą potwierdza ideały zawarte w Prawie Harcerskim. Kadra utożsamia się z organizacją i świadomie dąży do osiągnięcia jej celów. Aby sprostać nowym wyzwaniom, kadra stale się rozwija i jest twórcza. Takim postawom sprzyja przejrzysta struktura organizacji z jasno określonymi zakresami praw i obowiązków dla każdej funkcji, zasadami jej obejmowania i przekazywania, realizująca na każdym szczeblu zasadę pomocniczości. W zarządzaniu stosujemy odpowiednie procedury i standardy gwarantujące wysoką jakość i sprawność funkcjonowania. Społeczne komendy zapewniają realizację zadań statutowych, nie wahając się wyciągać konsekwencji w przypadku naruszenia interesów organizacji.

Dla realizacji swoich celów mądrze wykorzystujemy swój majątek oraz różnicujemy źródła dochodów. Nie dopuszczamy do powstania niemożliwych do spłacenia zobowiązań. Uczciwość w stosowaniu prawa jest główną zasadą działalności finansowej. Dzięki stosowaniu takich zasad i osobistemu przykładowi ze strony całej kadry członkowie ZHP wyrastają na wartościowych obywateli i jesteśmy postrzegani jako organizacja godna zaufania i pełniąca ważną rolę społeczną.

PRIORYTETY

ZHP 2010 to organizacja:
WYCHOWAWCZA - czyli skupiona na realizacji misji ZHP,
Z KOMPETENTNĄ KADRĄ - przygotowaną i rozwijającą się przez pełnione funkcje,
DOBRZE ZARZĄDZANA - według prostych i przejrzystych procedur,
BEZPIECZNA FINANSOWO - bez długów, z możliwością realizacji zadań,


a w swoim działaniu kierujemy się następującymi zasadami:
- uczciwością,
- pomocniczością,
- stawianiem na jakość,
- przejrzystością działań,
- konsekwencją działań,
- wyrazistością/czytelnością rozpoznawalnością na zewnątrz.
Jesteśmy organizacją stale uczącą się.

hm. Katarzyna Kwapińska

tgrodzki
Użytkownik
Posty: 59
Rejestracja: 27 maja 2002, 10:37
Hufiec:
Chorągiew:
Kontakt:

Post autor: tgrodzki » 14 maja 2005, 00:56

Im dłużej przeglądam forum, tym bardziej łapię się na tym, że brakuje mi podsumowania bieżącej kadencji.
Jak możemy mówić o stabilności finansowej i braku długów w roku 2010, skoro ocały czas brakuje rzetelnej i czytelnej informacji o sytuacji finansowej Związku dzisiaj.
Chcemy napisać o przejrzystości działań, ale nie mamy pojęcia co zrealizowano w tym zakresie w obecnej kadencji. To samo z zarządzaniem. A przecież to hasła, które na poprzednim Zjeździe były bardzo popularne...
Możemy przed każdym Zjazdem pisać nasze marzenia, ale jak nie będzie pomysłu na ich realizację, to nadal będzie tylko marzenie.
hm. Tomasz Grodzki
Hufiec Otwock
KI 30 Plus
www.Przerwanki.pl

Radek
Starszy użytkownik
Posty: 246
Rejestracja: 26 cze 2002, 22:27
Hufiec:
Chorągiew:
Kontakt:

Post autor: Radek » 14 maja 2005, 11:30

Wizja to są właśnie nasze marzenia.
Wizja wyznacza kierunek, w którym chcemy zmierzać.
To, że nie mamy wielu informacji na temat sytuacji obecnej, że nie do końca wiemy jak pewne problemy rozwiązać nie oznacza, że nie powinniśmy marzyć. Jeżeli zgadzamy się co do ogólnego kierunku rozwoju to bardzo dobrze. Byłoby znacznie gorzej, gdyby każdy z nas chciał innej organizacji.

Zgadzam się, że brak wiarygodnych informacji o aktualnej sytuacji ZHP jest ogromnym problemem. Brakuje też informacji o efektach dotychczas podejmowanych działań. Żeby realnie myśleć o osiągnięciu naszej Wizji musimy wiedzieć jak jest w organizacji teraz oraz jakie próby rozwiązywania problemów podejmowano do tej pory. Szczegółowa dyskusja na temat proponowanych zmian toczy się na forach dotyczących poszczególnych obszarów strategicznych.

Pozwolę sobie rozpocząć odrębny wątek o nazwie "największe problemy ZHP".
Łatwiej bowiem będzie nam osiągnać WIZJę jeżeli właściwie zdiagnozujemy STAN OBECNY.

Tutaj wolałbym, żebyśmy dyskutowali bardziej na takie tematy, jak na przykład: rola dorosłych w organizacji, miejsce seniorów w ruchu harcerskim, ZHP - organizacją młodzieżową czy wielopokoleniową? Itp.
Paweł Dobosz

Radek
Starszy użytkownik
Posty: 246
Rejestracja: 26 cze 2002, 22:27
Hufiec:
Chorągiew:
Kontakt:

Post autor: Radek » 19 maja 2005, 14:31

Radek napisał:
Tutaj wolałbym, żebyśmy dyskutowali bardziej na takie tematy, jak na przykład: rola dorosłych w organizacji, miejsce seniorów w ruchu harcerskim, ZHP - organizacją młodzieżową czy wielopokoleniową? Itp.
Niesamowite, zero dyskusji. A ja myślałem, że to kwestie kontrowersyjne.
Paweł Dobosz

dokumenty
Stały bywalec
Posty: 1551
Rejestracja: 27 maja 2002, 10:23
imię i nazwisko: Czesław Przybytek
stopień instruktorski: hm
stopień harcerski: HR
Lokalizacja: Krakowska 19 Lotnicza
Hufiec: Kraków-Krowodrza
Chorągiew: Krakowska
organizacja: ZHP
Kontakt:

Post autor: dokumenty » 19 maja 2005, 15:25

Radek napisał:
Radek napisał:
Tutaj wolałbym, żebyśmy dyskutowali bardziej na takie tematy, jak na przykład: rola dorosłych w organizacji, miejsce seniorów w ruchu harcerskim, ZHP - organizacją młodzieżową czy wielopokoleniową? Itp.
Niesamowite, zero dyskusji. A ja myślałem, że to kwestie kontrowersyjne.
Dyskusja juz była, np.:
http://www.forum.zhp.pl/viewtopic.php?TopicID=2224
albo
http://www.forum.zhp.pl/viewtopic.php?TopicID=2678
;)

A przy okazji to mówienie o ZHP jako o "organizacji młodzieżowej"
gdy "młodzież" czyli wędrownicy i kadra "młodzieżowa (16-32)
to tylko/aż 24 % całego ZHP
to ciekawa teoria
;-)
hm. Czesław Przybytek HR
tel.kom. 519-160-185

Radek
Starszy użytkownik
Posty: 246
Rejestracja: 26 cze 2002, 22:27
Hufiec:
Chorągiew:
Kontakt:

Post autor: Radek » 20 maja 2005, 14:57

Dziękuje,
sporo czytania, ale warto było.

Spróbuję to wszystko podsumować:

1. Członkostwo
Abstrahuję w tym miejscu od tego, że harcerzem zostaje się na całe życie. Staram się przede wszystkim ogólnie przedstawić formalny podział metodyczno-organizacyjny w ZHP. Nie jest to jednak opis w 100% odpowiadający aktualnym zapisom statutowym.

Członkowie ZHP dzielą się na:
- członków zwyczajnych
- członków wspierających

Członkowie zwyczajni dzielą się na:
- zuchy
- harcerzy
- harcerzy starszych
- wędrowników
- instruktorów
- starszyznę harcerską
- seniorów
- innych (np. dorośli, którzy wstąpili do ZHP po ukończeniu 25 roku życia, zamierzający zostać instruktorami)

Istnieje wątpliwość, czy można należeć jednocześnie do kilku kategorii członkowskich.
Dla przykładu:
- Czy instruktor przewodniczący kręgu seniorów jest jednocześnie instruktorem i seniorem?
- Czy instruktor w wieku wędrowniczym jest jednocześnie instruktorem i wędrownikiem?

Członkowie wspierający dzielą się na:
- osoby pełnoletnie wyrażające wolę stałej współpracy i pomocy jednostkom organizacyjnym ZHP
- osoby prawne, w szczególności stowarzyszenia przyjaciół harcerstwa


2. Ruch Przyjaciół Harcerstwa
Inicjatorami RPH powinni być członkowie wspierający ZHP. Jest to też miejsce dla sympatyków ruchu harcerskiego.


3. Funkcje instruktorskie
Funkcjami instruktorskimi są:
- funkcja drużynowego lub kierującego podstawową jednostką organizacyjną oraz inne funkcje powierzane w trybie mianowania przez właściwego komendanta hufca, komendanta chorągwi lub Naczelnika ZHP
- funkcje członków władz ZHP powierzane w trybie wyboru

Funkcję instruktorską może pełnić instruktor. W uzasadnionych wypadkach komendant hufca może dopuścić do pełnienia funkcji instruktorskiej członka zwyczajnego nie będącego instruktorem, który ukończył 16 lat i posiada odpowiednie kwalifikacje instruktorskie.


4. Podstawowe jednostki organizacyjne
Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi ZHP są:
- gromady, drużyny i kręgi skupiające członków zwyczajnych
- inne jednostki działające na zasadach drużyny lub kręgu (jest propozycja wykreślenia tego zapisu ze statutu)

Podział na gromady, drużyny i kręgi można jeszcze uszczegółowić:
- gromady zuchowe
- drużyny harcerskie
- drużyny starszoharcerskie
- drużyny wędrownicze
- drużyny wielopoziomowe
- kręgi instruktorskie
- kręgi starszyzny harcerskiej
- kręgi seniorów
- kręgi seniorów i starszyzny harcerskiej


5. Inne jednostki organizacyjne
Inne jednostki organizacyjne w ZHP to przede wszystkim:
- kręgi działaczy
- harcerskie kluby specjalnościowe
- szczepy
- związki drużyn
- ruchy programowo-metodyczne
- hufce
- chorągwie
- itd.

Każdy rodzaj "innych jednostek organizacyjnych" posiada swoją specyfikę.
Pewne wątpliwości pojawiają się w przypadku harcerskich klubów specjalnosciowych. Jest bowiem propozycja, żeby nie traktować ich jako "innych podstawowych jednostek organizacyjnych". W takim przypadku (przykładowo) Harcerskie Grupy Ratowniczo-Medyczne nie są podstawowymi jednostkami organizacyjnymi.


5. Wizja ZHP I: organizacja kształtująca charakter i wspierająca wszechstronny rozwój młodego człowieka
Zgodnie z tą Wizją osoby dorosłe w ZHP powinny być przede wszystkim instruktorami lub członkami wspierającymi (w tych rozważaniach nie uwzględniam pełnoletnich wędrowników). W ramach Wizji I istnieją jeszcze dwie opcje: mniej i bardziej liberalna.

1 Opcja mniej liberalna.
Członkowie starszyzny harcerskiej i seniorzy powinni być traktowani co najwyżej jako potencjalni instruktorzy. Członkowie starszyzny harcerskiej i seniorzy, którzy nie zamierzają zostać instruktorami powinni zdecydować się na członkostwo wspierające lub odejść z organizacji. Po odejściu z ZHP mogą oczywiście działać w ramach Ruchu Przyjaciół Harcerstwa lub założyć własną organizację skupiającą byłych harcerzy i instruktorów.

2 Opcja bardziej liberalna.
Członkowie starszyzny harcerskiej i seniorzy powinni być traktowani zarówno jako potencjalni instruktorzy, jak też jako członkowie wspierający o szczególnym statusie (a konkretnie o statusie członka zwyczajnego).


6. Wizja ZHP II: organizacja kształtująca charakter i wspierająca wszechstronny rozwój człowieka
Zgodnie z tą Wizją osoby dorosłe w ZHP to nie tylko instruktorzy i członkowie wspierający, niezależnie od tego jak by się oni nie nazywali (w tych rozważaniach nie uwzględniam pełnoletnich wędrowników).

Zgodnie z tą Wizją w ZHP jest miejsce dla osób dorosłych, którzy chcą się nadal rozwijać harcersko. Nie oznacza to, że będą się oni zajmowali tylko i wyłącznie sobą. Jednak zwolennicy tej opcji bardzo silnie akcentują potrzebę samorozwoju dorosłych członków ZHP, w szczególności starszyzny harcerskiej i seniorów.
Paweł Dobosz

dokumenty
Stały bywalec
Posty: 1551
Rejestracja: 27 maja 2002, 10:23
imię i nazwisko: Czesław Przybytek
stopień instruktorski: hm
stopień harcerski: HR
Lokalizacja: Krakowska 19 Lotnicza
Hufiec: Kraków-Krowodrza
Chorągiew: Krakowska
organizacja: ZHP
Kontakt:

Post autor: dokumenty » 20 maja 2005, 19:30

Radek napisał:
1. Członkostwo
(....)
Członkowie zwyczajni dzielą się na:
(....)
- innych (np. dorośli, którzy wstąpili do ZHP po ukończeniu 25 roku życia, zamierzający zostać instruktorami)
Kiepski przykład, bo tutaj dotyczy akurat starszyzny. Bo aby "zamierzać" czyli aby móc otworzyc próbe pwd musi byc po Przyrzeczeniu. A 26-latek, po Przyrzeczeniu, to starszyzna.
Chyba ze masz na myśli osoby przed Przyrzeczeniem, to faktycznie jest kłopot, ale taki sam jak w każdej innej grupie wiekowej, gdyż zuchem/harcerzem wg Statutu jest się dopiero po złożeniu Obietnicy/Przyrzeczenia.
Radek napisał:
Każdy rodzaj "innych jednostek organizacyjnych" posiada swoją specyfikę.
Pewne wątpliwości pojawiają się w przypadku harcerskich klubów specjalnosciowych. Jest bowiem propozycja, żeby nie traktować ich jako "innych podstawowych jednostek organizacyjnych". W takim przypadku (przykładowo) Harcerskie Grupy Ratowniczo-Medyczne nie są podstawowymi jednostkami organizacyjnymi.
Aby kluby traktować jako "podstawowe jednostki organizacyjne" konieczne jest uznanie że działają na zasadzie drużyny albo kręgu.
Z "instrukcji specjalnosciowej" wynika jedynie że niektóre z klubów mogą działać na zasadzie szczepu,( co jest pewnym kuriuzum), oraz że chyba (?) nie mogą działać na zasadzie drużyny. Wynika z tego że aby kluby uznać za p.j.o. muszą działać na zasadzie kręgu. Ale jak na razie nikt tego oficjalnie nie potwierdził.
hm. Czesław Przybytek HR
tel.kom. 519-160-185

Radek
Starszy użytkownik
Posty: 246
Rejestracja: 26 cze 2002, 22:27
Hufiec:
Chorągiew:
Kontakt:

Post autor: Radek » 23 maja 2005, 08:31

dokumenty napisał:
[...]
Chyba ze masz na myśli osoby przed Przyrzeczeniem, to faktycznie jest kłopot, ale taki sam jak w każdej innej grupie wiekowej, gdyż zuchem/harcerzem wg Statutu jest się dopiero po złożeniu Obietnicy/Przyrzeczenia.
Właśnie to miałem na myśli.

A jeżeli chodzi o inne grupy wiekowe to jest propozycja, żeby nieco zmienić par. 16 Statutu ZHP:

par. 16
1. Członkami zwyczajnymi są w szczególności: zuchy, harcerze, instruktorzy i seniorzy.
2. Zuchy składają Obietnice Zucha.
3. Harcerze, harcerze starsi, wędrownicy składają Przyrzeczenie Harcerskie.
4. Instruktorem zostaje się po złożeniu Zobowiązania Instruktorskiego, złożywszy uprzednio Przyrzeczenie Harcerskie. Instruktorem może zostać osoba, która ukończyła 16 lat.
5. Podział członków zwyczajnych ze względu na wymagania metodyczne i organizacyjne oraz związane z tym nazewnictwo określa Rada Naczelna ZHP.


Paweł Dobosz

Tomek
Starszy użytkownik
Posty: 225
Rejestracja: 22 kwie 2003, 09:00
Hufiec:
Chorągiew:

Post autor: Tomek » 23 maja 2005, 09:08

Jeśli chodzi o ścisłość to proponuję:

Zuchem zostaje się po złożeniu Obietnicy Zucha i otrzymaniu Znaczka Zucha
Harcerzem zostanie się po złożeniu Przyrzeczenie Harcerskiego i otrzymaniu Krzyża Harcerskiego
Harcerzem Starszym zostaje się po złożeniu Przyrzeczenia Harcerskiego i otrzymaniu Krzyża Harcerskiego oraz Logo Starszoharcerskiego (nazwa chyba robocza, ale do Zjazdu okaże się co to będzie dokładnie)
Wędrownikiem zostaje się po złożeniu Przyrzeczenia Harcerskiego i otrzymaniu Krzyża Harcerskiego oraz naramiennika wędrowniczego.
hm. Tomasz Rawski HR
Hufiec Ziemi Gliwickiej ZHP

dokumenty
Stały bywalec
Posty: 1551
Rejestracja: 27 maja 2002, 10:23
imię i nazwisko: Czesław Przybytek
stopień instruktorski: hm
stopień harcerski: HR
Lokalizacja: Krakowska 19 Lotnicza
Hufiec: Kraków-Krowodrza
Chorągiew: Krakowska
organizacja: ZHP
Kontakt:

Post autor: dokumenty » 23 maja 2005, 09:48

Radek napisał:
dokumenty napisał:
[...]
Chyba ze masz na myśli osoby przed Przyrzeczeniem, to faktycznie jest kłopot, ale taki sam jak w każdej innej grupie wiekowej, gdyż zuchem/harcerzem wg Statutu jest się dopiero po złożeniu Obietnicy/Przyrzeczenia.
Właśnie to miałem na myśli.

A jeżeli chodzi o inne grupy wiekowe to jest propozycja, żeby nieco zmienić par. 16 Statutu ZHP:

par. 16
1. Członkami zwyczajnymi są w szczególności: zuchy, harcerze, instruktorzy i seniorzy.
2. Zuchy składają Obietnice Zucha.
3. Harcerze, harcerze starsi, wędrownicy składają Przyrzeczenie Harcerskie.
4. Instruktorem zostaje się po złożeniu Zobowiązania Instruktorskiego, złożywszy uprzednio Przyrzeczenie Harcerskie. Instruktorem może zostać osoba, która ukończyła 16 lat.
5. Podział członków zwyczajnych ze względu na wymagania metodyczne i organizacyjne oraz związane z tym nazewnictwo określa Rada Naczelna ZHP.
A co w sytuacji osoby pow. 25 lat która chce złożyć Przyrzeczenie aby zostać członkiem starszyzny (albo instruktorem) ? Kim jest przed złożeniem Przyrzeczenia ?

hm. Czesław Przybytek HR
tel.kom. 519-160-185

dokumenty
Stały bywalec
Posty: 1551
Rejestracja: 27 maja 2002, 10:23
imię i nazwisko: Czesław Przybytek
stopień instruktorski: hm
stopień harcerski: HR
Lokalizacja: Krakowska 19 Lotnicza
Hufiec: Kraków-Krowodrza
Chorągiew: Krakowska
organizacja: ZHP
Kontakt:

Post autor: dokumenty » 23 maja 2005, 09:51

Tomek napisał:
Jeśli chodzi o ścisłość to proponuję:

Zuchem zostaje się po złożeniu Obietnicy Zucha i otrzymaniu Znaczka Zucha
A kim to dziecko będzie (jest) przed złozeniem Obietnicy ? Proponujesz Tomku to co już jest wg obecnego Statutu.
hm. Czesław Przybytek HR
tel.kom. 519-160-185

StaryWilk
Stały bywalec
Posty: 2830
Rejestracja: 28 lut 2003, 13:47
Lokalizacja: Biały Szczep
Hufiec:
Chorągiew:
Kontakt:

Post autor: StaryWilk » 23 maja 2005, 10:36

Kategorie członkowskie - seniorzy i instruktorzy, sprawiają też duzo emocji w innych wątkach - do "brzytwy wiekowej " włącznie. A może by tak nieco "przykrócić" to wszystko?
Po pierwsze seniorzy, niech to będzie kategoria "wspierająca", nie członkowska.
Po drugie instruktorzy. Tylko czynni, lub urlopowani /na czas określony/ instruktorzy zachowują członkostwo. Pozostali przechodzą do seniorów.
Po trzecie, powinien być wyraźny i jednoznaczny "katalog" funkcji spełniających znamiona prawdziwej SŁUŻBY instruktorskiej - by nie powstawały różne dziwolągi np. przed wyborami, lub wtedy ,gdy trzeba obsadzić kolesiami tzw. kolonię....harcerską.

Radek
Starszy użytkownik
Posty: 246
Rejestracja: 26 cze 2002, 22:27
Hufiec:
Chorągiew:
Kontakt:

Post autor: Radek » 23 maja 2005, 10:38

dokumenty napisał:
[...]
A co w sytuacji osoby pow. 25 lat która chce złożyć Przyrzeczenie aby zostać członkiem starszyzny (albo instruktorem) ? Kim jest przed złożeniem Przyrzeczenia ?
Sam jestem ciekaw. W propozycjach zmian Statutu ZHP nic na ten temat nie znalazłem. Być może należy zmienić (rozszerzyć) kategorię starszyzny harcerskiej albo dodać zupełnie nową kategorię członkowską. Wszystko zależy od tego jaką mamy wizję pracy z dorosłymi w ZHP. Pytanie czy taka jedna wizja istnieje? Czy powinna istnieć? Czy Zjazd ZHP powinien się jednoznacznie w tej spawie wypowiedzieć?
Paweł Dobosz

dokumenty
Stały bywalec
Posty: 1551
Rejestracja: 27 maja 2002, 10:23
imię i nazwisko: Czesław Przybytek
stopień instruktorski: hm
stopień harcerski: HR
Lokalizacja: Krakowska 19 Lotnicza
Hufiec: Kraków-Krowodrza
Chorągiew: Krakowska
organizacja: ZHP
Kontakt:

Post autor: dokumenty » 23 maja 2005, 12:22

kasiagol napisał:
ZHP 2010 to organizacja:
(....)
Z KOMPETENTNĄ KADRĄ - przygotowaną i rozwijającą się przez pełnione funkcje,
StaryWilk napisał:
Po trzecie, powinien być wyraźny i jednoznaczny "katalog" funkcji spełniających znamiona prawdziwej SŁUŻBY instruktorskiej
Zastanawiam się czy w takim "katalogu" zmieści się np. instruktor/"starszak", magazynier szczepu, odbywający co tydzień, z kolejnymi zastępami "zbiórki gospodarcze" ? Bo na upartego, jeśli poważnie traktować hasło "wychowania gospodarczego", to czym te zbiórki się różnią od cotygodniowych zbiórek drużynowego zuchów ?
A może w "katalogu" będzie traktowany jako "instruktor specjalnościowy".
hm. Czesław Przybytek HR
tel.kom. 519-160-185

StaryWilk
Stały bywalec
Posty: 2830
Rejestracja: 28 lut 2003, 13:47
Lokalizacja: Biały Szczep
Hufiec:
Chorągiew:
Kontakt:

Post autor: StaryWilk » 23 maja 2005, 14:04

Byłbym skłonny raczej zaliczyć taką funkcję do poziomu "zielonych sznurów" - magazynier, skarbnik, pod warunkiem, że drużyna ma majątek pozwalający na przeprowadzenie obozu stałego. W pozostałych przypadkach, poziom brązowych sznurów.

Zablokowany
nowoczesne kuchnie warszawa

Wróć do „Strategia”