Problemy

forum poświęcone innym tematom związanym z harcerstwem
ODPOWIEDZ
M.Z
Nowicjusz
Posty: 2
Rejestracja: 28 lut 2010, 23:40
Lokalizacja: 9KDW
Hufiec:
Chorągiew:

Post autor: M.Z » 28 lut 2010, 23:46

Witam.
Mam pytanie.
Za co mogę zostać wyrzucony z ZHP ? poza nie stosowaniem się do prawa i nie wykonywania rozkazów.

Stary Wedrowiec
Stały bywalec
Posty: 363
Rejestracja: 13 gru 2006, 15:16
Lokalizacja: 21 KDSH "Wędrowcy"
Hufiec:
Chorągiew:
Kontakt:

Post autor: Stary Wedrowiec » 01 mar 2010, 11:55

Jesteś instruktorem czy nie?
pwd. Piotr Winiarski ćw.
Drużynowy 21 KWDW Grot
Członek KH
Hufiec Pionki

Trzeci
Stały bywalec
Posty: 357
Rejestracja: 16 lip 2006, 11:35
Lokalizacja: HSP
Hufiec:
Chorągiew:
Kontakt:

Post autor: Trzeci » 01 mar 2010, 15:35

M.Z pisze:Witam.
Mam pytanie.
Za co mogę zostać wyrzucony z ZHP ? poza nie stosowaniem się do prawa i nie wykonywania rozkazów.
Jeżeli jesteś harcerzem nie pełniącym żadnej funkcji instruktorskiej w ZHP to możesz zostać wydalony rozkazem drużynowego a ja nie jesteś w drużynie to Komendanta Hufca.
Jeżeli jednak jesteś instruktorem to tylko wyrokiem odpowiedniego terytorialnie sądu harcerskiego.

Za co....
1. Za wszelką działalność niezgodną ze Statutem ZHP i obowiązującymi w ZHP przepisami


§ 24
1. Członkostwo zwyczajne ZHP ustaje na skutek:
1) wystąpienia z ZHP,
2) skreślenia z listy członków ZHP,
3) wykluczenia z ZHP.
2. Członkostwo wspierające ZHP ustaje na skutek:
1) rezygnacji,
2) skreślenia z listy członków ZHP z powodów niewywiązywania się z obowiązków wynikających z porozumienia.

§ 25
Wystąpienie z ZHP następuje w drodze złożenia stosownego oświadczenia, zgodnie z podstawowym przydziałem służbowym, osobie kierującej podstawową jednostką organizacyjną ZHP lub właściwemu komendantowi hufca, komendantowi chorągwi lub Naczelnikowi ZHP.

§ 26
1. Skreślenie z listy członków następuje w wypadku niewypełnienia obowiązków członkowskich, w tym nieopłacenia składek członkowskich przez okres co najmniej 6 miesięcy.
2. Decyzję o skreśleniu z listy członków ZHP podejmują, po wcześniejszym uprzedzeniu o takim zamiarze i umożliwieniu złożenia wyjaśnień, zgodnie z podstawowym przydziałem służbowym, osoby kierujące podstawowymi jednostkami organizacyjnymi ZHP lub właściwy komendant hufca, komendant chorągwi bądź Naczelnik ZHP.
3. Od decyzji o skreśleniu z listy członków ZHP przysługuje prawo odwołania na zasadach określonych w § 28.

§ 27
1. Wobec członków zwyczajnych ZHP naruszających postanowienia Statutu ZHP mogą być stosowane następujące kary:
1) upomnienie,
2) nagana,
3) wykluczenie z ZHP,
4) ponadto w stosunku do starszyzny, instruktorów i kadry pozbawienie, na okres do 4 lat, całości lub części praw członkowskich.
2. Uprawnionymi do stosowania kar są:
1) w stosunku do członków zwyczajnych nie będących instruktorami i nie pełniących funkcji instruktorskich – osoba kierująca podstawową jednostką organizacyjną ZHP,
2) w stosunku do starszyzny, instruktorów i kadry – właściwy komendant hufca, komendant chorągwi lub Naczelnik ZHP w zakresie upomnienia i nagany oraz pozbawienia praw członkowskich, a właściwy sąd harcerski w zakresie wszystkich kar.
3. Obwinionemu przysługuje prawo złożenia wyjaśnień przed zastosowaniem kary.
4. Właściwy komendant hufca, komendant chorągwi lub Naczelnik ZHP może zawiesić członka zwyczajnego pełniącego funkcję instruktorską w pełnieniu określonych funkcji oraz w prawach członka ZHP do czasu zakończenia postępowania, jeśli ze względu na rodzaj przewinienia przemawiają za tym względy wychowawcze lub dobro Związku pod warunkiem jednoczesnego skierowania sprawy do sądu harcerskiego.
5. Kara upomnienia lub nagany ulega zatarciu po upływie roku od prawomocnego ukarania a kara pozbawienia praw członkowskich – po upływie roku od jej zakończenia.
6. Wykluczenie z ZHP powoduje pozbawienie praw członkowskich, utratę stopni i odznak organizacyjnych.
7. Wykluczonemu z ZHP przysługuje prawo ponownego ubiegania się o członkostwo w ZHP. Zasady ponownego ubiegania się o członkowstwo określa Rada Naczelna ZHP.

§ 28
1. Skreślonemu z listy członków ZHP oraz ukaranemu przysługuje prawo odwołania w terminie 14 dni od dnia powiadomienia:
1) od decyzji osoby kierującej podstawową jednostką organizacyjną ZHP podjętych wobec członka zwyczajnego nie będącego kadrą – do właściwego komendanta hufca lub komendanta chorągwi,
2) od decyzji komendanta hufca, komendanta chorągwi lub Naczelnika ZHP podjętych wobec kadry, starszyzny lub instruktorów – do właściwego sądu harcerskiego,
3) od decyzji komendanta hufca, komendanta chorągwi lub Naczelnika ZHP podjętych wobec członka zwyczajnego nie będącego instruktorem i pełniącego funkcję instruktorską oraz wobec członka wspierającego – odpowiednio do komendanta chorągwi, Naczelnika ZHP lub Głównej Kwatery ZHP,
4) od orzeczenia sądu harcerskiego – do sądu harcerskiego właściwego do rozpatrzenia odwołania.
2. Od decyzji podjętych w trybie odwoławczym odwołanie nie przysługuje.
phm. Michał Michalski HR
Zespół Biura GK ZHP ds. spójności dokumentów
Inspektorat Harcerskiej Służby Porządkowej GK ZHP

M.Z
Nowicjusz
Posty: 2
Rejestracja: 28 lut 2010, 23:40
Lokalizacja: 9KDW
Hufiec:
Chorągiew:

Post autor: M.Z » 01 mar 2010, 21:08

Dziękuję za odpowiedź.

ODPOWIEDZ
nowoczesne kuchnie warszawa

Wróć do „Inne”