Regulamin prowadzenia zajęć harcerskich z wykorzystaniem u

forum harcerskich drużyn obronnych
ODPOWIEDZ
Maciek P
Stały bywalec
Posty: 3472
Rejestracja: 03 mar 2007, 15:55
Lokalizacja: Inspektorat HSG/HSRD
Hufiec:
Chorągiew:

Post autor: Maciek P » 08 paź 2007, 08:59

Portal_Jedrusie pisze:
Maciek P pisze:Rozumiem, że pod pojęciem harcerzy masz na myśli ludzi poniżej 16 roku życia. OK, zgodzę się z tobą. Starszym - jeśli nie chcemy, żeby poszli się deprawować w grupach asg - musimy zaproponować coś więcej. Ale zgoda, to nie ten wątek.

P.S.
Strzelanie typu sportowego, to także biathlon. :)
Oczywiście. Drużyny wędrownicze to zupełnie inna sprawa.
Jasne, to uzgodniliśmy stanowiska :D
Maciej Pietraszczyk 503-664-824
hsg@zhp.pl; maciej.pietraszczyk@strazgraniczna.pl

Nad sruby korouhev zavlála, to v¹ak neznaèí, ¾e je tam sláva,
v¹em vìrným poka¾dé nesmírnou sílu a jednotu dává,
ve znaku kalich, v kalichu víra, jen pravda vítìzí, v pravdì je síla.

Portal_Jedrusie
Starszy użytkownik
Posty: 171
Rejestracja: 01 gru 2006, 22:34
Lokalizacja: Środowisko >>Jędrusie<<
Hufiec:
Chorągiew:
Kontakt:

Post autor: Portal_Jedrusie » 08 paź 2007, 19:04

No to, sie nazywa konsensus. w związku z powuzszym wklepie zmiany do projetu w MS WORD i jesli uznamy projekt za przemyslany i gotowy do oceny przesle go do Pelikana, żeby coś wymyslił.

Jeśli są jescze jakieś sugestie, to proszę napiszcie.
Jarosław Dybowski pwd
Instruktor Szczepu - Były Szczep >>JęDRUSIE<< W Łodzi
KSHiS >>JęDRUSIE<< Administrator Harcerskiego Portalu >>JęDRUSIE<< www.jedrusie.org

A legendę "Jędrusiów" poniosą w świat,
Z ognisk dym i przyjaciel nasz wiatr.

Portal_Jedrusie
Starszy użytkownik
Posty: 171
Rejestracja: 01 gru 2006, 22:34
Lokalizacja: Środowisko >>Jędrusie<<
Hufiec:
Chorągiew:
Kontakt:

Post autor: Portal_Jedrusie » 08 paź 2007, 19:26

Podaje wiec tekst jednolity:
------------------------------------

Zasady zajęć o charakterze strzeleckim prowadzonych przez jednostki organizacyjne Związku Harcerstwa Polskiego

(Projekt)

CZęŚć A. Przepisy ogólne
Definicja zajęć strzeleckich, urządzeń strzeleckich. Podział urządzeń wg kategorii prawnej
1. Zajęcia o charakterze strzeleckim (zajęcia strzeleckie, treningi, pokazy i zawody) są to wszelkie zajęcia z wykorzystaniem urządzeń miotających pociski przy pomocy lufy wszelkiej długości i kalibrów (urządzenia strzeleckie).
2. Urządzenia dopuszczone do użytkowania podczas zajęć strzeleckich
a. Urządzenia strzeleckie kwalifikowane na podstawie Ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji .[Dz. U. Nr 53, poz. 549] jako broń i podlegające wymogowi posiadania zezwolenia
1. Broń palna bojowa
2. Broń palna sportowa
3. Broń pneumatyczna o energii wylotowej pocisku powyżej 17 J
b. Urządzenia strzeleckie nie kwalifikowane jako broń na podstawie Ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji.[Dz. U. Nr 53, poz. 549]
1. pistolety i karabinki pneumatyczne napędzane poprzez sprężynę i pojemniki ciśnieniowe o energii wylotowej pocisku poniżej 17 J (opisane w CZęŚCI &#8222;B&#8221;)
2. repliki broni bojowej - napędzane poprzez sprężynę o energii wylotowej pocisku poniżej 2 J i kalibrze 6 mm strzelające pociskami plastikowymi, farbiącymi lub metalowymi. tzw. Air Soft Gun i Air Electric Gun (ASG I AEG) (opisane w CZęŚCI &#8222;C&#8221;)

3.Urządzenia nie dopuszczone do użytkowania podczas zajęć strzeleckich
a. urządzenia sygnalizacyjne (pistolety, rewolwery hukowe i alarmowe. Rakietnice lufowe i nasadkowe)
b. jakiekolwiek urządzenia zasilane ładunkiem miotającym czarnoprochowym &#8211; w tym broń czarnoprochowa nie kwalifikowana jako broń w rozumieniu Ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji.[Dz. U. Nr 53, poz. 549]
c. broń myśliwska i gazowa
d. urządzenia strzeleckie o energii wylotowej pocisku poniżej 17J zasilane pirotechnicznym ładunkiem inicjującym

4. Dopuszczalność kategorii do zajęć strzeleckich i warunki dopuszczenia
Do zajęć strzeleckich dopuszcza się wszystkie urządzenia wymienione w pkt. 2 z zastosowaniem niżej wymienionych zasad:
a. zajęcia strzeleckie z zastosowaniem broni palnej bojowej, sportowej i pneumatycznej kwalifikowanej jako broń w rozumieniu Ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji.[Dz. U. Nr 53, poz. 549]
mogą odbywać się wyłącznie w Klubach i Strzelnicach posiadających odpowiednie zezwolenia i atesty do prowadzenia takich zajęć i prowadzone przez uprawnionych instruktorów (nie jest wymagane posiadanie przez w/w Instruktorów stopnia instruktorskiego ZHP).

Zabrania się wnoszenia, noszenia i prezentowania sprawnej technicznie broni w rozumieniu Ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji.[Dz. U. Nr 53, poz. 549]
w rejon imprez organizowanych przez jednostki organizacyjne ZHP, nawet przez osoby posiadające stosowne zezwolenia oraz urządzeń pirotechnicznych, materiałów miotających i wybuchowych. Broń na w/w imprezach mogą posiadać wyłącznie Funkcjonariusze Policji i innych Służb Państwowych wyłącznie w związku z wykonywaniem zadań służbowych.
b. zajęcia strzeleckie przy wykorzystaniu pistoletów i karabinków pneumatycznych o energii wylotowej pocisku poniżej 17 J mogą odbywać sie poza specjalistycznymi obiektami strzeleckimi podczas imprez organizowanych przez jednostki organizacyjne ZHP w ramach metodyki harcerskiej na zorganizowanych doraźnie Strzelnicach Polowych wg poniższych zasad:

CZęŚć B &#8211; Zajęcia strzeleckie z użyciem Urządzeń pneumatycznych o energii wylotowej pocisku poniżej 17J
I. Organizacja Strzelnicy Polowej.
1. Strzelnica Polowa musi gwarantować całkowite bezpieczeństwo dla Uczestników, organizatorów i osób postronnych. Musi być zlokalizowana w sposób odizolowany od miejsc ogólnie dostępnych - poprzez wykorzystanie zabezpieczeń terenowych, konstrukcyjnych i obsługi osobowej strzelania. Wymagane jest zgłoszenie i uzyskanie pisemnej akceptacji organizacyjnego przełożonego Osoby zamierzającej zorganizować Strzelnicę Polową (np. Komendant Rajdu, Komendant Zgrupowania Obozów, Szef Bazy itp.)
2. Strzelnica polowa może posiadać wyłącznie 1 (jedną) oś strzelania o szerokości min. 5 m i o długości określonej dla:
- pistolety pneumatyczne sprężynowe i zasilane pojemnikiem ciśnieniowym min. 10 m
- karabinki pneumatyczne zasilane z wykorzystaniem sprężyny min 15 m
Oś strzelnicy musi być zabezpieczona po bokach i od strony tarcz przed wtargnięciem i przebywaniem osób niepowołanych przy wykorzystaniu możliwości terenowych, konstrukcyjnych i osobowych.
Strzelnica musi mieć wyznaczone strefy:
a.STREFA OCZEKIWANIA
b.LINIA WYJSCIOWA
c.LINIA STRZELANIA
Oznaczone w sposób widoczny i jednoznaczny np. Tablicami, taśmami
Stanowisko strzeleckie musi być wyposażone w stolik strzelecki (taboret) i w stolik ładowniczy oddalone od siebie o min. 2 m, usytuowane przed osią strzelnicy.
Na stoliku strzeleckim nie może znajdować się śrut, i pojemniki ciśnieniowe, a urządzenie strzeleckie spoczywające na stoliku strzeleckim zawsze musi być w stanie otwartym niezaładowanym
3. Strzelnica polowa musi być wyposażona w kulochwyt gwarantujący wytracenie energii kinetycznej pocisku w swym obrębie. W przypadku kulochwytu naturalnego - wykonany z materiałów plastycznych, piasek, gleba, darń. Dopuszcza się stosowanie kulochwytów sztywnych o konstrukcji pochłaniającej energią kinetyczną pocisku tzw. peryskopy
Niedopuszczalne jest wykorzystywanie jako kulochwytu ścian budynków, elementów niestabilnych jak blachy, osłony maszyn itp.
Stanowisko strzeleckie musi posiadać do dyspozycji 2 pary okularów ochronnych
3. Używany sprzęt i akcesoria
Do prowadzenia strzelań na strzelnicach polowych dopuszcza się wyłącznie sprzęt i akcesoria nabyte w oficjalnych punktach dystrybucji.
Do prowadzenia strzelań z pistoletów i karabinków pneumatycznych dopuszcza się wyłącznie pociski (śruciny) miękkie (ołowiane) o tępym kształcie. Zabronione jest stosowanie śrucin twardych (stalowych, a w przypadku ASG kulek metalowych) i ostrym kształcie pocisku
4. Tarcze strzelnicze.
Dopuszcza się tarcze papierowe, kartonowe punktowane lub gładkie o dowolnym kształcie figur geometrycznych. Sposób mocowania tarcz w rejonie kulochwytu musi gwarantować ich stabilność
Zabrania się stosowania tarcz w jakikolwiek sposób nawiązujących swym kształtem lub wizerunkiem do postaci ludzkich i zwierzęcych oraz celów twardych tzw. popperów

II Prowadzący strzelanie
Prowadzącym strzelanie może być wyłącznie pełnoletni instruktor ZHP spełniający jeden z poniższych warunków
- zaliczonym przeszkoleniem na specjalistycznych warsztatach wewnątrzorganizacyjnych przygotowujących do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem urządzeń miotających nie będących bronią w rozumieniu ustawy o broni
- w stopniu co najmniej podharcmistrza po zapoznaniu się z niniejszymi zasadami
- posiadający uprawnienia dotyczące broni :
a. uprawnienia wynikające z posiadania dokumentu o nazwie "Legitymacja osoby dopuszczonej do posiadania broni" z wyłączeniem celu posiadania "A" - ochrona osobista i "K" realizacja przedsięwzięć artystycznych.
b. uprawnienia Funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej i Żołnierzy Zawodowych Wojska Polskiego
c. uprawnienia Instruktorów i Sędziów Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego
d uprawnienia Instruktora strzeleckiego Ligi Obrony Kraju na broń pneumatyczną

Prowadzący strzelanie jest w pełni odpowiedzialni za przebieg i bezpieczeństwo strzelania.
Podczas prowadzenia występuje w kamizelce odblaskowej z Napisem "INSTRUKTOR"
Prowadzący strzelanie ma do dyspozycji w celu zapewnienia właściwego przebiegu strzelania minimum dwie pełnoletnie osoby asystujące. Asystenci podlegają bezpośrednio Prowadzącemu Strzelanie

III. Kwalifikacja do uczestnictwa w zajęciach strzeleckich
Do uczestnictwa w zajęciach strzeleckich dopuszcza się osoby w wieku powyżej 10 lat pod warunkiem, że ich budowa ciała umożliwia właściwą obsługę sprzętu używanego podczas strzelania. Kwalifikacji dokonuje Prowadzący Strzelanie i jego decyzja jest jednoznaczna i ostateczna. Prowadzący strzelanie może w każdej chwili usunąć ze strzelnicy każdego z Uczestników strzelania i Osób postronnych bez podania przyczyny. Jedynymi Osobami mogącymi przebywać na terenie strzelnicy jako obserwatorzy, po poinformowaniu i uzyskaniu zgody na wstęp jest bezpośredni organizacyjny przełożony prowadzącego strzelanie i Osoby wprowadzane przez niego.

IV. Przebieg strzelania
1. Uczestnicy strzelania oczekują w &#8222;STREFIE OCZEKIWANIA&#8221;.
2. Uczestnik strzelania na komendę &#8222;NA LINIE WYJŚCIOWĄ&#8221; udaje się na &#8222;LINIę WYJŚCIOWĄ&#8221; i zgłasza gotowość odbycia strzelania .
3. Prowadzący Strzelanie podaje komendę "NA LINIę STRZELANIA"
4. Prowadzący Strzelanie udziela instruktażu na stanowisku strzeleckim, opisuje sprzęt, sposób działania i oddania strzału i warunków bezpieczeństwa. Wymaga się od Prowadzącego Strzelanie i Strzelającego stosowania okularów ochronnych
5. Prowadzący ładuje pistolet lub karabinek (jedną, kilkoma śrucinami lub magazynkiem w zależności od typu sprzętu) zabrania się jakichkolwiek manipulacji przez Strzelającego odbiegających od obsługi oddania strzału i kierowania wylotu lufy poza oś strzelnicy
6. Prowadzący wręcza pistolet lub karabinek strzelającemu, kontroluje sposób obsługi i po zgłoszeniu przez strzelającego gotowości wydaje komendę wg wzoru "CEL - TARCZA, ODLEGŁOŚć 10 M, 8 STRZAŁÓW - START". Podczas oddawania strzału Prowadzący nadzoruje bezpośrednio przebieg strzelania. Seria strzelania jest zakończona po komendzie Prowadzącego "STOP" lub "PRZERWIJ STRZELANIE". Po komendzie kończącej serię strzelania zabrania się jakichkolwiek manipulacji przez Strzelającego.
7. Po wykonaniu serii strzelania, strzelający przekazuje pistolet lub karabinek pneumatyczny Prowadzącemu strzelanie, który sprawdza stan rozładowania i w stanie otwartym odkłada na stolik strzelecki pod nadzorem Osoby asystującej.
8. Prowadzący wraz ze Strzelającym udają sie do tarczy w celu oceny strzelania i ustalenia punktacji.
9. Po zakończeniu serii i spisaniu wyników strzelający opuszcza rejon "Linii otwarcia ognia"
10. Podczas strzelania na terenie strzelnicy nie mogą się znajdować inne egzemplarze urządzeń strzeleckich, niż na stanowisku strzeleckim

V. Zakończenie strzelania - przepisy porządkowe.
Po zakończeniu strzelania Prowadzący wraz z obsługą przywracają stan pierwotny terenu na którym było zorganizowana strzelnica polowa. W miarę możliwości usuwają wystrzelone śruciny z rejonu kulochwytu

VI. Dokumentacja strzelnicy polowej
1. Wzór zgłoszenia zamiaru zorganizowania strzelnicy polowej podczas imprezy organizowanej przez jednostkę ZHP
2. Protokół z odbycia zajęć strzeleckich podczas imprezy organizowanej przez jednostkę ZHP
3. Karta wyników (w przypadku Zawodów )

CZęŚć C &#8211; Zajęcia strzeleckie z użyciem replik ASG i AEG
I. Organizacja Strzelnicy Polowej.
1. Strzelnica Polowa musi gwarantować całkowite bezpieczeństwo dla Uczestników, organizatorów i osób postronnych. Musi być zlokalizowana w sposób odizolowany od miejsc ogólnie dostępnych - poprzez wykorzystanie zabezpieczeń terenowych, konstrukcyjnych i obsługi osobowej strzelania. Strzelnica polowa może posiadać wyłącznie 1 (jedną) oś strzelania o szerokości min . 3 m przypadająca na jednego Prowadzącego i o długości min
- 5 m dla sprzętu ASG
- 10 m dla sprzętu AEG
2.Oś strzelnicy musi być zabezpieczona po bokach i od strony tarcz przed wtargnięciem i przebywaniem osób niepowołanych przy wykorzystaniu możliwości terenowych, konstrukcyjnych i osobowych.
Stanowisko strzeleckie musi być wyposażone w stolik strzelecki (taboret) i w stolik ładowniczy, usytuowane przed osią strzelnicy.
Na stoliku strzeleckim urządzenie strzeleckie spoczywające na stoliku strzeleckim zawsze musi być w stanie niezaładowanym
3. Strzelnica polowa musi być wyposażona w kulochwyt gwarantujący wytracenie energii kinetycznej pocisku w swym obrębie umożliwiające łatwe i bezproblemowe usuniecie wystrzelonych kulek. Niedopuszczalne jest wykorzystywanie jako kulochwytu ścian budynków, elementów niestabilnych jak blachy, osłony maszyn itp.
Stanowisko strzeleckie musi posiadać do dyspozycji 2 pary okularów ochronnych
3. Używany sprzęt i akcesoria
Do prowadzenia strzelań na strzelnicach polowych dopuszcza się wyłącznie sprzęt i akcesoria nabyte w licencjonowanych punktach dystrybucji.
Do prowadzenia strzelań z pistoletów i karabinków ASG I AEG dopuszcza się wyłącznie pociski (kulki) plastikowe lub farbiące Zabronione jest stosowanie kulek metalowych
4. Tarcze strzelnicze.
Dopuszcza się tarcze papierowe, kartonowe punktowane lub gładkie o dowolnym kształcie figur geometrycznych. Sposób mocowania tarcz w rejonie kulochwytu musi gwarantować ich stabilność
Zabrania się stosowania tarcz w jakikolwiek sposób nawiązujących swym kształtem lub wizerunkiem do postaci ludzkich i zwierzęcych

II Prowadzący strzelanie
Prowadzącym strzelanie może być wyłącznie pełnoletni instruktor ZHP

Prowadzący strzelanie jest w pełni odpowiedzialni za przebieg i bezpieczeństwo strzelania.
Podczas prowadzenia występuje w kamizelce odblaskowej z Napisem "INSTRUKTOR"
Prowadzący strzelanie ma do dyspozycji w celu zapewnienia właściwego przebiegu strzelania minimum jedną pełnoletnią osobę asystującą. Asystenci podlegają bezpośrednio Prowadzącemu Strzelanie

III. Kwalifikacja do uczestnictwa w zajęciach strzeleckich
Do uczestnictwa w zajęciach strzeleckich dopuszcza się osoby w wieku powyżej 7 lat pod warunkiem, że ich budowa ciała umożliwia właściwą obsługę sprzętu używanego podczas strzelania. Kwalifikacji dokonuje Prowadzący Strzelanie i jego decyzja jest jednoznaczna i nieodwołalna. Prowadzący strzelanie może w każdej chwili usunąć ze strzelnicy każdego z Uczestników strzelania i Osób postronnych bez podania przyczyny
IV. Przebieg strzelania
1. Uczestnicy strzelania oczekują w &#8222;STREFIE OCZEKIWANIA&#8221;.
2. Prowadzący Strzelanie udziela instruktażu na stanowisku strzeleckim, opisuje sprzęt, sposób działania i oddania strzału i warunków bezpieczeństwa. Wymaga się od Prowadzącego Strzelanie i Strzelającego stosowania okularów ochronnych
3. Strzelający ładuje magazynek zadana ilością kulek a następnie pistolet lub karabinek magazynkiem, zabrania się jakichkolwiek manipulacji przez Strzelającego odbiegających od obsługi ładowania magazynka przed komenda do oddania strzału i kierowania wylotu lufy poza oś strzelnicy
4. Prowadzący wydaje komendę &#8222;ŁADUJ&#8221;, kontroluje sposób obsługi i po zgłoszeniu przez strzelającego gotowości wydaje komendę wg wzoru "CEL - TARCZA, ODLEGŁOŚć 10 M, 30 STRZAŁÓW OGNIEM CIĄGŁYM - START". Strzelający odbezpiecza lub przeładowuje pistolet lub karabinek ASG-AEG Podczas oddawania strzału Prowadzący nadzoruje bezpośrednio przebieg strzelania. Seria strzelania jest zakończona po komendzie Prowadzącego "STOP" lub "PRZERWIJ STRZELANIE". Po komendzie kończącej serię strzelania zabrania Strzelający wypina magazynek z gniazda magazynka i oddaje strzał kontrolny w kierunku tarczy.
5. Po wykonaniu serii strzelania, strzelający odkłada na stolik strzelecki pod nadzorem Osoby asystującej.
6. Prowadzący wraz ze Strzelającym udają sie do tarczy w celu oceny strzelania i ustalenia punktacji.
7. Po zakończeniu serii i spisaniu wyników strzelający opuszcza rejon stanowiska strzeleckiego
8. Podczas strzelania na terenie strzelnicy nie mogą się znajdować inne egzemplarze urządzeń strzeleckich, niż na stanowisku strzeleckim

V. Zakończenie strzelania - przepisy porządkowe.
Po zakończeniu strzelania Prowadzący wraz z obsługą przywracają stan pierwotny terenu na którym było zorganizowana strzelnica polowa. Usuwają wystrzelone kulki z rejonu kulochwytu

Plik edytowalny znajduje się pod adresem http://www.jedrusie.org/zas_strzel_zhp.doc

Na niebiesko oznaczono zmiany wzgledem tekstu pierwotnego.
Jarosław Dybowski pwd
Instruktor Szczepu - Były Szczep >>JęDRUSIE<< W Łodzi
KSHiS >>JęDRUSIE<< Administrator Harcerskiego Portalu >>JęDRUSIE<< www.jedrusie.org

A legendę "Jędrusiów" poniosą w świat,
Z ognisk dym i przyjaciel nasz wiatr.

Maciek P
Stały bywalec
Posty: 3472
Rejestracja: 03 mar 2007, 15:55
Lokalizacja: Inspektorat HSG/HSRD
Hufiec:
Chorągiew:

Post autor: Maciek P » 08 paź 2007, 19:55

OK. Kilka uwag:
Zabrania się wnoszenia, noszenia i prezentowania sprawnej technicznie broni w rozumieniu Ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji.[Dz. U. Nr 53, poz. 549]...
Tu chyba powinien być numer punktu, czyli 5.

Podobnie punktów brakuje w dziale II części C.

b. zajęcia strzeleckie przy wykorzystaniu pistoletów i karabinków pneumatycznych o energii wylotowej pocisku poniżej 17 J mogą odbywać sie poza specjalistycznymi obiektami strzeleckimi podczas imprez organizowanych przez jednostki organizacyjne ZHP w ramach metodyki harcerskiej na zorganizowanych doraźnie Strzelnicach Polowych wg poniższych zasad:
Prawidłowo powinno być: według zasad określonych w części B.

3. Używany sprzęt i akcesoria
Do prowadzenia strzelań na strzelnicach polowych dopuszcza się wyłącznie sprzęt i akcesoria nabyte w licencjonowanych punktach dystrybucji.
Odnośnie asg nie ma takich. Zakupy dokonuje się w sklepach internetowych.

Dodaj na końcu:
Zasady organizacji imprez i gier asg określą odrębne przepisy. Bo jeśli trzymać się litery ta instrukcja organizację gier asg wykluczy.
Maciej Pietraszczyk 503-664-824
hsg@zhp.pl; maciej.pietraszczyk@strazgraniczna.pl

Nad sruby korouhev zavlála, to v¹ak neznaèí, ¾e je tam sláva,
v¹em vìrným poka¾dé nesmírnou sílu a jednotu dává,
ve znaku kalich, v kalichu víra, jen pravda vítìzí, v pravdì je síla.

Duncan McLain
Użytkownik
Posty: 115
Rejestracja: 04 wrz 2006, 12:21
Hufiec:
Chorągiew:

Post autor: Duncan McLain » 08 paź 2007, 20:11

Witam.
Pewnie stęskniliscie się za mna...

Cóż moge powiedzieć. Bardzo ładnie ten regulmin wygląda, jednak w praktyce jest nierealny do zrealizowania.Przynajmniej na wiekszych imprezach.

Wcześniej już podałem dlaczego, jednak jak widze moja uwaga umknęła gdzieś komuś, więc powtórzę to jeszcze raz:

A co gdy na lini strzału jest więcej niz jedna osoba?

Na zawodach MTO zwykle strzala cały patrol a nie jedna osoba. Do tego dołóżmy fakt, że w ciągu dnia nalezy "obsłużyć" np 30 takich patroli, gdzie strzela np po 5 osób.
I jak to widzicie? Że instruktor będzie każdemu po kolei ładował broń, recytował regulaminową formułkę a potem szedł sprawdzać i omawiać wyniki strzelań?

Toż to godzin w dobie braknie na takie rzeczy, drodzy druhowie!

w regulaminie nadal nie ma rozwiązaniej kwestii strzelania zespołowego. Pojedyncze strzelanie o którym mowa w regulaminie (strzelający wraz z prowadzacym na lini strzału, reszta w strefie oczekiwania itp) jest dobre na malutkie, druzynowe imprezy a nie na MTO!

Zweryfikować,dopisać i ładnie zaznaczyc.
I to szybko!

Licze, że tym razem moje uwagi zostana zauważone.

Pozdrawiam.
Duncan McLain
"...Ale kiedy Ojczyzna do synów swych o pomoc zawoła,to znajdzie ich do walki dobrze przygotowanych"
/Andrzej Małkowski/

sikor
Stały bywalec
Posty: 3461
Rejestracja: 13 sty 2004, 17:56
imię i nazwisko: Janusz Sikorski
stopień instruktorski: hm
stopień harcerski: HR
Lokalizacja: Polska
Hufiec: Ziemi Tyskiej
Chorągiew: Śląska
organizacja: ZHP
Kontakt:

Post autor: sikor » 08 paź 2007, 20:30

Ojj Duncan ... zaproponuj coś :)
hm. Janusz Sikorski HR
Redaktor Naczelny czasopisma "Harcerz Rzeczypospolitej"
lesni.pl hr.bci.pl
Przewodniczący ŚKPW

Portal_Jedrusie
Starszy użytkownik
Posty: 171
Rejestracja: 01 gru 2006, 22:34
Lokalizacja: Środowisko >>Jędrusie<<
Hufiec:
Chorągiew:
Kontakt:

Post autor: Portal_Jedrusie » 09 paź 2007, 10:00

sikor pisze:Ojj Duncan ... zaproponuj coś :)
No właśnie. Zaproponuj, mnie już sie prawniczy język skończył.
Jarosław Dybowski pwd
Instruktor Szczepu - Były Szczep >>JęDRUSIE<< W Łodzi
KSHiS >>JęDRUSIE<< Administrator Harcerskiego Portalu >>JęDRUSIE<< www.jedrusie.org

A legendę "Jędrusiów" poniosą w świat,
Z ognisk dym i przyjaciel nasz wiatr.

Maciek P
Stały bywalec
Posty: 3472
Rejestracja: 03 mar 2007, 15:55
Lokalizacja: Inspektorat HSG/HSRD
Hufiec:
Chorągiew:

Post autor: Maciek P » 09 paź 2007, 10:03

Przepisy końcowe:
1. Zasady strzelań w sytuacjach innych, niż opisane określą odrębne przepisy.

To się nazywa delegacja. :)

ewentualnie:

1. W sytuacjach nie ujętych niniejszą instrukcją zastosowanie mają przepisy instrukcji strzelań MON i MSWiA pod warunkiem spełniania ideowych i metodycznych zasad obowiązujących w ZHP.
Ostatnio zmieniony 09 paź 2007, 10:05 przez Maciek P, łącznie zmieniany 1 raz.
Maciej Pietraszczyk 503-664-824
hsg@zhp.pl; maciej.pietraszczyk@strazgraniczna.pl

Nad sruby korouhev zavlála, to v¹ak neznaèí, ¾e je tam sláva,
v¹em vìrným poka¾dé nesmírnou sílu a jednotu dává,
ve znaku kalich, v kalichu víra, jen pravda vítìzí, v pravdì je síla.

Portal_Jedrusie
Starszy użytkownik
Posty: 171
Rejestracja: 01 gru 2006, 22:34
Lokalizacja: Środowisko >>Jędrusie<<
Hufiec:
Chorągiew:
Kontakt:

Post autor: Portal_Jedrusie » 09 paź 2007, 10:05

A propos. Ostatnio prowadziłem takie strzelanie z jednej sztuki na Świętuchu. Prawie dokładnie według tych zasad. Obsłużyłem ok 40 osób przez kilka godzin. (Fakt, że patrole napływały cyklicznie) a w miedzyczasie miedzu strzelaniami punktowanymi strzelał kto miał ochotę. Więc trudno mi sie z Toba Duncan zgodzic, przerobiłem to na sobie i mozna dac radę.
Jarosław Dybowski pwd
Instruktor Szczepu - Były Szczep >>JęDRUSIE<< W Łodzi
KSHiS >>JęDRUSIE<< Administrator Harcerskiego Portalu >>JęDRUSIE<< www.jedrusie.org

A legendę "Jędrusiów" poniosą w świat,
Z ognisk dym i przyjaciel nasz wiatr.

Portal_Jedrusie
Starszy użytkownik
Posty: 171
Rejestracja: 01 gru 2006, 22:34
Lokalizacja: Środowisko >>Jędrusie<<
Hufiec:
Chorągiew:
Kontakt:

Post autor: Portal_Jedrusie » 09 paź 2007, 10:08

Maciek P pisze:OK. Kilka uwag:
Zabrania się wnoszenia, noszenia i prezentowania sprawnej technicznie broni w rozumieniu Ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji.[Dz. U. Nr 53, poz. 549]...
Tu chyba powinien być numer punktu, czyli 5.

Podobnie punktów brakuje w dziale II części C.

b. zajęcia strzeleckie przy wykorzystaniu pistoletów i karabinków pneumatycznych o energii wylotowej pocisku poniżej 17 J mogą odbywać sie poza specjalistycznymi obiektami strzeleckimi podczas imprez organizowanych przez jednostki organizacyjne ZHP w ramach metodyki harcerskiej na zorganizowanych doraźnie Strzelnicach Polowych wg poniższych zasad:
Prawidłowo powinno być: według zasad określonych w części B.

OK
3. Używany sprzęt i akcesoria
Do prowadzenia strzelań na strzelnicach polowych dopuszcza się wyłącznie sprzęt i akcesoria nabyte w licencjonowanych punktach dystrybucji.
Odnośnie asg nie ma takich. Zakupy dokonuje się w sklepach internetowych.

Zgadzam się, uciekła mi planowana zmiana miało bycć "oficjalnych" tzn nie na bazarze od "ruskich"

Dodaj na końcu:
Zasady organizacji imprez i gier asg określą odrębne przepisy. Bo jeśli trzymać się litery ta instrukcja organizację gier asg wykluczy.
Ogólnie sie zgadzam poprawiam w pliku MS WORD.
http://www.jedrusie.org/zas_strzel_zhp.doc

Proszę o dokonywanie zmian w pobranym pliku i przesyłanie poprawianego tekstu (proszę o zaznaczenie dokonanych zmian innym kolorem tekstu) na adres administrator@jedrusie.org celem umieszczenie via FTP
Ostatnio zmieniony 09 paź 2007, 10:34 przez Portal_Jedrusie, łącznie zmieniany 1 raz.
Jarosław Dybowski pwd
Instruktor Szczepu - Były Szczep >>JęDRUSIE<< W Łodzi
KSHiS >>JęDRUSIE<< Administrator Harcerskiego Portalu >>JęDRUSIE<< www.jedrusie.org

A legendę "Jędrusiów" poniosą w świat,
Z ognisk dym i przyjaciel nasz wiatr.

sikor
Stały bywalec
Posty: 3461
Rejestracja: 13 sty 2004, 17:56
imię i nazwisko: Janusz Sikorski
stopień instruktorski: hm
stopień harcerski: HR
Lokalizacja: Polska
Hufiec: Ziemi Tyskiej
Chorągiew: Śląska
organizacja: ZHP
Kontakt:

Post autor: sikor » 09 paź 2007, 13:19

Co do ilości strzelających. Duncan... łapiesz jakiegoś phm-a albo innego przeszkolonego instruktora i obok ustaiacie kolejną strzelnicę :) i kolejna i kolejna ;)
Ważne by każde strzeladło było pod opieka przeszkolonego instruktora, tak by nie umknęła prowadzącemu strzelania żadna głupia sytuacja mogąca np skończyć się koniecznością zakupu protezy ocznej dla dziecka.

Pozdrawiam
hm. Janusz Sikorski HR
Redaktor Naczelny czasopisma "Harcerz Rzeczypospolitej"
lesni.pl hr.bci.pl
Przewodniczący ŚKPW

Duncan McLain
Użytkownik
Posty: 115
Rejestracja: 04 wrz 2006, 12:21
Hufiec:
Chorągiew:

Post autor: Duncan McLain » 09 paź 2007, 15:18

witam.

No cóż, ja równiez"TO PRZEROBIŁEM NA SOBIE" i to siedem lat z rzędu i wiem o czym piszę.
Niestety 40 uczestników to nie 150 czy 200 a o takich imprezach mowa. I nie o strzelaniu z wiatrówki piszę ale o kbksie. Tutaj wybicie oka, to najmniejsza z mozliwości.
Trudno w takim wypadku "sobie zrobic obok" drugą strzelnicę, spełniającą wszystkie obowiązujące prawnie warunki.
Gdyby w tym wypadku chciec zrobić to tak, jak pisze w powyższym regulaminie jeden "znaleziony "phm nie wystarczy, bo zgodnie z powyższym na jednego Strzelającego wypada jeden przeszkolony instrukor.
W takim wypadku, aby byc regulaminowym trzeba 5 instruktorów, 2 osoby zliczające punkty oraz 1 osobę zmieniająca tarcze na kulochwycie.(takie są realia) I to wyłącznie w wypadku, gdy instruktaz przed strzelaniem będzie prowadził którys z w/w instruktorów.
Konia z rzędem temu, kto na każdej imprezie w Polsce jest w stanie 100% zagwarantować taka obsługe strzelnicy.

Czego wg mnie nie ujęto w powyższym regulaminie:

- gdy na lini strzału jest więcej niz jedna osoba,nikt nie ma prawa przekraczać lini strzału bez wyraznej zgody instruktora/instruktorów nadzorujących strzelanie.(pisałem juz o tym wczesniej, ale zostałem olany)
- gdy na lini ognia jest więcej niz jedna osoba, wszystkie czynności wykonuje się wyłącznie na wyrażne polecenie instruktora/instruktorów nadzorujących strzelanie.
-przebieg strzelania zespołowego:
-instruktaż
-zajęcie stanowisk strzeleckich
-przygotowanie broni do strzału
-strzelanie próbne
-zabezpieczenie broni
-sprawdzenie wyników
-powrót na stanowiska strzeleckie
-przygotowanie broni do strzału
-strzelanie właściwe
-zabezpieczenie broni
-sprawdzenie wyników
-zakończenie strzelania/przekazanie tarcz osobom zliczającym punkty.

WSZYSTKIE POWYŻSZE CZYNNOŚCI STRZELAJĄCY WYKONUJA NA WYRAŻNE POLECENIE INSTRUKTORA NADZORUJĄCEGO STRZELANIE.

(zwykle wygląda to tak, że jest jeden instruktor wydający polecenia oraz instruktorzy pomocniczy, pilnujący właściwego przebiegu strzalania)
-W momencie gdy następuje sprawdzenie wyników CONAJMNIEJ JEDEN z instruktorów ma obowiązek pozostania przy stanowiskach strzeleckich celem pilnowania broni.

Wg mnie strzelanie z udziałem 5 osobowego patrolu sa w stanie sprawnie prowadzić 2 przeszkolone osoby, więc uznałbym tę liczbę za minimalna wymaganą przy tego typu strzeleniach.

Kończąc - gdy ma się do obsłużenia 200 osób, patrole napływają jeden po drugim ani nie ma realnej mozliwości strzelania pojedynczego, ani nawet strzelania rekreacyjnego pomiędzy przyjściem jednego patrolu a drugim.Bądżmy realistami, druhowie.

Ubierzcie sobie to teraz ładnie w jakies oficjalne słówka i dopiszcie.

Pozdrawiam.
Duncan McLain
"...Ale kiedy Ojczyzna do synów swych o pomoc zawoła,to znajdzie ich do walki dobrze przygotowanych"
/Andrzej Małkowski/

sikor
Stały bywalec
Posty: 3461
Rejestracja: 13 sty 2004, 17:56
imię i nazwisko: Janusz Sikorski
stopień instruktorski: hm
stopień harcerski: HR
Lokalizacja: Polska
Hufiec: Ziemi Tyskiej
Chorągiew: Śląska
organizacja: ZHP
Kontakt:

Post autor: sikor » 09 paź 2007, 15:58

Aaaaaaaaaaaaaa Duncanie... Nie doczytałeś zdaje się. KBKS TO BROń A NIENIEJSZY REGULAMIN MA DOTYCZYć TYLKO URZĄDZEń NIE BęDĄCYCH BRONIĄ. Jesli chodzi o wykorzystanie broni do zajęć to od tego są obowiązujące przepisy państwowe.
hm. Janusz Sikorski HR
Redaktor Naczelny czasopisma "Harcerz Rzeczypospolitej"
lesni.pl hr.bci.pl
Przewodniczący ŚKPW

Duncan McLain
Użytkownik
Posty: 115
Rejestracja: 04 wrz 2006, 12:21
Hufiec:
Chorągiew:

Post autor: Duncan McLain » 09 paź 2007, 16:04

Witam.
doczytałem. Zamień kbks (moja wina, poniewaz jestem świeżo po manewrach, gdzie był własnie kbks) na wiatrówke pozostawiając pozostałe realia.
I co wówczas?

Na siedem MTO w których uczestniczyłem, na dwóch były własnie wiatrówki.
dla mnie kwestia pozostaje bez zmian.

Pozdrawiam.
Duncan McLain
Ostatnio zmieniony 09 paź 2007, 16:09 przez Duncan McLain, łącznie zmieniany 1 raz.
"...Ale kiedy Ojczyzna do synów swych o pomoc zawoła,to znajdzie ich do walki dobrze przygotowanych"
/Andrzej Małkowski/

sikor
Stały bywalec
Posty: 3461
Rejestracja: 13 sty 2004, 17:56
imię i nazwisko: Janusz Sikorski
stopień instruktorski: hm
stopień harcerski: HR
Lokalizacja: Polska
Hufiec: Ziemi Tyskiej
Chorągiew: Śląska
organizacja: ZHP
Kontakt:

Post autor: sikor » 09 paź 2007, 17:49

Jeden instruktor (phm albo przeszkolony na warsztatach które mozna zrobić np. w hufcu przed MTO) + 2 pomocników (wędrownicy albo ktoś inny, byle pełnoletni. Tyle ma przypadać na strzelnicę. Wszystko jasne i czytelne. Prowadzący strzelanie nie traci z oczu ŻADNEGO STRZELAJĄCEGO bo ma pod opieką zawsze jednego. Należy się zastanowić czy nie wystarczy jeden pełnoletni pomocnik :) Z praktyki wiem że zupełnie wystarcza :D


Mam taką uwagę. Do punktu d. przy prowadzących strzelanie. Nie rozumię ograniczenia do broni pneumatycznej, a jak ma na ostra to nie ?
vide:

d uprawnienia Instruktora strzeleckiego Ligi Obrony Kraju na broń pneumatyczną

wg mnie po Ligi Obrony Kraju kropka i wystarczy :)
hm. Janusz Sikorski HR
Redaktor Naczelny czasopisma "Harcerz Rzeczypospolitej"
lesni.pl hr.bci.pl
Przewodniczący ŚKPW

ODPOWIEDZ
nowoczesne kuchnie warszawa

Wróć do „Obronne”