Regulamin prowadzenia zajęć harcerskich z wykorzystaniem u

forum harcerskich drużyn obronnych
ODPOWIEDZ
sikor
Stały bywalec
Posty: 3461
Rejestracja: 13 sty 2004, 17:56
imię i nazwisko: Janusz Sikorski
stopień instruktorski: hm
stopień harcerski: HR
Lokalizacja: Polska
Hufiec: Ziemi Tyskiej
Chorągiew: Śląska
organizacja: ZHP
Kontakt:

Post autor: sikor » 26 cze 2007, 19:58

Na bazie różnych opracowań i swojej wiedzy napisałem coś takiego:
Regulamin prowadzenia zajęć harcerskich z wykorzystaniem urządzeń miotających


Niniejszy regulamin jest przeznaczony do stosowania w organizacji zajęć podczas których wykorzystywane są urządzenia miotające mogące być niebezpieczne a nie będące bronią w rozumieniu ustawy o broni. Do takich urządzeń zaliczamy łuki, wiatrówki o sile do 17 J, katapulty, balisty, pistolety na kulki (wszystkich typów sprężynowe, elektryczne, gazowe), paintball (we wszystkich odmianach w tym speedball), proce (odśrodkowe i katapulty) i inne urządzenia tego typu.
Ilekroć w regulaminie jest mowa o sprzęcie, należy przez to rozumieć urządzenie miotające takie jak łuk, wiatrówki o sile do 17 J, katapulty, balisty, pistolety na kulki (wszystkich typów sprężynowe, elektryczne, gazowe), paintball (we wszystkich odmianach w tym speedball) proce (odśrodkowe i katapulty) i inne urządzenia tego typu nie będące bronią w rozumieniu prawa obowiązującego w Polsce.

ZASADY OGÓLNE

1. Podczas każdych zajęć ze sprzętem musi być wyznaczona osoba prowadząca zajęcia. Osoba prowadząca zajęcia ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo w czasie zajęć, każdy uczestnik zobowiązany jest do podporządkowania się tej osobie. Osoba prowadząca powinna się wyróżniać nosząc opaskę jaskrawego koloru albo żółtą kamizelkę ewentualnie inny wyróżnik.
2. Osoba prowadząca powinna odpowiednio zabezpieczyć teren zajęć, przestrzegając następujących warunków:
za celem (celami) powinien być umieszczony tzw. chwyt (starzałochwyt, kulochwyt...) którego role mogą pełnić mur, skarpa, wał ziemny, itp.;
za chwytem powinna znajdować się strefa bezpieczeństwa, o długości ok. 20 m, zabezpieczona przed dostaniem się do niej postronnych osób, np. za pomocą sznurka czy kolorowej taśmy;
naprzeciwko celu (celów) w odpowiedniej odległości wyznacza się stanowisko (stanowiska) które powinno być oznaczone
przestrzeń między celem a stanowiskiem nazywamy torem, szerokość toru wynosi co najmniej 1 metr. Szerokość i długość toru jest zależna od rodzaju sprzętu. Przy sprzęcie precyzyjnym (np. wiatrówka) tor będzie miał 1 metr przy sprzęcie o większym rozrzucie szerokość toru powinna być odpowiednio większa;
boki skrajnych torów powinny być zabezpieczone przed przedostaniem się osób postronnych;
za linią stanowisk należy wyznaczyć, w odległości 2 - 5 m linię oczekiwań, za którą mogą przebywać osoby obserwujące strzelania;
w sposób wyjątkowy należy potraktować tor do miotania z procy odśrodkowej. Ze względu na dużą trudność w używaniu tor powinien mieć kształt koła otaczającego miotającego o średnicy wyznaczonej potencjalnym zasięgiem pocisku. Podobną charakterystykę powinien również mieć tor do rzutu młotem.
linie stanowisk i oczekiwania powinny być wykonane wyraźnie, w sposób utrudniający ich przypadkowe uszkodzenie;
gdy warunki bezpieczeństwa nie mogą być zapewnione osoba prowadząca ma obowiązek odwołać zajęcia.
3. Zasady zachowywania się podczas zajęć ze sprzętem:
a) w czasie zajęć nie wolno:
mieć sprzęt gotowy do użycia (załadowany) w innym miejscu niż wyznaczone stanowisko
celować w kierunku innym niż wyznaczony cel,
chodzić wzdłuż i poprzek torów bez zezwolenia osoby prowadzącej ,
przekraczać linii oczekiwań bez zezwolenia,
zachowywać się w sposób utrudniający strzelanie,
przebywania w pasie bezpieczeństwa,
zachowywać się w sposób, który zagrażałby ogólnie przyjętemu bezpieczeństwu innych osób;

b) w czasie strzelań należy:
podchodzić do celu tylko na wyraźny sygnał prowadzącego (np. gwizdek) po zakończeniu serii przez wszystkich strzelających,
w razie wypadku udzielić poszkodowanemu pierwszej pomocy i wezwać pogotowie ratunkowe, o zajściu należy powiadomić przełożonego.

4. Po zakończeniu zajęć miejsce zajęć należy posprzątać (robią to osoby, wyznaczone przez prowadzącego zajęcia i pod jego nadzorem) a używany sprzęt należy wyczyścić i zakonserwować.
5. W przypadku pokazów lub treningów obowiązują zasady bezpieczeństwa jak przy strzelaniach oraz dodatkowo:

stanowiska dla widzów powinny być przesunięte o min. 2 m od linii bezpieczeństwa i linii oczekiwań,
strefa między widownią a linią bezpieczeństwa może być wykorzystywana przez organizatorów, przebywanie w tej strefie na własną odpowiedzialność,
organizator odpowiedzialny jest również zapewnić osoby pomocnicze, które pilnować będą respektowania przez widzów wyznaczonych linii widowni.

6. W przypadku udziału w zawodach czy turniejach strzeleckich bądź też pokazach organizowanych przez inne środowiska, dostosowujemy się do regulaminów organizatorów, jeśli brak takiego to przestrzegamy zasad naszego regulaminu.Regulaminy szczegółowe:

ŁUCZNICZY REGULAMIN BHP

Wszyscy łucznicy oraz osoby towarzyszące muszą stosować się do poleceń trenera lub osoby prowadzącej strzelanie.
Strzelanie można prowadzić tylko z wyznaczonej linii strzelań i tylko na sygnał trenera (2 gwizdki).
Po oddaniu serii strzał zawodnicy schodzą z linii strzelań poza linię oczekiwania odkładając łuk i na sygnał trenera (3 gwizdki) wszyscy razem udają się do tarcz po strzały.
Strzały należy wyjmować z maty zwracając uwagę na osoby stojące obok tak by wyszarpnięta strzała nikogo nie zraniła.
Przebywanie przed linią strzelań nawet z boku lub obok tarczy jest zabronione.
Celowanie łukiem do ludzi zwierząt i rzeczy materialnych jest surowo zabronione.
Nigdy nie należy strzelać w górę by zobaczyć jak wysoko poleci strzała (spadającej strzały nie widać i może ona kogoś ugodzić).
Nie wolni chodzić lub biegać w poprzek toru w czasie strzelania.
Podczas strzelań nie wolno nikomu przebywać w pasie bezpieczeństwa (50 m za tarczami).
Jeśli zostaną stwierdzone pęknięcia łuku jego ramion czy uszkodzenia cięciwy, ten kto zauważył powinien fakt ten zgłosić prowadzącemu zajęcia. Używanie uszkodzonego sprzętu jest zabronione.

REGULAMIN BHP ZAJęć Z WYKORZYSTANIEM WIATRÓWEK PONIŻEJ 17 J
...
Chwilowo mam dośc. Jarku jak możesz to dopisz Regulamin BHP strzelania z wiatrówek (cos jak ten z łuku)
Oczywiście czekam na uwagi :)
hm. Janusz Sikorski HR
Redaktor Naczelny czasopisma "Harcerz Rzeczypospolitej"
lesni.pl hr.bci.pl
Przewodniczący ŚKPW

Duncan McLain
Użytkownik
Posty: 115
Rejestracja: 04 wrz 2006, 12:21
Hufiec:
Chorągiew:

Post autor: Duncan McLain » 27 cze 2007, 21:21

Prawo ASG:

Preambuła
Niniejszy zbiór powstał w celu ujednolicenia podstawowych zasad airsoft, funkcjonujących dotychczas jako niepisany kodeks honorowy jego miłośników. Zbiór ten nie pozostaje w sprzeczności z prawem powszechnym i jest prawu powszechnemu podporządkowany. Stanowi nakreślenie i zgromadzenie w formie jednego dokumentu zasad powszechnie dotąd stosowanych, jako, że airsoft'em zajmują się wyłącznie ludzie uczciwi, przestrzegający zasad fair play, którym przyświeca idea wspólnej, dobrej zabawy z uwzględnieniem wszystkich zasad bezpieczeństwa i dla których nie jest podstawowym celem osiągnięcie zwycięstwa za wszelką cenę oraz uzyskanie jak największej ilości trafień, czy też wykazanie w jakikolwiek inny sposób wyższości nad innymi miłośnikami airsoft. Zebranie zasad airsoft w formie jednolitego dokumentu, ułatwi ich konsekwentne przestrzeganie, a także ustandaryzuje airsoft na terenie całego kraju.

Airsoft jest także źródłem pozyskiwania nowych znajomych i przyjaciół. Służy także umacnianiu wzajemnej życzliwości w poczuciu równości wszystkich miłośników. W airsoft nie ma miejsca na okazywanie jakichkolwiek niechęci wynikających z przynależności narodowych, kulturowych, religijnych, politycznych i rasowych. Niedopuszczalnym jest zatem wykorzystywanie airsoft do głoszenia czy prezentowania jakichkolwiek niechęci wobec jakiejkolwiek grupy jego miłośników.


Część ogólna
Podstawowe pojęcia
Airsoft - jest to zabawa polegająca na prowadzeniu walk airsoft, przy wykorzystaniu broni ASG. Airsoft łączy się z hobby związanym z posiadaniem jednej lub więcej sztuk broni ASG, umundurowania i oporządzenia oraz z uczestnictwem w spotkaniach i walkach airsoft.

Walki airsoft - są to spotkania, w których dwie lub więcej grupy toczy pomiędzy sobą symulowane walki, które mogą być oparte na scenariuszach, używając przy tym broni ASG i amunicji ASG.

Broń ASG - są to repliki wszelkiej broni palnej, wykonane z dowolnego materiału, w skali 1:1 lub innej, miotające amunicję ASG za pomocą słupa sprężonego powietrza lub specjalnego gazu przeznaczonego do zasilania broni ASG.

Broń ASG może być powtarzalna, samopowtarzalna oraz automatyczna.

Amunicja ASG - są to kulki z tworzywa sztucznego o średnicy 6 mm, masie nie przekraczającej 0,33 g, przystosowane do wystrzeliwania z broni ASG.

Gracz airsoft - jest to osoba, która uczestniczy w walkach airsoft, podczas których posiada broń ASG oraz respektuje podstawowe zasady obowiązujące w airsoft.

Teren walk airsoft - jest to ściśle określony teren, na którym toczą się walki airsoft. Teren powinien być, w miarę możliwości, oznaczony i zabezpieczony przed wejściem na niego osób postronnych. Prowadzenie walk na określonym terenie powinno być uzgodnione z jego właścicielem lub zarządcą. O prowadzeniu walk airsoft na określonym terenie powinny być powiadomione właściwe służby porządkowe.

Strefa bezpieczeństwa - miejsce wydzielone na terenie walk airsoft, gdzie zbierają się wyeliminowani gracze, bądź inne osoby nie uczestniczące w walce. W strefie bezpieczeństwa obowiązuje całkowity i bezwzględny zakaz strzelania z broni ASG.


Część szczegółowa
I. Zasady bezpieczeństwa
Środki ochrony oczu:

Wszyscy gracze airsoft dokładają najwyższej staranności, by spotkania i walki airsoft były pozbawione jakichkolwiek zagrożeń dla życia i zdrowia uczestników oraz osób postronnych.
Każdy gracz airsoft zobowiązany jest posiadać w trakcie walk airsoft środki ochrony oczu, jako organu najbardziej narażonego na uszkodzenia. Środki ochrony oczu powinny być wytrzymałe na postrzał z amunicji ASG z bliskiej odległości, ze wszelkiego typu broni ASG.
Każdy gracz airsoft, w przypadku wątpliwości dotyczących skuteczności stosowanych środków ochrony oczu, zobowiązany jest do przeprowadzenia testu wytrzymałości, polegającego na oddaniu strzału / serii strzałów, do mającego mieć zastosowanie środka ochrony, z bliskiej odległości, z najmocniejszej, dostępnej broni ASG. W szczególności dotyczy to środków ochrony oczu, których przeznaczenie jest inne niż do airsoft.
Środki ochrony oczu muszą być założone przez uczestnika airsoft przez cały czas trwania walk airsoft. Zdjęcie środków ochrony może nastąpić wyłącznie w strefie bezpieczeństwa.
Gracz airsoft, który zdejmie środki ochrony oczu poza strefą bezpieczeństwa, może być upomniany przez każdego z pozostałych graczy. Nie zastosowanie się do upomnienia bądź ponowne upomnienie, stanowi podstawę do wykluczenia tego gracza z dalszych walk airsoft.


Spożywanie alkoholu i zażywanie środków odurzających

W trakcie trwania walk airsoft obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu oraz zażywania środków odurzających.
Spożywanie alkoholu jest dopuszczalne wyłącznie po ogłoszonym zakończeniu wszystkich walk airsoft.
Uczestnik walk airsoft, spożywający w trakcie ich trwania alkohol lub używa środków odurzających, może być natychmiast i nieodwołalnie wykluczony ze wszystkich walk airsoft.


Zabezpieczenie terenu walk airsoft pod względem materialnym:

Teren walk airsoft, przed jego wykorzystaniem, powinien być sprawdzony pod względem bezpieczeństwa przez organizatora walk.
Szczególnemu sprawdzeniu winny podlegać następujące elementy:


istnienie ukrytych dziur, jarów, załomów mogących stanowić zagrożenie dla uczestników,
istnienie przedmiotów (wystające pręty, potłuczone szkło itp.) mogących stanowić zagrożenie dla uczestników,
dostępność terenu dla osób trzecich, co może stanowić zagrożenie bezpieczeństwa tychże osób,
miejsca stanowiące jakiekolwiek zagrożenie, winny być oznaczone, w miarę możliwości, w widoczny sposób,
Zabezpieczenie terenu walk airsoft pod względem formalnym:

uczestnicy lub organizator walk airsoft sprawdza czyją własność stanowi teren tychże walk, lub pod czyim znajduje się zarządem i uzgadnia możliwość prowadzenia tam walk,
dodatkowo, o walkach airsoft powinny być powiadomione właściwe służby porządkowe (policja, straż leśna itp.), informując przy tym, na czym te walki polegają,


Inne środki ochrony i bezpieczeństwa:

Na miejscu walk airsoft powinna znajdować się apteczka pierwszej pomocy. W przypadku walk airsoft, gdzie organizator jest określony, obowiązek zapewnienia apteczki pierwszej pomocy spoczywa na organizatorze.
Dodatkowo na miejscu walk airsoft powinien znajdować się jakikolwiek środek łączności zewnętrznej (np. telefon komórkowy) dla możliwości wezwania pomocy w przypadku zaistnienia wypadku. W przypadku walk airsoft, gdzie organizator jest określony, obowiązek zapewnienia środków łączności zewnętrznej spoczywa na organizatorze.


Wszelkie inne środki ochrony, takie jak: hełmy, kaski, nałokietniki, nakolanniki, rękawice ochronne, ochraniacze na zęby, są zalecane do stosowania. Ich używanie leży w gestii uczestnika.


II. Zasady związane z zachowaniem porządku publicznego oraz obowiązujących norm prawnych
Noszenie broni ASG w miejscach publicznych powinno odbywać się z użyciem pokrowców, opakowań lub w inny sposób, zabezpieczający broń ASG przed widokiem publicznym.
Wydobywanie, strzelanie, celowanie lub jakiekolwiek inne użycie broni ASG w miejscu publicznym może być uznane za naruszanie zasad airsoft i powodować wykluczenie dopuszczającego się tego gracza airsoft ze wszelkich spotkań i walk airsoft.
Noszenie mundurów i oporządzenia używanego w airsoft w miejscach publicznych jest dozwolone, za wyjątkiem przypadków, gdy pozostaje to w sprzeczności z prawem powszechnie obowiązującym ( mundury i wyposażenie, a także symbole i oznaczenia, zastrzeżone dla określonych formacji, takich jak: wojsko, policja itp.).


III. Zasady używania broni białej w ASG
Broń biała (noże, sztylety, bagnety ) mogą, za zgodą pozostałych uczestników, stanowić część umundurowania lub wyposażenia gracza airsoft.
Zabronione jest używanie broni białej podczas walk airsoft, poprzez jej dobywanie w jakimkolwiek celu. Uczestnik, który dobywa broni białej podczas walk airsoft może być natychmiast i w sposób nieodwołalny wykluczony z dalszych walk airsoft.
Dobywanie broni białej może nastąpić wyłącznie w strefie bezpieczeństwa i wyłącznie w sposób nie zagrażający życiu i zdrowiu uczestników.


IV. Zasady używania środków pirotechnicznych lub środków pozoracji pola walki
Używanie środków pirotechnicznych lub środków pozoracji pola walki jest niedopuszczalne w walkach airsoft, za wyjątkiem zapisu punktu 2.
W wyjątkowych przypadkach, gdy organizator walk airsoft dopuści używanie środków pirotechnicznych lub środków pozoracji pola walki, powinno to się odbywać w sposób kontrolowany, wykluczający możliwość zaistnienia nieszczęśliwego wypadku. Organizator określa zasady używania środków pirotechnicznych lub środków pozoracji pola walki w opublikowanym przez siebie regulaminie walk airsoft.


V. Zasady uznawania trafień, zachowania się trafionych
Trafienie w każdą część ciała, uznaje się jako wyeliminowanie trafionego z dalszej walki airsoft.
Trafiony uczestnik sygnalizuje fakt trafienia poprzez uniesienie obu rąk do góry i okrzyk "dostałem".
Dopuszczalne jest pominięcie unoszenia rąk i okrzyku w sytuacjach, kiedy takie zachowanie może ujawnić skryte działanie osoby, która oddała celny strzał.
Trafiony gracz pozostaje w miejscu trafienia. Trafiony gracz przyjmuje taką pozycję, by fakt jego wyeliminowania był oczywisty oraz by jego pozycja nie utrudniała walk airsoft pozostałym uczestnikom. Trafiony gracz może przemieścić się do strefy bezpieczeństwa dopiero wówczas, gdy w rejonie, gdzie został trafiony, nie toczą się już żadne działania, a przejście do strefy bezpieczeństwa nie będzie odbywało się przez rejon innych działań. Trafiony gracz szczególnie dba o to, by nie przeszkadzać lub nie utrudniać walk airsoft innym uczestnikom.
Nie przyznawanie się do otrzymanych trafień jest naruszeniem podstawowego kanonu, na jakim opiera się airsoft - kanonu uczciwości. Gracz airsoft, który uporczywie i w sposób ewidentny unika przyznawania się do otrzymanych trafień, nie jest mile widziany w środowisku airsoft. W związku z tym może zostać wykluczony z udziału we wszelkich walkach, spotkaniach i imprezach airsoft.
Trafiony uczestnik od chwili zasygnalizowania trafienia, zachowuje pełne milczenie. Nie jest dopuszczalne porozumiewanie się w sposób bezpośredni, przy użyciu środków łączności, ani w żaden inny sposób, z pozostałymi uczestnikami, zarówno biorącymi udział w dalszych walkach airsoft, jak i uczestnikami, którzy zostali także trafieni. Zakaz porozumiewania się przestaje obowiązywać w strefie bezpieczeństwa, jednkaże porozumiewanie się może następować wyłącznie z osobami znajdującymi się w tejże strefie.
Trafiony uczestnik, od chwili zasygnalizowania trafienia, nie oddaje strzałów z żadnej broni ASG i w żadnym celu. Zakaz ten dotyczy również uczestników znajdujących się w strefie bezpieczeństwa.
Szczególnie niedopuszczalne jest przekazywanie jakichkolwiek informacji pozostałym w walce uczestnikom. Przekroczenie tej zasady może spowodować natychmiastowe i bezwzględne wykluczenie gracza z dalszych walk airsoft.
Trafienie w broń ASG używaną przez gracza uważa się, za wyeliminowanie tejże broni z dalszej walki airsoft.
Gracz, którego broń została wyeliminowana, nie może strzelać z niej do końca starcia, w którym nastąpiło wyeliminowanie. Dopuszcza się możliwość korzystania z broni ASG posiadanej przez wyeliminowanego, innego uczestnika. Przejęcie broni ASG wyeliminowanego uczestnika może nastąpić wyłącznie w tym miejscu, w którym został on wyeliminowany.
Wyczerpanie się amunicji ASG, nie skutkuje wyeliminowaniem gracza z walki airsoft. Gracz, któremu wyczerpała się amunicja, pozostaje nadal w walce.
Organizator walk airsoft może ustalić inne zasady uznawania trafień. W przypadku braku ustalenia innych zasad uznaje się za obowiązujące, podane w niniejszym zbiorze.


VI. Zasady korzystania ze środków łączności
Dopuszczalne jest korzystanie ze wszelkich środków łączności.
Organizator walk airsoft może zastrzec na swój użytek określone przez siebie kanały. Nie mogą one być używane przez pozostałych uczestników.


VII. Zasady organizowania walk airsoft - regulaminy
Walki airsoft, zwane dalej "imprezami", o charakterze zorganizowanym i o zasięgu ogólnopolskim, powinny być opatrzone, przygotowanym przez organizatora i podanym do publicznej wiadomości, Regulaminem Imprezy.
Z zachowaniem podstawowych zasad dotyczących bezpieczeństwa, organizator ma prawo do swobodnego określania zasad obowiązujących w trakcie trwania imprezy.
Wszyscy uczestnicy imprezy są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania zasad ustalonych w regulaminie, pod rygorem usunięcia z imprezy bez zwrotu poniesionych kosztów.


VIII. Sprawy inne
Żaden gracz airsoft nie może być dyskryminowany z powodu rodzaju i typu posiadanej broni ASG, umundurowania i wyposażenia. Jednakże każdy gracz airsoft dba o to, by jego umundurowanie i wyposażenie nie odbiegało w rażący sposób od norm umundurowania i wyposażenia powszechnie uznanych i przestrzeganych w airsoft, a także od przyjętego przez organizatorów klimatu rozgrywki (w tym sensownosci scenariusza).
Miłośnikiem i sympatykiem airsoft może być każda osoba, bez względu na wiek, płeć i rasę.
W spotkaniach, walkach i imprezach airsoft mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.
W przypadkach szczególnych, w spotkaniach, walkach i imprezach airsoft mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły 16 lat i posiadają pisemną zgodę rodziców / opiekunów, według ustalonego wzoru.


IX. Postanowienia końcowe
Niniejszy zbiór zasad nie stanowi prawa w powszechnym rozumieniu.
Stosowanie określonych w niniejszym zbiorze zasad, stanowi dbałość o rozwój airsoft w Polsce, poszanowania dla całego środowiska airsoft, a także dla panujących w tym środowisku dobrych obyczajów. Z tego względu, zbiór niniejszy stanowi zbiór zasad obowiązujących w środowisku airsoft w Polsce i zwany jest umownie "Prawem ASG".
Stworzenie niniejszego zbioru ma służyć ujednoliceniu zasad stosowanych w całym środowisku airsoft.
Niniejszy zbiór opracowany został na podstawie istniejących dotychczas i ogłoszonych zasad oraz na podstawie wypowiedzi wielu osób ze środowiska airsoft. Twórcy zaznaczają, iż dołożyli wszelkich starań, by ten zbiór zapewnił równe szanse dla wszystkich miłośników airsoft i pozwolił zapobiec wszelkim sporom i nieporozumieniom.


Dotyczy wszystkich użytkowników ASG.
To pozostały nam jeszcze katapulty.
Popytam o to znajomych z bractwa rycerskiego.

Pozdrawiam.
Duncan McLain
"...Ale kiedy Ojczyzna do synów swych o pomoc zawoła,to znajdzie ich do walki dobrze przygotowanych"
/Andrzej Małkowski/

sikor
Stały bywalec
Posty: 3461
Rejestracja: 13 sty 2004, 17:56
imię i nazwisko: Janusz Sikorski
stopień instruktorski: hm
stopień harcerski: HR
Lokalizacja: Polska
Hufiec: Ziemi Tyskiej
Chorągiew: Śląska
organizacja: ZHP
Kontakt:

Post autor: sikor » 27 cze 2007, 21:48

Hmmm.. wyglada nieźle. Nie jestem przekonany do tego ograniczenia wieku bo w praktyce to wokół bloku mnóstwo dzieci z tym biega nie przestrzegając żadnych zasad, a po 2 sugerowałbym usunięcie słowa broń bo może byc mylące. Bronią w regulaminach powinniśmy nazywać to co jest uznawane przez polskie prawo za broń.
Poza tym wydaje się dobre. Dzięki Duncanie :)
hm. Janusz Sikorski HR
Redaktor Naczelny czasopisma "Harcerz Rzeczypospolitej"
lesni.pl hr.bci.pl
Przewodniczący ŚKPW

Portal_Jedrusie
Starszy użytkownik
Posty: 171
Rejestracja: 01 gru 2006, 22:34
Lokalizacja: Środowisko >>Jędrusie<<
Hufiec:
Chorągiew:
Kontakt:

Post autor: Portal_Jedrusie » 27 cze 2007, 21:55

Przeczytalem na szybko teks odnośnie urządzeń miotajacych itp...
Znalazłem kilka niejasności wymagajacych jednoznaczności np. zrezygnowałbym z opcji sygnałów, na korzyśc komend słownych. itp. Szczegółowe uwagi przekażę później. Jakkolwiek początek jest dany. Odnośnie zajęc strzeleckich nalezy ująć moim zdaniem całokształt broni lufowej. w tym palną sportowa i bojowa, bo np druzyna wędrownicz może chciec zrobic dla pełnoletnich harcerzy strzelanie z pistoletu bojowego np G17 W99 i to też moim zdaniem powinno byc ujęte. podobnie z pneumatykami powyzej 17 J. To są osobne kategorie broni wedlug podziału prawnego ( Ust o broni i amunicji i...) wiec nalezy tu zastosować podział prawny, nie techniczny. Ale pomysł z ujednoliceniem zapisów wobec wszelkich"urządzeń miotajacych" uważam za w pełni słuszny
Odnośnie ASG na obecnym etapie wstrzymałbym sie z adoptowaniem regulaminu AirSoftu do naszych potrzeb. A zostawił te zajecia kwalifikowanym instruktorom AirSoftu. To sprawa o wiele bardziej skomplikowana również jesli chodzi o psychologiczne aspekty i do BHP nie powinnismy jej sprowadzać. Podobnie z Painballem.
Te dwa tematy moim zdaniem wymagaja szerszej dyskusji z metodykami i byc może z psychologami młodziezowymi. Skupmu sie więc na BHP i zasadach urządzeń miotajacych i broni
Jesli chodzi o "broń" poza rozumieniem ustawy nalezy przyjąć jasne okreslenia
Ponieważ nie mozna zgodnie z ustawa nazywac bronia pneumatyczna wiatrówek ponizej 17 J, bo było by t niejednoznaczne proponuje tu przyjac okreslenie "pistolety i karabinki pneumatyczne o mocy ponizej 17J" innego okreslenia logicznego znależć nie potrafię.
Ostatnio zmieniony 27 cze 2007, 22:03 przez Portal_Jedrusie, łącznie zmieniany 1 raz.
Jarosław Dybowski pwd
Instruktor Szczepu - Były Szczep >>JęDRUSIE<< W Łodzi
KSHiS >>JęDRUSIE<< Administrator Harcerskiego Portalu >>JęDRUSIE<< www.jedrusie.org

A legendę "Jędrusiów" poniosą w świat,
Z ognisk dym i przyjaciel nasz wiatr.

sikor
Stały bywalec
Posty: 3461
Rejestracja: 13 sty 2004, 17:56
imię i nazwisko: Janusz Sikorski
stopień instruktorski: hm
stopień harcerski: HR
Lokalizacja: Polska
Hufiec: Ziemi Tyskiej
Chorągiew: Śląska
organizacja: ZHP
Kontakt:

Post autor: sikor » 28 cze 2007, 05:38

Nie, nie Jarku. Właśnie nie chcę mieszać broni i nie broni. Nie interesują mnie zasady urządzania strzelań z broni. W takim przypadku niezbędna jest obecność osoby z uprawnieniami do tego, a generalnie należy robić to tylko na strzelnicach które mają swoje regulaminy. Nie powinniśmy tego kodyfikować, do tego wystarczy ta instrukcja która jest. Według mnie, powinniśmy umożliwić prowadzenie zajęć z urządzeniami nie będącymi bronią. Na to nie ma uprawnień więc wymagania powinny być nasze , ZHP-owskie i dlatego potrzebna jest instrukcja czy regulamin zamiast zabraniania (co właściwie zostało uczynione).
Co do asg. Problemem jest to, że całe watachy dzieciaków I TAK Z TYM BIEGAJĄ I MŁÓCĄ GDZIE POPADNIE I W CO POPADNIE. Dlatego metodycy powinni zadbać o "otoczkę", tak by zobaczyć sens wychowawczy w tej zabawie (bo to jest trudne) Jakiś poradnik by się przydał. A zasady spisane przez Duncana też idą w dobrą stronę i powinny być częścią takiej publikacji metodycznej skierowanej chyba głównie do drużyn proobronnych ale obowiązującej również tych którzy takie "gry wojenne" zorganizują tylko raz na kilka lat.
hm. Janusz Sikorski HR
Redaktor Naczelny czasopisma "Harcerz Rzeczypospolitej"
lesni.pl hr.bci.pl
Przewodniczący ŚKPW

Portal_Jedrusie
Starszy użytkownik
Posty: 171
Rejestracja: 01 gru 2006, 22:34
Lokalizacja: Środowisko >>Jędrusie<<
Hufiec:
Chorągiew:
Kontakt:

Post autor: Portal_Jedrusie » 28 cze 2007, 17:44

Po zapoznaniu sie z Twoja Januszu argumentacją, przyłączam się do Twego zdania. Dzis poswieciłem kilka godzin na pisanie czegoś w rodzaju instrukcji i to dośc szczegółowej. Musze ja tylko dopieścic stylistycznie , bo pisałem z głowy, podac przepisy i odwołania. Jak będzie mój pomysł gotowy natychmiast go umieszcze na tym forum. Skupilem sie glównie na pneumatykach ponizej 17J, bo praktycznie o tę kategorie nam chodzi. Jesli CHodzi o ASG to traktowałbym je z dużą rezerwą, te zabawki naprawdę wyzwalają niezdrowe emocje, które wymagają ureglowań, i to mysle głównie metodycznych. Ja podciągnołem ASG pod wiatrówki <17J jesli chodzi o zasady strzelania. O zajęciach typu polowej taktyki nie czuje się kompetentny wypowiadać. Ja najchetniej ograniczyłbym zajęcia typu taktycznego do druzyn wędrowniczych. Starszoharcerskim bym dał postrzelac do tarczy żelowej, a w druzynach harcerskich nie propagowałbym tej temtyki w inny sposób jak nawiązując do spraw historycznych i prezentacyjnych.
Ostatnio zmieniony 28 cze 2007, 17:57 przez Portal_Jedrusie, łącznie zmieniany 1 raz.
Jarosław Dybowski pwd
Instruktor Szczepu - Były Szczep >>JęDRUSIE<< W Łodzi
KSHiS >>JęDRUSIE<< Administrator Harcerskiego Portalu >>JęDRUSIE<< www.jedrusie.org

A legendę "Jędrusiów" poniosą w świat,
Z ognisk dym i przyjaciel nasz wiatr.

sikor
Stały bywalec
Posty: 3461
Rejestracja: 13 sty 2004, 17:56
imię i nazwisko: Janusz Sikorski
stopień instruktorski: hm
stopień harcerski: HR
Lokalizacja: Polska
Hufiec: Ziemi Tyskiej
Chorągiew: Śląska
organizacja: ZHP
Kontakt:

Post autor: sikor » 29 cze 2007, 05:42

:) no to czekam na Twoją wersję regulaminu chociaż pewnie wolałbym żebyś poprawił moją bo bylibyśmy bliżej konsensusu. Natomiast jeszcze tylko jedna uwaga co do zabaw asg. To u najmłodszych najłatwiej osiągniesz cel wychowawczy na całe życie "mocując" im w sercach wstręt do strzelania w ludzi. Wystarczy się "fajnie" pobawić a później odwiedzając kilka grobów zakończyć dzień dobrą gawędą. Jeśli drużynowi będą mieli jasny cel to będzie im łatwiej.
hm. Janusz Sikorski HR
Redaktor Naczelny czasopisma "Harcerz Rzeczypospolitej"
lesni.pl hr.bci.pl
Przewodniczący ŚKPW

Portal_Jedrusie
Starszy użytkownik
Posty: 171
Rejestracja: 01 gru 2006, 22:34
Lokalizacja: Środowisko >>Jędrusie<<
Hufiec:
Chorągiew:
Kontakt:

Post autor: Portal_Jedrusie » 29 cze 2007, 11:35

Przedstawiam niniejszym mój projekt "Zasad..." . Oczekuje propozycji uwag i modyfikacji. Wersja edycyjna znajdyje się w pliku MS WORD pod adresem http://www.jedrusie.org/zas_strzel_zhp.doc
-----------------------------------------------------------------------------

Zasady zajęć o charakterze strzeleckim w Związku Harcerstwa Polskiego

(Projekt)

I. Definicja zajęć strzeleckich, urządzeń. Podział wg kategorii prawnej

1. Zajęcia o charakterze strzeleckim (zajęcia strzeleckie) są to wszelkie zajęcia z wykorzystaniem urządzeń miotających pociski przy pomocy lufy wszelkiej długości i kalibrów (urządzenia strzeleckie).
2. Podział urządzeń strzeleckich
a. Urządzenia strzeleckie kwalifikowane na podstawie Ustawy z dnia 21 maja 1999 r.o broni i amunicji.[Dz. U. Nr 53, poz. 549]
jako broń i podlegające wymogowi posiadania zezwolenia
1. Broń palna bojowa
2. Broń palna sportowa
3. Broń pneumatyczna o energii wylotowej pocisku powyżej 17 J
b. Urządzenia strzeleckie nie kwalifikowane jako broń na podstawie w/w Ustawy
1. pistolety i karabinki pneumatyczne napędzane poprzez sprężynę i pojemniki ciśnieniowe o energii wylotowej pocisku poniżej 17 J
2. repliki broni bojowej - napędzane poprzez sprężynę o energii wylotowej pocisku poniżej 2 J i kalibrze 6mm strzelające pociskami plastikowymi, farbiącymi lub metalowymi. tzw. Air Soft Gun
c. nie są zaliczane do kategorii &#8222;urządzeń strzeleckich&#8221; urządzenia sygnalizacyjne (pistolety hukowe i alarmowe)
2. Dopuszczalność kategorii do zajęć strzeleckich i warunki dopuszczenia
Do zajęć strzeleckich dopuszcza się wszystkie urządzenia wymienione w pkt. 2 z zastosowaniem niżej wymienionych zasad:

a. zajęcia strzeleckie z zastosowaniem broni palnej bojowej, sportowej i pneumatycznej mogą odbywać się wyłącznie w Klubach i Strzelnicach posiadających odpowiednie zezwolenia i atesty do prowadzenia takich zajęć i prowadzone przez uprawnionych instruktorów.
Kategorycznie zabrania się wnoszenia, posiadania, noszenia i prezentowania sprawnej technicznie broni w rejon imprez organizowanych przez jednostki organizacyjne ZHP, nawet dla osób posiadających stosowne zezwolenia. Broń na w/w imprezach mogą posiadać wyłącznie Funkcjonariusze Policji, Służb Porządkowych w związku z wykonywaniem zadań służbowych
b. zajęcia strzeleckie przy wykorzystaniu pistoletów i karabinków pneumatycznych o energii wylotowej pocisku poniżej 17 J mogą odbywać sie poza specjalistycznymi obiektami strzeleckimi na imprezach organizowanych w ramach metodyki ZHP wg poniższych zasad:

II. Organizacja strzelnicy polowej.
1. Strzelnica polowa musi gwarantować całkowite bezpieczeństwo dla Uczestników, organizatorów i osób postronnych. Musi być zlokalizowana w sposób odizolowany od miejsc ogólnie dostępnych - poprzez wykorzystanie zabezpieczeń terenowych, konstrukcyjnych lub obsługi osobowej strzelania.
2. Strzelnica polowa może posiadać wyłącznie 1 (jedną) oś strzelania o długości określonej dla:
- pistolety pneumatyczne sprężynowe i zasilane pojemnikiem ciśnieniowym min. 10 m
- karabinki pneumatyczne zasilane z wykorzystaniem sprężyny min 15 m
- repliki ASG min 10 m
Oś strzelnicy musi być zabezpieczona z boków i od strony tarcz przed wtargnięciem i przebywaniem osób postronnych przy wykorzystaniu możliwości terenowych, konstrukcyjnych lub osobowych.
Stanowisko strzeleckie musi być wyposażone w stolik strzelecki (taboret) i w stolik ładowniczy oddalone od siebie o min. 2 m, usytuowane poza osią strzelnicy, na stoliku strzeleckim nie może znajdować się śrut, i pojemniki ciśnieniowe
3. Strzelnica polowa musi być wyposażona w kulochwyt gwarantujący wytracenie energii kinetycznej pocisku w obrębie strzelnicy wykonany z materiałów plastycznych, piasek, gleba, darń. Niedopuszczalne jest wykorzystywanie jako kulochwytu ścian budynków, elementów niestabilnych jak blachy , osłony maszyn itp. Stanowisko strzeleckie musi posiadać 2 pary okularów ochronnych
3. Używany sprzęt i akcesoria
Do prowadzenia strzelań na strzelnicach polowych dopuszcza się wyłącznie sprzęt i akcesoria nabyte w licencjonowanych punktach dystrybucji.
Do prowadzenia strzelań z pistoletów i karabinków pneumatycznych dopuszcza się wyłącznie pociski (śruciny) miękkie o tępym kształcie. Zabronione jest stosowanie śrucin twardych (stalowych) i ostrym kształcie pocisku
4. Tarcze strzelnicze.
Dopuszcza się tarcze papierowe, kartonowe punktowane lub gładkie o dowolnym kształcie figur geometrycznych
Zabrania się stosowania tarcz w jakikolwiek sposób nawiązujących swym kształtem lub wizerunkiem do postaci ludzkich i zwierzęcych oraz celów twardych tzw. popperów

III Prowadzący strzelanie
Prowadzącym strzelanie może być wyłącznie instruktor ZHP posiadający dodatkowo uprawnienia dotyczące broni :
a. dokumentu o nazwie "Legitymacja osoby dopuszczonej do posiadania broni" z wyłączeniem celu posiadania "A" - ochrona osobista i "K" realizacja przedsięwzięć artystycznych.
b. uprawnień Funkcjonariuszy Policji. Straży Granicznej i Żołnierzy Zawodowych Wojska Polskiego

Prowadzący strzelanie jest w pełni odpowiedzialni za przebieg i bezpieczeństwo strzelania.
Podczas prowadzenia występuje w kamizelce odblaskowej z Napisem "INSTRUKTOR"
Prowadzący strzelanie ma do dyspozycji w celu zapewnienia właściwego przebiegu strzelania minimum dwie pełnoletnie osoby asystujące.

IV. Kwalifikacja do strzelania
Do uczestnictwa w zajęciach strzeleckich dopuszcza się osoby w wieku powyżej 13 lat pod warunkiem, że ich budowa ciała umożliwia właściwą obsługę sprzętu używanego podczas strzelania. Kwalifikacji dokonuje Prowadzący Strzelanie i jego decyzja jest jednoznaczna i nieodwołalna. Prowadzący strzelanie może w każdej chwili usunąć ze strzelnicy każdego z uczestników strzelania i osób postronnych. Jedynymi osobami mogącymi przebywać na terenie strzelnicy jako obserwatorzy po poinformowaniu i uzyskaniu zgody na wstęp jest bezpośredni organizacyjny przełożony prowadzącego strzelanie i osoby wprowadzane przez niego.

V. Przebieg strzelania
1. Uczestnik strzelania oczekuje na &#8222;LINII WYJŚCIOWEJ&#8221;.
2. Prowadzący strzelanie podaje komendę "NA LINIę STRZELANIA"
3. Prowadzący udziela instruktażu na stanowisku strzeleckim, opisuje sprzęt, sposób działania i oddania strzału i warunków bezpieczeństwa. Wymaga się od Strzelającego używania okularów ochronnych
4. Prowadzący ładuje pistolet lub karabinek (jedną lub kilkoma śrucinami w zależności od typu sprzętu)
5. Prowadzący wręcza pistolet lub karabinek strzelającemu, kontroluje sposób obsługi i po zgłoszeniu przez strzelającego gotowości wydaje komendę wg wzoru "CEL - TARCZA, ODLEGŁOŚć 10 M, 8 STRZAŁÓW - START". Podczas oddawania strzału Prowadzący nadzoruje bezpośrednio przebieg strzelania. Seria Strzelania jest zakończona po komendzie Prowadzącego "STOP" lub "PRZERWIJ OGIEń". Zabrania się jakichkolwiek manipulacji przez Strzelającego odbiegających od obsługi oddania strzału i kierowania wylotu lufy poza os strzelnicy.
6. Po wykonaniu serii strzelania, strzelający przekazuje pistolet lub karabinek pneumatyczny prowadzącemu strzelanie, który sprawdza stan rozładowania i w stanie otwartym odkłada na stolik strzelecki pod nadzorem Osoby asystującej.
7. Prowadzący wraz ze strzelającym udają sie do tarczy w celu oceny strzelania i ustalenia punktacji.
8. Po zakończeniu serii i spisaniu wyników strzelający opuszcza rejon "Linii otwarcia ognia"

VI. Zakończenie strzelania - przepisy porządkowe.
Po zakończeniu strzelania Prowadzący wraz z obsługą przywracają stan pierwotny terenu na którym było zorganizowana strzelnica polowa.

VII. Dokumentacja strzelnicy polowej
1. Wzór zgłoszenia zamiaru zorganizowania strzelnicy polowej na imprezie ZHP
2. Protokół z odbycia zajęć strzeleckich na Imprezie ZHP
3. Karta wyników (w przypadku Zawodów )
Ostatnio zmieniony 29 cze 2007, 11:42 przez Portal_Jedrusie, łącznie zmieniany 1 raz.
Jarosław Dybowski pwd
Instruktor Szczepu - Były Szczep >>JęDRUSIE<< W Łodzi
KSHiS >>JęDRUSIE<< Administrator Harcerskiego Portalu >>JęDRUSIE<< www.jedrusie.org

A legendę "Jędrusiów" poniosą w świat,
Z ognisk dym i przyjaciel nasz wiatr.

dominik jan domin
Stały bywalec
Posty: 1640
Rejestracja: 23 wrz 2004, 16:47
Lokalizacja: Klerycki Krąg Harcerski WICEK
Hufiec:
Chorągiew:
Kontakt:

Post autor: dominik jan domin » 29 cze 2007, 14:10

Jarku, w podziale masz dziurę: repliki broni czarnoprochowej, wytworzonej oryginalnie przez 1850 r. Nie wymagają pozwolenia od osób dorosłych. Wstaw to gdzieś we właściwe miejsce.
phm. Dominik Jan Domin HR

Klerycki Krąg Harcerski WICEK im. bł. ks. phm. Stefana Wincentego Frelichowskiego
Hufiec ZHP Toruń

Portal_Jedrusie
Starszy użytkownik
Posty: 171
Rejestracja: 01 gru 2006, 22:34
Lokalizacja: Środowisko >>Jędrusie<<
Hufiec:
Chorągiew:
Kontakt:

Post autor: Portal_Jedrusie » 29 cze 2007, 20:51

dominik jan domin pisze:Jarku, w podziale masz dziurę: repliki broni czarnoprochowej, wytworzonej oryginalnie przez 1850 r. Nie wymagają pozwolenia od osób dorosłych. Wstaw to gdzieś we właściwe miejsce.
Fakt, zapomniałem, ale nie zakładałem w ogóle używania-czarno prochowców do naszych celów. Musze przemyśleć, ale jestem zdecydowanie przeciwny zabawom z czarno-prochowcami. Ogólnie uważam pomysł nie wymagania zezwoleń na to za pomylony. Strzelałem z tego. Kamizelki kuloodpornej to nie przebije, ale płuca wyrywa z kręgosłupem. I może poranić i poparzyć strzelca. Więc na pewno nie. Dzięki za zwrócenie uwagi, bo mi umknęło
Jarosław Dybowski pwd
Instruktor Szczepu - Były Szczep >>JęDRUSIE<< W Łodzi
KSHiS >>JęDRUSIE<< Administrator Harcerskiego Portalu >>JęDRUSIE<< www.jedrusie.org

A legendę "Jędrusiów" poniosą w świat,
Z ognisk dym i przyjaciel nasz wiatr.

Portal_Jedrusie
Starszy użytkownik
Posty: 171
Rejestracja: 01 gru 2006, 22:34
Lokalizacja: Środowisko >>Jędrusie<<
Hufiec:
Chorągiew:
Kontakt:

Post autor: Portal_Jedrusie » 29 cze 2007, 21:04

Po uwadze Dominika zmieniłem pewne zapisy:

Zmiany w pliku edytowalnym
http://www.jedrusie.org/zas_strzel_zhp.doc
oznaczone na niebiesko

Dołączyłem Kartę Zgłoszenia Strzelnicy Polowej http://www.jedrusie.org/Zglosz_zamiaru_ ... olowej.doc
Ostatnio zmieniony 30 cze 2007, 02:07 przez Portal_Jedrusie, łącznie zmieniany 1 raz.
Jarosław Dybowski pwd
Instruktor Szczepu - Były Szczep >>JęDRUSIE<< W Łodzi
KSHiS >>JęDRUSIE<< Administrator Harcerskiego Portalu >>JęDRUSIE<< www.jedrusie.org

A legendę "Jędrusiów" poniosą w świat,
Z ognisk dym i przyjaciel nasz wiatr.

sikor
Stały bywalec
Posty: 3461
Rejestracja: 13 sty 2004, 17:56
imię i nazwisko: Janusz Sikorski
stopień instruktorski: hm
stopień harcerski: HR
Lokalizacja: Polska
Hufiec: Ziemi Tyskiej
Chorągiew: Śląska
organizacja: ZHP
Kontakt:

Post autor: sikor » 30 cze 2007, 07:12

Portal_Jedrusie pisze:III Prowadzący strzelanie
Prowadzącym strzelanie może być wyłącznie instruktor ZHP posiadający dodatkowo uprawnienia dotyczące broni :
a. dokumentu o nazwie "Legitymacja osoby dopuszczonej do posiadania broni" z wyłączeniem celu posiadania "A" - ochrona osobista i "K" realizacja przedsięwzięć artystycznych.
b. uprawnień Funkcjonariuszy Policji. Straży Granicznej i Żołnierzy Zawodowych Wojska Polskiego
Niestety ten warunek dyskwalifikuje w moich oczach regulamin. W dalszym ciągu uniemożliwiamy przeprowadzanie takich zajęć drużynowym którzy nie posiadają broni (a ilu posiada, i do tego wyrzucasz ochronę osobistą czyli 90 % posiadaczy broni ?) lub nie sa policjantem czy żołnierzem. W dalszym ciągu każdy dzieciak może sobie strzelaś gdzie chce i w co chce bez żadnych zasad w ogródku Babci. Czy biegając z kolegami wokół bloku, a my nie prowadzimy zajęć uczulających na możliwość zrobienia komuś krzywdy i uczących "szacunku" do narzędzi mogących skrzywdzić. Jestem w stanie przyjąć jako warunek jakieś wewnętrzne przeszkolenie ZHP-owskie ale pytanie kto to zorganizuje. Sądzę jednak że najlepszym wyjściem jest regulamin a nie uprawnienia. Jak ktoś ma uprawnienia to może prowadzić zajęcia z bronią na prawdziwej strzelnicy...
Portal_Jedrusie pisze:Prowadzący strzelanie jest w pełni odpowiedzialni za przebieg i bezpieczeństwo strzelania.
Podczas prowadzenia występuje w kamizelce odblaskowej z Napisem "INSTRUKTOR"
Prowadzący strzelanie ma do dyspozycji w celu zapewnienia właściwego przebiegu strzelania minimum dwie pełnoletnie osoby asystujące.
No i znowu. Jest sobie punkt strzelecki na biegu. Ludzie mają strzelić sobie z asg kupionego na targu. Czyli robić to co robia prawie codziennie tylko że nie strzelając do siebie a do tarczy, aby to przeprowadzić potrzeba trzech pełnoletnich ludzi i świecącej kamizelki. Z całym szacunkiem ale dalej będą biegali po lesie czy wokół bloku strzelając do siebie i świetnie sie przy tym bawiąc a my w dalszym ciągu nie będziemy mieli na to żadnego wpływu, bo miast kanalizować pewne rzeczy, zabraniamy ich po prostu. Chłopcy zagłosują... nogami
Portal_Jedrusie pisze:IV. Kwalifikacja do strzelania
Do uczestnictwa w zajęciach strzeleckich dopuszcza się osoby w wieku powyżej 13 lat pod warunkiem, że ich budowa ciała umożliwia właściwą obsługę sprzętu używanego podczas strzelania. Kwalifikacji dokonuje Prowadzący Strzelanie i jego decyzja jest jednoznaczna i nieodwołalna.
Dlaczego ? Mam wiatrówke z której moga strzelać nawet 10 latki. Nie odbija i taką ma konstrukcję, że mogą nawet małe dzieci. To samo dotyczy asg. Sorki ale to właśnie ci najmłodsi biegają z pistoletami waląc do siebie ile popadanie.Jednym z problemów harcerstwa jest skostnienie form. Świat się mocno zmienił i to co nas rajcowało jest zupełnie obciachowe dla dzisiejszych dzieciaków. Ich pociągają inne rzeczy i naszym zadaniem jest stosowanie takich form by zajęcia były atrakcyjne. Zwłaszcza dla tych najmłodszych. Starsi juz wiedzą że harcerstwo to cos więcej niż dobra zabawa. Ale na początku musi być dobra zabawa a nie obciach. I chodzi mi o masowość a nie o pojedyńczą drużynę w której znajdzie się człowiek ciągnący w stronę specjalności...
hm. Janusz Sikorski HR
Redaktor Naczelny czasopisma "Harcerz Rzeczypospolitej"
lesni.pl hr.bci.pl
Przewodniczący ŚKPW

Portal_Jedrusie
Starszy użytkownik
Posty: 171
Rejestracja: 01 gru 2006, 22:34
Lokalizacja: Środowisko >>Jędrusie<<
Hufiec:
Chorągiew:
Kontakt:

Post autor: Portal_Jedrusie » 30 cze 2007, 12:29

Drogi Januszu, rozumiem Twoje rozgoryczenie moimi propozycjami, ale jak wiesz trwa dyskusja. Udostępniłem dokument do edycji dlatego by każdy kto ma chęć zająć się tym tematem mógł wypowiedzieć sie i dokonać zmian wg Niego koniecznych lub ważnych.
Przejdę więc do argumentacji zapisów które Ty zanegowałeś.
1. Dlaczego nie zezwalałbym prowadzić tych zajęć posiadaczom broni typu "A" ochrona osobista znaczy do ochrony własnej, czyli ktoś posiada broń na własny użytek i do własnej obrony. W większości są to ludzie, którzy otrzymali pozwolenie z powodów innych niż ciągły kontakt z bronią, (biznesmeni z racji majątku , prokuratorzy, sędziowie, politycy) najczęściej nie mają Oni dużego pojęcia o obsłudze broni, a tym bardziej o prowadzeniu strzelania. Nie zgodzę się również z argumentacją, że jest to 90% posiadających przeszkolenie, więcej jest w ZHP policjantów, żołnierzy i licencjonowanych pracowników ochrony niż ludzi mających własną broń. Można rozszerzyć te sprawy o przeszkolenie LOK-owskie czy inne, ale prowadzący strzelanie musi mieć kontakt z bronią i wiedzieć jak ja obsługiwać na co dzień, a nie przy pomocy kursów korespondencyjnych. Pamiętaj, że Prowadzący bierze na siebie odpowiedzialność cywilną i karną za ewentualny wypadek. A że trzy osoby, cóż wiatrówka poniżej 17J przebija dwie płyty karton-gips. A w mięsień śrut wchodzi z bliskiej odległości na 5-6 cm więc zabezpieczenie musi być pełne, a jak masz 15 dzieciaków w wieku 10 lat jakbyś sobie życzył to spróbuj sam nad nimi zapanować. Tu jednak nie ma żartów
2. Drugiej sprawy nie bardzo rozumiem. Myślę że w drużynie znajdzie sie trzech pełnoletnich ludzi, jak drużynowy będzie chciał to sobie poradzi nawet ściągając starszego brata. A kamizelka - cóż kosztuje chyba 5 zł .
3. Wiek 13 lat określiłem nieco na wyrost, zgodzę sie na obniżenie tego wieku nawet do 10 lat pod zachowaniem drugiego warunku tzn., możliwości obsługi sprzętu.

Cytujesz zresztą pierwotną wersję umieszczoną na forum, wersja poprawiana znajduje się w pliki MS WORD http://www.jedrusie.org/zas_strzel_zhp.doc więc zapoznaj się z nią i wprowadź polecane przez Ciebie zmiany.

Jak zauważyłeś po macoszemu potraktowałem ASG, podciągnąłem pod W<17J i zastosowałem równie ostre kryteria, sam uważam że nieco za ostre, więc spróbuj je jakoś określić i włączyć do dyskusji. Gwarantuję, że znajdziesz u mnie zrozumienie.
W pierwszej wersji na pewno nie ustrzegłem sie błędów i wypaczeń, jednak starałem sie określić te zasady bez zbędnej przesady i dostępne dla większości. Jak napisałeś masz doświadczenie z bronią, ja też. Obaj więc wiemy, że prowadzenie strzelania to odpowiedzialność, a w przypadku instruktora ZHP tym większa, ze najczęściej są to ludzie młodzi (drużynowi, szczepowi) i nie możemy mając świadomość zagrożeń puścić tego na tzw. "pałę". A instruktor, który chce prowadzić zajęcia strzeleckie powinien chcieć mieć wiedzę która zapewni Mu właściwe i bezpieczne zajęcia,
Jak chciał zostać instruktorem (PWD) musiał zaliczyć próbę instruktorską, jak chce prowadzić strzelania niech zrobi kurs w LOK-u. Nie każdy harcerz musi być instruktorem i nie każdy instruktor musi prowadzić strzelania, tu trzeba chęci i odpowiedzialności
Dyskusja cały czas trwa&#8230;


Jeszcze odnośnie ASG, jestem skłonny ograniczyć wymagania do pełnoletności prowdzacego, obowiązkowej ochrony oczu i terenu odizolowanego, na podstawie Twoich uwag doszedłem do wniosku, że nalezy podzielić na osobne zasady wiatrówki i ASG - więc usiąde i na podstawie napisanego wcześniej tekstu wykombinuję coś dla ASG. Mam Nadzieję, że moje starania Cię satysfakcjonują, czekam na pomysły.

WIęc usiadłem i napisałem:
_________________________________________________________________

Zasady zajęć o charakterze strzeleckim prowadzonych przez jednostki organizacyjne Związku Harcerstwa Polskiego

(Projekt)

CZęŚć A. Przepisy ogólne
Definicja zajęć strzeleckich, urządzeń strzeleckich. Podział urządzeń wg kategorii prawnej
1. Zajęcia o charakterze strzeleckim (zajęcia strzeleckie, treningi, pokazy i zawody) są to wszelkie zajęcia z wykorzystaniem urządzeń miotających pociski przy pomocy lufy wszelkiej długości i kalibrów (urządzenia strzeleckie).
2. Urządzenia dopuszczone do użytkowania podczas zajęć strzeleckich
a. Urządzenia strzeleckie kwalifikowane na podstawie Ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji .[Dz. U. Nr 53, poz. 549] jako broń i podlegające wymogowi posiadania zezwolenia
1. Broń palna bojowa
2. Broń palna sportowa
3. Broń pneumatyczna o energii wylotowej pocisku powyżej 17 J
b. Urządzenia strzeleckie nie kwalifikowane jako broń na podstawie Ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji.[Dz. U. Nr 53, poz. 549]
1. pistolety i karabinki pneumatyczne napędzane poprzez sprężynę i pojemniki ciśnieniowe o energii wylotowej pocisku poniżej 17 J (opisane w CZęŚCI &#8222;B&#8221;)
2. repliki broni bojowej - napędzane poprzez sprężynę o energii wylotowej pocisku poniżej 2 J i kalibrze 6 mm strzelające pociskami plastikowymi, farbiącymi lub metalowymi. tzw. Air Soft Gun i Air Electric Gun (ASG I AEG) (opisane w CZęŚCI &#8222;C&#8221;)

3.Urządzenia nie dopuszczone do użytkowania podczas zajęć strzeleckich
a. urządzenia sygnalizacyjne (pistolety, rewolwery hukowe i alarmowe. Rakietnice lufowe i nasadkowe)
b. jakiekolwiek urządzenia zasilane ładunkiem miotającym czarnoprochowym &#8211; w tym broń czarnoprochowa nie kwalifikowana jako broń w rozumieniu Ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji.[Dz. U. Nr 53, poz. 549]
c. broń myśliwska i gazowa
d. urządzenia strzeleckie o energii wylotowej pocisku poniżej 17J zasilane pirotechnicznym ładunkiem inicjującym

4. Dopuszczalność kategorii do zajęć strzeleckich i warunki dopuszczenia
Do zajęć strzeleckich dopuszcza się wszystkie urządzenia wymienione w pkt. 2 z zastosowaniem niżej wymienionych zasad:
a. zajęcia strzeleckie z zastosowaniem broni palnej bojowej, sportowej i pneumatycznej kwalifikowanej jako broń w rozumieniu Ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji.[Dz. U. Nr 53, poz. 549] mogą odbywać się wyłącznie w Klubach i Strzelnicach posiadających odpowiednie zezwolenia i atesty do prowadzenia takich zajęć i prowadzone przez uprawnionych instruktorów.

Zabrania się wnoszenia, noszenia i prezentowania sprawnej technicznie broni w rozumieniu Ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji.[Dz. U. Nr 53, poz. 549]
w rejon imprez organizowanych przez jednostki organizacyjne ZHP, nawet przez osoby posiadające stosowne zezwolenia oraz urządzeń pirotechnicznych, materiałów miotających i wybuchowych. Broń na w/w imprezach mogą posiadać wyłącznie Funkcjonariusze Policji i innych Służb Państwowych wyłącznie w związku z wykonywaniem zadań służbowych.
b. zajęcia strzeleckie przy wykorzystaniu pistoletów i karabinków pneumatycznych o energii wylotowej pocisku poniżej 17 J mogą odbywać sie poza specjalistycznymi obiektami strzeleckimi podczas imprez organizowanych przez jednostki organizacyjne ZHP w ramach metodyki harcerskiej na zorganizowanych doraźnie Strzelnicach Polowych wg poniższych zasad:

CZęŚć B &#8211; Zajęcia strzeleckie z użyciem Urządzeń pneumatycznych o energii wylotowej pocisku poniżej 17J
I. Organizacja Strzelnicy Polowej.
1. Strzelnica Polowa musi gwarantować całkowite bezpieczeństwo dla Uczestników, organizatorów i osób postronnych. Musi być zlokalizowana w sposób odizolowany od miejsc ogólnie dostępnych - poprzez wykorzystanie zabezpieczeń terenowych, konstrukcyjnych i obsługi osobowej strzelania. Wymagane jest zgłoszenie i uzyskanie pisemnej akceptacji organizacyjnego przełożonego Osoby zamierzającej zorganizować Strzelnicę Polową (np. Komendant Rajdu, Komendant Zgrupowania Obozów, Szef Bazy itp.)
2. Strzelnica polowa może posiadać wyłącznie 1 (jedną) oś strzelania o szerokości min. 5 m i o długości określonej dla:
- pistolety pneumatyczne sprężynowe i zasilane pojemnikiem ciśnieniowym min. 10 m
- karabinki pneumatyczne zasilane z wykorzystaniem sprężyny min 15 m
Oś strzelnicy musi być zabezpieczona po bokach i od strony tarcz przed wtargnięciem i przebywaniem osób niepowołanych przy wykorzystaniu możliwości terenowych, konstrukcyjnych i osobowych.
Strzelnica musi mieć wyznaczone strefy:
a.STREFA OCZEKIWANIA
b.LINIA WYJSCIOWA
c.LINIA STRZELANIA
Oznaczone w sposób widoczny i jednoznaczny np. Tablicami, taśmami
Stanowisko strzeleckie musi być wyposażone w stolik strzelecki (taboret) i w stolik ładowniczy oddalone od siebie o min. 2 m, usytuowane przed osią strzelnicy.
Na stoliku strzeleckim nie może znajdować się śrut, i pojemniki ciśnieniowe, a urządzenie strzeleckie spoczywające na stoliku strzeleckim zawsze musi być w stanie otwartym niezaładowanym
3. Strzelnica polowa musi być wyposażona w kulochwyt gwarantujący wytracenie energii kinetycznej pocisku w swym obrębie. W przypadku kulochwytu naturalnego - wykonany z materiałów plastycznych, piasek, gleba, darń. Dopuszcza się stosowanie kulochwytów sztywnych o konstrukcji pochłaniającej energią kinetyczną pocisku tzw. peryskopy
Niedopuszczalne jest wykorzystywanie jako kulochwytu ścian budynków, elementów niestabilnych jak blachy, osłony maszyn itp.
Stanowisko strzeleckie musi posiadać do dyspozycji 2 pary okularów ochronnych
3. Używany sprzęt i akcesoria
Do prowadzenia strzelań na strzelnicach polowych dopuszcza się wyłącznie sprzęt i akcesoria nabyte w licencjonowanych punktach dystrybucji.
Do prowadzenia strzelań z pistoletów i karabinków pneumatycznych dopuszcza się wyłącznie pociski (śruciny) miękkie (ołowiane) o tępym kształcie. Zabronione jest stosowanie śrucin twardych (stalowych, a w przypadku ASG kulek metalowych) i ostrym kształcie pocisku
4. Tarcze strzelnicze.
Dopuszcza się tarcze papierowe, kartonowe punktowane lub gładkie o dowolnym kształcie figur geometrycznych. Sposób mocowania tarcz w rejonie kulochwytu musi gwarantować ich stabilność
Zabrania się stosowania tarcz w jakikolwiek sposób nawiązujących swym kształtem lub wizerunkiem do postaci ludzkich i zwierzęcych oraz celów twardych tzw. popperów

II Prowadzący strzelanie
Prowadzącym strzelanie może być wyłącznie instruktor ZHP posiadający dodatkowo uprawnienia dotyczące broni :
a. uprawnienia wynikające z posiadania dokumentu o nazwie "Legitymacja osoby dopuszczonej do posiadania broni" z wyłączeniem celu posiadania "A" - ochrona osobista i "K" realizacja przedsięwzięć artystycznych.
b. uprawnienia Funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej i Żołnierzy Zawodowych Wojska Polskiego
c. uprawnienia Instruktorów i Sędziów Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego
d uprawnienia Instruktora strzeleckiego Ligi Obrony Kraju na broń pneumatyczną

Prowadzący strzelanie jest w pełni odpowiedzialni za przebieg i bezpieczeństwo strzelania.
Podczas prowadzenia występuje w kamizelce odblaskowej z Napisem "INSTRUKTOR"
Prowadzący strzelanie ma do dyspozycji w celu zapewnienia właściwego przebiegu strzelania minimum dwie pełnoletnie osoby asystujące. Asystenci podlegają bezpośrednio Prowadzącemu Strzelanie

III. Kwalifikacja do uczestnictwa w zajęciach strzeleckich
Do uczestnictwa w zajęciach strzeleckich dopuszcza się osoby w wieku powyżej 10 lat pod warunkiem, że ich budowa ciała umożliwia właściwą obsługę sprzętu używanego podczas strzelania. Kwalifikacji dokonuje Prowadzący Strzelanie i jego decyzja jest jednoznaczna i nieodwołalna. Prowadzący strzelanie może w każdej chwili usunąć ze strzelnicy każdego z Uczestników strzelania i Osób postronnych bez podania przyczyny. Jedynymi Osobami mogącymi przebywać na terenie strzelnicy jako obserwatorzy, po poinformowaniu i uzyskaniu zgody na wstęp jest bezpośredni organizacyjny przełożony prowadzącego strzelanie i Osoby wprowadzane przez niego.

IV. Przebieg strzelania
1. Uczestnicy strzelania oczekują w &#8222;STREFIE OCZEKIWANIA&#8221;.
2. Uczestnik strzelania na komendę &#8222;NA LINIE WYJŚCIOWĄ&#8221; udaje się na &#8222;LINIę WYJŚCIOWĄ&#8221; i zgłasza gotowość odbycia strzelania .
3. Prowadzący Strzelanie podaje komendę "NA LINIę STRZELANIA"
4. Prowadzący Strzelanie udziela instruktażu na stanowisku strzeleckim, opisuje sprzęt, sposób działania i oddania strzału i warunków bezpieczeństwa. Wymaga się od Prowadzącego Strzelanie i Strzelającego stosowania okularów ochronnych
5. Prowadzący ładuje pistolet lub karabinek (jedną, kilkoma śrucinami lub magazynkiem w zależności od typu sprzętu) zabrania się jakichkolwiek manipulacji przez Strzelającego odbiegających od obsługi oddania strzału i kierowania wylotu lufy poza oś strzelnicy
6. Prowadzący wręcza pistolet lub karabinek strzelającemu, kontroluje sposób obsługi i po zgłoszeniu przez strzelającego gotowości wydaje komendę wg wzoru "CEL - TARCZA, ODLEGŁOŚć 10 M, 8 STRZAŁÓW - START". Podczas oddawania strzału Prowadzący nadzoruje bezpośrednio przebieg strzelania. Seria strzelania jest zakończona po komendzie Prowadzącego "STOP" lub "PRZERWIJ STRZELANIE". Po komendzie kończącej serię strzelania zabrania się jakichkolwiek manipulacji przez Strzelającego.
7. Po wykonaniu serii strzelania, strzelający przekazuje pistolet lub karabinek pneumatyczny Prowadzącemu strzelanie, który sprawdza stan rozładowania i w stanie otwartym odkłada na stolik strzelecki pod nadzorem Osoby asystującej.
8. Prowadzący wraz ze Strzelającym udają sie do tarczy w celu oceny strzelania i ustalenia punktacji.
9. Po zakończeniu serii i spisaniu wyników strzelający opuszcza rejon "Linii otwarcia ognia"
10. Podczas strzelania na terenie strzelnicy nie mogą się znajdować inne egzemplarze urządzeń strzeleckich, niż na stanowisku strzeleckim

V. Zakończenie strzelania - przepisy porządkowe.
Po zakończeniu strzelania Prowadzący wraz z obsługą przywracają stan pierwotny terenu na którym było zorganizowana strzelnica polowa. W miarę możliwości usuwają wystrzelone śruciny z rejonu kulochwytu

VI. Dokumentacja strzelnicy polowej
1. Wzór zgłoszenia zamiaru zorganizowania strzelnicy polowej podczas imprezy organizowanej przez jednostkę ZHP
2. Protokół z odbycia zajęć strzeleckich podczas imprezy organizowanej przez jednostkę ZHP
3. Karta wyników (w przypadku Zawodów )

CZęŚć C &#8211; Zajęcia strzeleckie z użyciem replik ASG i AEG
I. Organizacja Strzelnicy Polowej.
1. Strzelnica Polowa musi gwarantować całkowite bezpieczeństwo dla Uczestników, organizatorów i osób postronnych. Musi być zlokalizowana w sposób odizolowany od miejsc ogólnie dostępnych - poprzez wykorzystanie zabezpieczeń terenowych, konstrukcyjnych i obsługi osobowej strzelania. Strzelnica polowa może posiadać wyłącznie 1 (jedną) oś strzelania o szerokości min . 3 m przypadająca na jednego Prowadzącego i o długości min
- 5 m dla sprzętu ASG
- 10 m dla sprzętu AEG
2.Oś strzelnicy musi być zabezpieczona po bokach i od strony tarcz przed wtargnięciem i przebywaniem osób niepowołanych przy wykorzystaniu możliwości terenowych, konstrukcyjnych i osobowych.
Stanowisko strzeleckie musi być wyposażone w stolik strzelecki (taboret) i w stolik ładowniczy, usytuowane przed osią strzelnicy.
Na stoliku strzeleckim urządzenie strzeleckie spoczywające na stoliku strzeleckim zawsze musi być w stanie niezaładowanym
3. Strzelnica polowa musi być wyposażona w kulochwyt gwarantujący wytracenie energii kinetycznej pocisku w swym obrębie umożliwiające łatwe i bezproblemowe usuniecie wystrzelonych kulek. Niedopuszczalne jest wykorzystywanie jako kulochwytu ścian budynków, elementów niestabilnych jak blachy, osłony maszyn itp.
Stanowisko strzeleckie musi posiadać do dyspozycji 2 pary okularów ochronnych
3. Używany sprzęt i akcesoria
Do prowadzenia strzelań na strzelnicach polowych dopuszcza się wyłącznie sprzęt i akcesoria nabyte w licencjonowanych punktach dystrybucji.
Do prowadzenia strzelań z pistoletów i karabinków ASG I AEG dopuszcza się wyłącznie pociski (kulki) plastikowe lub farbiące Zabronione jest stosowanie kulek metalowych
4. Tarcze strzelnicze.
Dopuszcza się tarcze papierowe, kartonowe punktowane lub gładkie o dowolnym kształcie figur geometrycznych. Sposób mocowania tarcz w rejonie kulochwytu musi gwarantować ich stabilność
Zabrania się stosowania tarcz w jakikolwiek sposób nawiązujących swym kształtem lub wizerunkiem do postaci ludzkich i zwierzęcych

II Prowadzący strzelanie
Prowadzącym strzelanie może być wyłącznie pełnoletni instruktor ZHP

Prowadzący strzelanie jest w pełni odpowiedzialni za przebieg i bezpieczeństwo strzelania.
Podczas prowadzenia występuje w kamizelce odblaskowej z Napisem "INSTRUKTOR"
Prowadzący strzelanie ma do dyspozycji w celu zapewnienia właściwego przebiegu strzelania minimum jedną pełnoletnią osobę asystującą. Asystenci podlegają bezpośrednio Prowadzącemu Strzelanie

III. Kwalifikacja do uczestnictwa w zajęciach strzeleckich
Do uczestnictwa w zajęciach strzeleckich dopuszcza się osoby w wieku powyżej 7 lat pod warunkiem, że ich budowa ciała umożliwia właściwą obsługę sprzętu używanego podczas strzelania. Kwalifikacji dokonuje Prowadzący Strzelanie i jego decyzja jest jednoznaczna i nieodwołalna. Prowadzący strzelanie może w każdej chwili usunąć ze strzelnicy każdego z Uczestników strzelania i Osób postronnych bez podania przyczyny
IV. Przebieg strzelania
1. Uczestnicy strzelania oczekują w &#8222;STREFIE OCZEKIWANIA&#8221;.
2. Prowadzący Strzelanie udziela instruktażu na stanowisku strzeleckim, opisuje sprzęt, sposób działania i oddania strzału i warunków bezpieczeństwa. Wymaga się od Prowadzącego Strzelanie i Strzelającego stosowania okularów ochronnych
3. Strzelający ładuje magazynek zadana ilością kulek a następnie pistolet lub karabinek magazynkiem, zabrania się jakichkolwiek manipulacji przez Strzelającego odbiegających od obsługi ładowania magazynka przed komenda do oddania strzału i kierowania wylotu lufy poza oś strzelnicy
4. Prowadzący wydaje komendę &#8222;ŁADUJ&#8221;, kontroluje sposób obsługi i po zgłoszeniu przez strzelającego gotowości wydaje komendę wg wzoru "CEL - TARCZA, ODLEGŁOŚć 10 M, 30 STRZAŁÓW OGNIEM CIĄGŁYM - START". Strzelający odbezpiecza lub przeładowuje pistolet lub karabinek ASG-AEG Podczas oddawania strzału Prowadzący nadzoruje bezpośrednio przebieg strzelania. Seria strzelania jest zakończona po komendzie Prowadzącego "STOP" lub "PRZERWIJ STRZELANIE". Po komendzie kończącej serię strzelania zabrania Strzelający wypina magazynek z gniazda magazynka i oddaje strzał kontrolny w kierunku tarczy.
5. Po wykonaniu serii strzelania, strzelający odkłada na stolik strzelecki pod nadzorem Osoby asystującej.
6. Prowadzący wraz ze Strzelającym udają sie do tarczy w celu oceny strzelania i ustalenia punktacji.
7. Po zakończeniu serii i spisaniu wyników strzelający opuszcza rejon stanowiska strzeleckiego
8. Podczas strzelania na terenie strzelnicy nie mogą się znajdować inne egzemplarze urządzeń strzeleckich, niż na stanowisku strzeleckim

V. Zakończenie strzelania - przepisy porządkowe.
Po zakończeniu strzelania Prowadzący wraz z obsługą przywracają stan pierwotny terenu na którym było zorganizowana strzelnica polowa. Usuwają wystrzelone kulki z rejonu kulochwytu

________________________

To tyle pomysłow na dziś czekam na opinie...
Ostatnio zmieniony 30 cze 2007, 13:52 przez Portal_Jedrusie, łącznie zmieniany 1 raz.
Jarosław Dybowski pwd
Instruktor Szczepu - Były Szczep >>JęDRUSIE<< W Łodzi
KSHiS >>JęDRUSIE<< Administrator Harcerskiego Portalu >>JęDRUSIE<< www.jedrusie.org

A legendę "Jędrusiów" poniosą w świat,
Z ognisk dym i przyjaciel nasz wiatr.

Duncan McLain
Użytkownik
Posty: 115
Rejestracja: 04 wrz 2006, 12:21
Hufiec:
Chorągiew:

Post autor: Duncan McLain » 30 cze 2007, 14:40

Witam.
Osobiście dodałbym jeszcze jeden punkt w rozdziale PRZEBIEG STRZELANIA.

# w sytuacji gdy na LINI STRZELANIA znajduje się więcej niż jedna osoba (np podczas MTO gdzie często naraz strzela cały patrol) w/w linię mozna przekroczyć WYŁĄCZNIE na komendę prowadzacego PO ZAKOńCZENIU strzelania przez WSZYSTKICH strzelających.

W sumie oczywiste, ale w rozdziale dot przebiegu strzelania jest mowa tylko o jednym strzelającym na raz. Z doświadczenia wiem że taka sytuacja podczas MTO gdy w ciągu dnia trzeba obsłuzyc czasem i 200 ludzi jest niemozliwa.


W stosunku do ASG uważam że powinno sie używac prawa ASG - w końcu napisali je sami zainteresowani dla siebie - co najwyżej można je nieco zmodyfikowac na potrzeby metodyki harcerskiej. Dlatego tez powinna byc zmianka o w/w prawie. Osoba prowadzaca strzelanie ASG powinna równiez być zapoznana z przepisami dotyczącymi strzelania z broni ostrej i pomimo że ASG to tylko replika traktowac ją jako broń ostrą.(chodzi mi o samą pracę z repliką a nie o wymagania strzelnicy itp)Ale to tylko moje takie przemyslenia.

Pozdrawiam.
Duncan McLain
"...Ale kiedy Ojczyzna do synów swych o pomoc zawoła,to znajdzie ich do walki dobrze przygotowanych"
/Andrzej Małkowski/

Portal_Jedrusie
Starszy użytkownik
Posty: 171
Rejestracja: 01 gru 2006, 22:34
Lokalizacja: Środowisko >>Jędrusie<<
Hufiec:
Chorągiew:
Kontakt:

Post autor: Portal_Jedrusie » 30 cze 2007, 15:32

Prawo ASG jest o wiele bardziej rozbudowane, zakłada bowiem inne cele taktyczne, ja ograniczyłem sie do zajęć strzeleckich czystych tzn strzelec, pistolet, tarcza. Zalezy nam głównie na stworzeniu reguł gwarantujecych bezpieczeństwo strzelania, możliwych do zaakceptowania przez GK, umozliwiające w ogóle prowadzenie takich zajęć.

Minęło parę dni i nieco poprawiłem zapisy. ja chyba już sam więcej nie wymyslę.
-------------------------------------------

Zasady zajęć o charakterze strzeleckim prowadzonych przez jednostki organizacyjne Związku Harcerstwa Polskiego

(Projekt)

CZęŚć A. Przepisy ogólne
Definicja zajęć strzeleckich, urządzeń strzeleckich. Podział urządzeń wg kategorii prawnej
1. Zajęcia o charakterze strzeleckim (zajęcia strzeleckie, treningi, pokazy i zawody) są to wszelkie zajęcia z wykorzystaniem urządzeń miotających pociski przy pomocy lufy wszelkiej długości i kalibrów (urządzenia strzeleckie).
2. Urządzenia dopuszczone do użytkowania podczas zajęć strzeleckich
a. Urządzenia strzeleckie kwalifikowane na podstawie Ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji .[Dz. U. Nr 53, poz. 549] jako broń i podlegające wymogowi posiadania zezwolenia
1. Broń palna bojowa
2. Broń palna sportowa
3. Broń pneumatyczna o energii wylotowej pocisku powyżej 17 J
b. Urządzenia strzeleckie nie kwalifikowane jako broń na podstawie Ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji.[Dz. U. Nr 53, poz. 549]
1. pistolety i karabinki pneumatyczne napędzane poprzez sprężynę i pojemniki ciśnieniowe o energii wylotowej pocisku poniżej 17 J (opisane w CZęŚCI &#8222;B&#8221;)
2. repliki broni bojowej - napędzane poprzez sprężynę o energii wylotowej pocisku poniżej 2 J i kalibrze 6 mm strzelające pociskami plastikowymi, farbiącymi lub metalowymi. tzw. Air Soft Gun i Air Electric Gun (ASG I AEG) (opisane w CZęŚCI &#8222;C&#8221;)

3.Urządzenia nie dopuszczone do użytkowania podczas zajęć strzeleckich
a. urządzenia sygnalizacyjne (pistolety, rewolwery hukowe i alarmowe. Rakietnice lufowe i nasadkowe)
b. jakiekolwiek urządzenia zasilane ładunkiem miotającym czarnoprochowym &#8211; w tym broń czarnoprochowa nie kwalifikowana jako broń w rozumieniu Ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji.[Dz. U. Nr 53, poz. 549]
c. broń myśliwska i gazowa
d. urządzenia strzeleckie o energii wylotowej pocisku poniżej 17J zasilane pirotechnicznym ładunkiem inicjującym

4. Dopuszczalność kategorii do zajęć strzeleckich i warunki dopuszczenia
Do zajęć strzeleckich dopuszcza się wszystkie urządzenia wymienione w pkt. 2 z zastosowaniem niżej wymienionych zasad:
a. zajęcia strzeleckie z zastosowaniem broni palnej bojowej, sportowej i pneumatycznej kwalifikowanej jako broń w rozumieniu Ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji.[Dz. U. Nr 53, poz. 549] mogą odbywać się wyłącznie w Klubach i Strzelnicach posiadających odpowiednie zezwolenia i atesty do prowadzenia takich zajęć i prowadzone przez uprawnionych instruktorów.

Zabrania się wnoszenia, noszenia i prezentowania sprawnej technicznie broni w rozumieniu Ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji.[Dz. U. Nr 53, poz. 549]
w rejon imprez organizowanych przez jednostki organizacyjne ZHP, nawet przez osoby posiadające stosowne zezwolenia oraz urządzeń pirotechnicznych, materiałów miotających i wybuchowych. Broń na w/w imprezach mogą posiadać wyłącznie Funkcjonariusze Policji i innych Służb Państwowych wyłącznie w związku z wykonywaniem zadań służbowych.
b. zajęcia strzeleckie przy wykorzystaniu pistoletów i karabinków pneumatycznych o energii wylotowej pocisku poniżej 17 J mogą odbywać sie poza specjalistycznymi obiektami strzeleckimi podczas zajęć organizowanych przez jednostki organizacyjne ZHP w ramach metodyki harcerskiej na zorganizowanych doraźnie Strzelnicach Polowych wg poniższych zasad:

CZęŚć B &#8211; Zajęcia strzeleckie z użyciem Urządzeń pneumatycznych o energii wylotowej pocisku poniżej 17J
I. Organizacja Strzelnicy Polowej.
1. Strzelnica Polowa musi gwarantować całkowite bezpieczeństwo dla Uczestników, organizatorów i osób postronnych. Musi być zlokalizowana w sposób odizolowany od miejsc ogólnie dostępnych - poprzez wykorzystanie zabezpieczeń terenowych, konstrukcyjnych i obsługi osobowej strzelania. Wymagane jest zgłoszenie i uzyskanie pisemnej akceptacji organizacyjnego przełożonego Osoby zamierzającej zorganizować Strzelnicę Polową (np. Komendant Rajdu, Komendant Zgrupowania Obozów, Szef Bazy itp.)
2. Strzelnica polowa może posiadać wyłącznie 1 (jedną) oś strzelania o szerokości min. 5 m i o długości określonej dla:
- pistolety pneumatyczne sprężynowe i zasilane pojemnikiem ciśnieniowym min. 10 m
- karabinki pneumatyczne zasilane z wykorzystaniem sprężyny min 15 m
Oś strzelnicy musi być zabezpieczona po bokach i od strony tarcz przed wtargnięciem i przebywaniem osób niepowołanych przy wykorzystaniu możliwości terenowych, konstrukcyjnych i osobowych.
Strzelnica musi mieć wyznaczone strefy:
a. STREFA OCZEKIWANIA
b. LINIA WYJSCIOWA
c. LINIA STRZELANIA
Oznaczone w sposób widoczny i jednoznaczny np. Tablicami, taśmami
Stanowisko strzeleckie musi być wyposażone w stolik strzelecki (taboret) i w stolik ładowniczy oddalone od siebie o min. 2 m, usytuowane przed osią strzelnicy.
Na stoliku strzeleckim nie może znajdować się śrut, i pojemniki ciśnieniowe, a urządzenie strzeleckie spoczywające na stoliku strzeleckim zawsze musi być w stanie otwartym niezaładowanym
3. Strzelnica polowa musi być wyposażona w kulochwyt gwarantujący wytracenie energii kinetycznej pocisku w swym obrębie. W przypadku kulochwytu naturalnego - wykonany z materiałów plastycznych, piasek, gleba, darń. Dopuszcza się stosowanie kulochwytów sztywnych o konstrukcji pochłaniającej energią kinetyczną pocisku tzw. peryskopy
Niedopuszczalne jest wykorzystywanie jako kulochwytu ścian budynków, elementów niestabilnych jak blachy, osłony maszyn itp.
Stanowisko strzeleckie musi posiadać do dyspozycji 2 pary okularów ochronnych
3. Używany sprzęt i akcesoria
Do prowadzenia strzelań na strzelnicach polowych dopuszcza się wyłącznie sprzęt i akcesoria nabyte w licencjonowanych punktach dystrybucji.
Do prowadzenia strzelań z pistoletów i karabinków pneumatycznych dopuszcza się wyłącznie pociski (śruciny) miękkie (ołowiane) o tępym kształcie. Zabronione jest stosowanie śrucin twardych (stalowych, a w przypadku ASG kulek metalowych) i ostrym kształcie pocisku
4. Tarcze strzelnicze.
Dopuszcza się tarcze papierowe, kartonowe punktowane lub gładkie o dowolnym kształcie figur geometrycznych. Sposób mocowania tarcz w rejonie kulochwytu musi gwarantować ich stabilność
Zabrania się stosowania tarcz w jakikolwiek sposób nawiązujących swym kształtem lub wizerunkiem do postaci ludzkich i zwierzęcych oraz celów twardych tzw. popperów

II Prowadzący strzelanie
Prowadzącym strzelanie może być wyłącznie instruktor ZHP posiadający dodatkowo uprawnienia dotyczące broni :
a. uprawnienia wynikające z posiadania dokumentu o nazwie "Legitymacja osoby dopuszczonej do posiadania broni" z wyłączeniem celu posiadania "A" - ochrona osobista i "K" realizacja przedsięwzięć artystycznych.
b. uprawnienia Funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej i Żołnierzy Zawodowych Wojska Polskiego
c. uprawnienia Instruktorów i Sędziów Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego
d uprawnienia Instruktora strzeleckiego Ligi Obrony Kraju na broń pneumatyczną

Prowadzący strzelanie jest w pełni odpowiedzialni za przebieg i bezpieczeństwo strzelania.
Podczas prowadzenia występuje w kamizelce odblaskowej z Napisem "INSTRUKTOR"
Prowadzący strzelanie ma do dyspozycji w celu zapewnienia właściwego przebiegu strzelania minimum dwie pełnoletnie osoby asystujące. Asystenci podlegają bezpośrednio Prowadzącemu Strzelanie. Strzelający wykonują wszelkie czynności dotyczące przebiegu strzelania na wyraźną, zrozumiałą komendę Prowadzącego.

III. Kwalifikacja do uczestnictwa w zajęciach strzeleckich
Do uczestnictwa w zajęciach strzeleckich dopuszcza się osoby w wieku powyżej 10 lat pod warunkiem, że ich budowa ciała umożliwia właściwą obsługę sprzętu używanego podczas strzelania. Kwalifikacji dokonuje Prowadzący Strzelanie i jego decyzja jest jednoznaczna i nieodwołalna. Prowadzący strzelanie może w każdej chwili usunąć ze strzelnicy każdego z Uczestników strzelania i Osób postronnych bez podania przyczyny. Jedynymi Osobami mogącymi przebywać na terenie strzelnicy jako obserwatorzy, po poinformowaniu i uzyskaniu zgody na wstęp jest bezpośredni organizacyjny przełożony prowadzącego strzelanie i Osoby wprowadzane przez niego.

IV. Przebieg strzelania
1. Uczestnicy strzelania oczekują w &#8222;STREFIE OCZEKIWANIA&#8221;.
2. Uczestnik strzelania na komendę &#8222;NA LINIE WYJŚCIOWĄ&#8221; udaje się na &#8222;LINIę WYJŚCIOWĄ&#8221; i zgłasza gotowość odbycia strzelania .
3. Prowadzący Strzelanie podaje komendę "NA LINIę STRZELANIA"
4. Prowadzący Strzelanie udziela instruktażu na stanowisku strzeleckim, opisuje sprzęt, sposób działania i oddania strzału i warunków bezpieczeństwa. Wymaga się od Prowadzącego Strzelanie i Strzelającego stosowania okularów ochronnych
5. Prowadzący ładuje pistolet lub karabinek (jedną, kilkoma śrucinami lub magazynkiem w zależności od typu sprzętu) zabrania się jakichkolwiek manipulacji przez Strzelającego odbiegających od obsługi oddania strzału i kierowania wylotu lufy poza oś strzelnicy
6. Prowadzący wręcza pistolet lub karabinek strzelającemu, kontroluje sposób obsługi i po zgłoszeniu przez strzelającego gotowości wydaje komendę wg wzoru "CEL - TARCZA, ODLEGŁOŚć 10 M, 8 STRZAŁÓW - START". Podczas oddawania strzału Prowadzący nadzoruje bezpośrednio przebieg strzelania. Seria strzelania jest zakończona po komendzie Prowadzącego "STOP" lub "PRZERWIJ STRZELANIE". Po komendzie kończącej serię strzelania zabrania się jakichkolwiek manipulacji przez Strzelającego.
7. Po wykonaniu serii strzelania, strzelający przekazuje pistolet lub karabinek pneumatyczny Prowadzącemu strzelanie, który sprawdza stan rozładowania i w stanie otwartym odkłada na stolik strzelecki pod nadzorem Osoby asystującej.
8. Prowadzący wraz ze Strzelającym udają sie do tarczy w celu oceny strzelania i ustalenia punktacji.
9. Po zakończeniu serii i spisaniu wyników strzelający opuszcza rejon "Linii otwarcia ognia"
10. Podczas strzelania na terenie strzelnicy nie mogą się znajdować inne egzemplarze urządzeń strzeleckich, niż na stanowisku strzeleckim

V. Zakończenie strzelania - przepisy porządkowe.
Po zakończeniu strzelania Prowadzący wraz z obsługą przywracają stan pierwotny terenu na którym było zorganizowana strzelnica polowa. W miarę możliwości usuwają wystrzelone śruciny z rejonu kulochwytu

VI. Dokumentacja strzelnicy polowej
1. Wzór zgłoszenia zamiaru zorganizowania strzelnicy polowej podczas imprezy organizowanej przez jednostkę ZHP
2. Protokół z odbycia zajęć strzeleckich podczas imprezy organizowanej przez jednostkę ZHP
3. Karta wyników (w przypadku Zawodów )

CZęŚć C &#8211; Zajęcia strzeleckie z użyciem replik ASG i AEG
I. Organizacja Strzelnicy Polowej.
1. Strzelnica Polowa musi gwarantować całkowite bezpieczeństwo dla Uczestników, organizatorów i osób postronnych. Musi być zlokalizowana w sposób odizolowany od miejsc ogólnie dostępnych - poprzez wykorzystanie zabezpieczeń terenowych, konstrukcyjnych i obsługi osobowej strzelania. Strzelnica polowa może posiadać wyłącznie do 5 osi strzelania o szerokości min. 3 m przypadająca na jednego Prowadzącego i o długości min
- 5 m dla sprzętu ASG
- 10 m dla sprzętu AEG
2.Oś strzelnicy musi być zabezpieczona po bokach i od strony tarcz przed wtargnięciem i przebywaniem osób niepowołanych przy wykorzystaniu możliwości terenowych, konstrukcyjnych i osobowych.
Stanowisko strzeleckie musi być wyposażone w stolik strzelecki (taboret) i w stolik ładowniczy, usytuowane przed osią strzelnicy.
Na stoliku strzeleckim urządzenie strzeleckie spoczywające na stoliku strzeleckim zawsze musi być w stanie niezaładowanym
3. Strzelnica polowa musi być wyposażona w kulochwyt gwarantujący wytracenie energii kinetycznej pocisku w swym obrębie umożliwiające łatwe i bezproblemowe usuniecie wystrzelonych kulek. Niedopuszczalne jest wykorzystywanie jako kulochwytu ścian budynków, elementów niestabilnych jak blachy, osłony maszyn itp.
Stanowisko strzeleckie musi posiadać do dyspozycji 2 pary okularów ochronnych
3. Używany sprzęt i akcesoria
Do prowadzenia strzelań na strzelnicach polowych dopuszcza się wyłącznie sprzęt i akcesoria nabyte w licencjonowanych punktach dystrybucji.
Do prowadzenia strzelań z pistoletów i karabinków ASG I AEG dopuszcza się wyłącznie pociski (kulki) plastikowe lub farbiące Zabronione jest stosowanie kulek metalowych
4. Tarcze strzelnicze.
Dopuszcza się tarcze papierowe, kartonowe punktowane lub gładkie o dowolnym kształcie figur geometrycznych. Sposób mocowania tarcz w rejonie kulochwytu musi gwarantować ich stabilność
Zabrania się stosowania tarcz w jakikolwiek sposób nawiązujących swym kształtem lub wizerunkiem do postaci ludzkich i zwierzęcych

II Prowadzący strzelanie
Prowadzącym strzelanie może być wyłącznie pełnoletni instruktor ZHP

Prowadzący strzelanie jest w pełni odpowiedzialni za przebieg i bezpieczeństwo strzelania.
Podczas prowadzenia występuje w kamizelce odblaskowej z Napisem "INSTRUKTOR"
Prowadzący strzelanie ma do dyspozycji w celu zapewnienia właściwego przebiegu strzelania minimum jedną pełnoletnią osobę asystującą. Asystenci podlegają bezpośrednio Prowadzącemu Strzelanie

III. Kwalifikacja do uczestnictwa w zajęciach strzeleckich
Do uczestnictwa w zajęciach strzeleckich dopuszcza się osoby w wieku powyżej 7 lat pod warunkiem, że ich budowa ciała umożliwia właściwą obsługę sprzętu używanego podczas strzelania. Kwalifikacji dokonuje Prowadzący Strzelanie i jego decyzja jest jednoznaczna i nieodwołalna. Prowadzący strzelanie może w każdej chwili usunąć ze strzelnicy każdego z Uczestników strzelania i Osób postronnych bez podania przyczyny
IV. Przebieg strzelania
1. Uczestnicy strzelania oczekują w &#8222;STREFIE OCZEKIWANIA&#8221;.
2. Prowadzący Strzelanie udziela instruktażu na stanowisku strzeleckim, opisuje sprzęt, sposób działania i oddania strzału i warunków bezpieczeństwa. Wymaga się od Prowadzącego Strzelanie i Strzelającego stosowania okularów ochronnych
3. Strzelający ładuje magazynek zadana ilością kulek a następnie pistolet lub karabinek magazynkiem, zabrania się jakichkolwiek manipulacji przez Strzelającego odbiegających od obsługi ładowania magazynka przed komenda do oddania strzału i kierowania wylotu lufy poza oś strzelnicy
4. Prowadzący wydaje komendę &#8222;ŁADUJ&#8221;, kontroluje sposób obsługi i po zgłoszeniu przez strzelającego gotowości wydaje komendę wg wzoru "CEL - TARCZA, ODLEGŁOŚć 10 M, 30 STRZAŁÓW OGNIEM CIĄGŁYM - START". Strzelający odbezpiecza lub przeładowuje pistolet lub karabinek ASG-AEG Podczas oddawania strzału Prowadzący nadzoruje bezpośrednio przebieg strzelania. Seria strzelania jest zakończona po komendzie Prowadzącego "STOP" lub "PRZERWIJ STRZELANIE". Po komendzie kończącej serię strzelania Strzelający wypina magazynek z gniazda magazynka i oddaje strzał kontrolny w kierunku tarczy. W przypadku strzelnicy kilkuosiowej niedopuszczalne jest przekraczanie LINII STRZELANIA bez komendy Prowadzącego &#8222;ZMIANA ROZŁADOWANA&#8221;
5. Po wykonaniu serii strzelania, strzelający odkłada na stolik strzelecki pod nadzorem Osoby asystującej.
6. Prowadzący wraz ze Strzelającym udają sie do tarczy w celu oceny strzelania i ustalenia punktacji. W przypadku strzelnicy kilkuosiowej przekroczenie &#8222;LINII STRZELANIA&#8221; odbywa się wyłącznie na komendę Prowadzącego &#8211; &#8222;ZMIANA , DO TARCZ&#8221;
7. Po zakończeniu serii i spisaniu wyników strzelający opuszcza rejon stanowiska strzeleckiego
8. Podczas strzelania na terenie strzelnicy nie mogą się znajdować inne egzemplarze urządzeń strzeleckich, niż na stanowisku strzeleckim

V. Zakończenie strzelania - przepisy porządkowe.
Po zakończeniu strzelania Prowadzący wraz z obsługą przywracają stan pierwotny terenu na którym było zorganizowana strzelnica polowa. Usuwają wystrzelone kulki z rejonu kulochwytu
Ostatnio zmieniony 04 lip 2007, 01:58 przez Portal_Jedrusie, łącznie zmieniany 1 raz.
Jarosław Dybowski pwd
Instruktor Szczepu - Były Szczep >>JęDRUSIE<< W Łodzi
KSHiS >>JęDRUSIE<< Administrator Harcerskiego Portalu >>JęDRUSIE<< www.jedrusie.org

A legendę "Jędrusiów" poniosą w świat,
Z ognisk dym i przyjaciel nasz wiatr.

ODPOWIEDZ
nowoczesne kuchnie warszawa

Wróć do „Obronne”