Tylko z eskortą

forum harcerskich drużyn turystycznych
turystyka.zhp.pl
Zablokowany
lech
Użytkownik
Posty: 77
Rejestracja: 10 paź 2005, 10:39
Hufiec:
Chorągiew:
Kontakt:

Post autor: lech » 26 lut 2007, 15:55

Ministerstwo Gospodarki rozpoczyna konsultacje projektu założeń do nowelizacji ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych. Więcej >> http://www.mgip.gov.pl/Wiadomosci/Turys ... onsult.htm

Wśród propozycji jest m.in. postulat rozszerzenia zakresu obowiązywania ww. ustawy na podmioty świadczące usługi turystyczne, a nie będące przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2004 r. Nr 173 poz. 1807 z późn. zm.).

Uważam, że ZHP powinno skorzystać z tej okazji i przedstawić swoje uwagi odnośnie planowanych zmian w ustawie. Osobiście uważam, że jest potrzebna szersza ustawa o turystyce, a nie tylko o usługach turystycznych.

Pozdrawiam turystycznie

Lech Rugała
Ostatnio zmieniony 01 mar 2007, 08:36 przez lech, łącznie zmieniany 1 raz.
Lech

Wielkopolska Komisja Turystyki Pieszej - http://wktp.pttk.pl/
Klub Sudecki z Poznania - http://kspoz.webpark.pl/
Odział Poznański PTT - http://pttpoz.republika.pl/

SeFer
Starszy użytkownik
Posty: 225
Rejestracja: 11 lis 2003, 01:01
Hufiec:
Chorągiew:
Kontakt:

Post autor: SeFer » 22 mar 2007, 02:05

Przykro, ale jeśli nawet zostanie zmienione to rozporządzenie(co za pewne zaskutkuje większą ilością roboty dla GOPR I TOPR) i tak pozostanie obowiązek wynajęcia przewodnika, bowiem zgodnie ze stanowiskiem Min. Gospodarki zarówno PTTK i ZHP są ORGANIZATORAMI TURYSTYKI, co oznacza, iż ZA KAŻDYM razem muszą wynająć przewodnika lub pilota wycieczek, oraz być wpisanym do centralnego rejestru i niestety nie podpada tutaj ZHP, pod zapis o nie zarobkowym działaniu, bowiem dużo jednostek na tym zarabia np. przyjmując cywili.
Na terenie PN istnieją jeszcze przepisy Parkowe- z tego co wiem w przypadku zniesienia dyskutowanego rozp. nastąpi zmiana przepisów w większości PN i i tak trzeba będzie wynająć przewodnika.
Dochodzi jeszcze problem obowiązkowych ubezpieczeń dla ZHP jako OT. Inaczej jakakolwiek działalność turystyczna jest nielegalna.
Radzę się zapoznać z Rozp. Min. Gospodarki z dnia 17.01.2006 w sprawie przewodników turystycznych i pilotów wycieczek rozdział 3 paragraf 12.
Ostatnio zmieniony 22 mar 2007, 02:23 przez SeFer, łącznie zmieniany 1 raz.
PRZEWODNIK GÓRSKI|MIęDZYNARODOWY PRZEWODNIK GÓRSKI UIMLA|SZKOLENIA LAWINOWE

Góra idzie do Ciebie??Nie jesteś Mahometem??... Uciekaj! To lawina!

lech
Użytkownik
Posty: 77
Rejestracja: 10 paź 2005, 10:39
Hufiec:
Chorągiew:
Kontakt:

Post autor: lech » 22 mar 2007, 09:39

SeFer pisze:pozostanie obowiązek wynajęcia przewodnika, bowiem zgodnie ze stanowiskiem Min. Gospodarki zarówno PTTK i ZHP są ORGANIZATORAMI TURYSTYKI, co oznacza, iż ZA KAŻDYM razem muszą wynająć przewodnika lub pilota wycieczek
Nie. Wcale nie oznacza, że muszą. Nad rozporządzeniami są jeszcze ustawy. Poza tym wspomniane rozporządzenie dotyczy przewodników turystycznych i pilotów wycieczek, a nie działaności ZHP czy PTTK. Radzę dobrze zapoznać się z nadrzędnym aktem prawnym jakim jest Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych, która stanowi:
Rozdział 28)

Organizatorzy turystyki, pośrednicy i agenci turystyczni

Art. 4.

1. Działalność gospodarcza polegająca na organizowaniu imprez turystycznych oraz na pośredniczeniu na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych wymaga uzyskania zezwolenia.
Art. 30.

1. Organizatorzy turystyki podlegający obowiązkowi uzyskania zezwolenia, określonego w art. 4 ust. 1, organizujący wycieczki w kraju i za granicą, w których uczestniczy co najmniej 10 osób realizujących wspólny program, są obowiązani, jeżeli umowa nie stanowi inaczej, zapewnić uczestnikom opiekę osób posiadających uprawnienia:

1) przewodnika turystycznego - dla wycieczek w kraju,

2) pilota wycieczek - dla wycieczek w kraju, z wyjątkiem wymagających udziału przewodnika turystycznego zgodnie z art. 34 ust. 2 pkt 4 ustawy, oraz dla wycieczek za granicą.
- podkreślenia moje

Drużyny ZHP, a także Koła i Kluby PTTK nie prowadzą działalności gospodarczej polegającej na organizowaniu imprez turystycznych i nie są organizatorami turystyki podlegającymi obowiązkowi uzyskania zezwolenia. W PTTK na przykład działalność gospodarczą prowadzą tylko nieliczne Biura Obsługi Ruchu Turystycznego. W ZHP jest podobnie. Ale nawet te jednostki, jeżeli osób jest mniej jak 10, albo jeżeli umowa stanowi inaczej, nie muszą zapewnić uczestnikom wycieczki opieki osób posiadających uprawnienia przewodnika. W umowie z klient może sobie na przykład zażyczyć, że oprowadzi i udzieli informacji krajoznawczych autor przewodnika czy jakiejś publikacji opisującej teren wycieczki. Tak bezsprzecznie wynika z ustawy i nie może tego zmienić żadne podrzędne rozporządzenie.
Ostatnio zmieniony 22 mar 2007, 11:01 przez lech, łącznie zmieniany 1 raz.
Lech

Wielkopolska Komisja Turystyki Pieszej - http://wktp.pttk.pl/
Klub Sudecki z Poznania - http://kspoz.webpark.pl/
Odział Poznański PTT - http://pttpoz.republika.pl/

sikor
Stały bywalec
Posty: 3461
Rejestracja: 13 sty 2004, 17:56
imię i nazwisko: Janusz Sikorski
stopień instruktorski: hm
stopień harcerski: HR
Lokalizacja: Polska
Hufiec: Ziemi Tyskiej
Chorągiew: Śląska
organizacja: ZHP
Kontakt:

Post autor: sikor » 22 mar 2007, 19:15

dzięki Lechu...
hm. Janusz Sikorski HR
Redaktor Naczelny czasopisma "Harcerz Rzeczypospolitej"
lesni.pl hr.bci.pl
Przewodniczący ŚKPW

raczek
Użytkownik
Posty: 83
Rejestracja: 23 gru 2006, 19:44
Hufiec:
Chorągiew:

Post autor: raczek » 18 kwie 2007, 19:22

W zwiazku z wieloma niejasnościami i wątpliwościami zamieszczam uchwałę Głównej Kwatery ZHP nr 182/2005 z dnia 9 czerwca 2005 w sprawie zatwierdzenia instrukcji dotyczących organizacji imprez o charakterze specjalnościowym w ZHP, która jest na dzien dzisiejszy obowiązującym dokumentem w naszej organizacji.


Uchwała Głównej Kwatery ZHP nr 182/2005 z dnia 9 czerwca 2005
w sprawie zatwierdzenia instrukcji dotyczących organizacji imprez o charakterze specjalnościowym w ZHP


1. Na podstawie § 64 ust. 3 pkt. 9 Statutu ZHP Główna Kwatera ZHP zatwierdza do użytku wewnętrznego instrukcje określające zasady organizacji imprez o charakterze specjalnościowym:
1. Zasady organizacji w ZHP spływów kajakowych (zał. nr 1)
2. Zasady organizacji w ZHP rejsów śródlądowych (zał. nr 2)
3. Zasady organizacji w ZHP wycieczek górskich (zał. nr 3)

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 15 czerwca 2005 r.


załącznik nr 3

Zasady organizacji w ZHP
wycieczek górskich

1. Postanowienia ogólne

1.1. Podstawę wydania niniejszych zasad stanowi § 64 ust. 3 pkt 9 Statutu ZHP.
1.2. Zasady określają procedury wewnątrzorganizacyjne związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wycieczek i obozów wędrownych pieszych górskich.
1.3. Pojęcia obóz wędrowny, rajd, biwak, wycieczka piesza górska odnoszą się do wszystkich form organizowanych w ciągu roku (niezależnie od pory roku) na terenach położonych powyżej 600 m nad poziomem morza (n.p.m.), których rzeźba terenu stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia osób na nich przebywających lub których zagospodarowanie rekreacyjno-sportowe kwalifikuje do uprawiania turystyki, rekreacji ruchowej i sportu w górach.
1.4. Organizatorzy harcerskich obozów wędrownych, rajdów, biwaków, wycieczek zobowiązani są przestrzegać:
1) Przepisów niniejszych zasad a także obowiązujących przepisów prawa, w tym:
2) Rozporządzenia Ministra Edukacji narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania. (Dz.U. z 1997 r. nr 12, poz. 67),
3) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27.11.2001 r. w sprawie uprawiania alpinizmu. (Dz. 01.145.1624).
4) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997 r. w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne (Dz.U. z 1997 r. nr 57, poz. 358),
5) Instrukcji finansowej obozu
6) Instrukcji organizacyjnej HALiZ ZHP
7) Regulaminów parków narodowych i krajobrazowych
1.5. Specjalistycznymi uprawnieniami państwowymi w zakresie turystyki obowiązującymi w Polsce, o których mowa w poniższych Zasadach są:
a) Pilot wycieczek
b) Przewodnik górski
1.6. Specjalistycznym uprawnieniem społecznym w zakresie turystyki obowiązującymi w Polsce, o którym mowa w poniższych Zasadach jest Przodownik turystyki górskiej PTTK.

2. Organizatorzy

2.1. Organizatorem wycieczki, rajdu, biwaku, obozu wędrownego oraz zimowiska pieszego górskiego mogą być:
a) podstawowa jednostka organizacyjna ZHP w rozumieniu § 30 Statutu ZHP, klub specjalnościowy
b) szczep lub związek drużyn
c) hufiec
d) chorągiew
e) Główna Kwatera ZHP.
2.2. Komendantem wycieczki, rajdu, biwaku, obozu wędrownego oraz zimowiska pieszego górskiego może być:
1) w przypadku wycieczki, rajdu, biwaku trwającego do 5 dni (łącznie z przejazdami) osoba, która jest pełnoletnim instruktorem ZHP lub inną osobą pełnoletnią,
2) w przypadku obozu wędrownego trwającego powyżej 5dni osoba, która:
a) jest instruktorem ZHP w stopniu co najmniej podharcmistrzyni/ podharcmistrza,
b) ukończyła Kurs kierowników placówek wypoczynku dzieci i młodzieży

2.3. Do obowiązków komendanta biwaku, rajdu, wycieczki należy:
a) zgodne z obowiązującymi przepisami i terminowe zatwierdzenie, przeprowadzenie i rozliczenie w/w formy,
b) zabezpieczenie opieki osoba posiadającej umiejętność udzielenia pierwszej pomocy oraz apteczki,
c) dbanie o bezpieczeństwo zdrowia i życia uczestników obozu wędrownego, biwaku, rajdu, wycieczki,
d) zapoznanie uczestników z obowiązującymi regulaminami przed rozpoczęciem danej formy,

2.4. Do obowiązków komendanta obozu wędrownego należy:
a) zapewnienie co najmniej jednej osoby z państwowymi lub społecznymi uprawnieniami specjalistycznymi,
b) zapewnienie opieki medycznej oraz apteczki,
c) zgodne z obowiązującymi przepisami i terminowe zatwierdzenie, przeprowadzenie i rozliczenie organizowanej formy,
d) dbanie o bezpieczeństwo zdrowia i życia uczestników obozu wędrownego, biwaku, rajdu, wycieczki,
e) zapoznanie uczestników z obowiązującymi regulaminami przed rozpoczęciem danej formy.

2.5. W przypadku wędrówek na terenach górskich, leżących na obszarach parków narodowych i rezerwatów przyrody oraz leżących powyżej 1000 m n.p.m., grupę prowadzić mogą tylko górscy przewodnicy turystyczni.

2.6. W skład kadry obozu wędrownego, biwaku, rajdu, wycieczki muszą wchodzić co najmniej 2 osoby pełnoletnie. Jedna osoba pełnoletnia może sprawować opiekę maksymalnie nad 20 niepełnoletnimi uczestnikami powyżej 10 roku życia lub 15 osobami do 10 roku życia..

3. Uczestnicy

3.1. Uczestnikami harcerskiego wycieczki, rajdu, biwaku, obozu wędrownego oraz zimowiska pieszego górskiego mogą członkowie ZHP oraz osoby niezrzeszone w wieku powyżej 6 lat.
3.2. Decyzję w sprawie zakwalifikowania uczestnika do udziału w imprezie podejmuje komendant biwaku, rajdu, wycieczki, obozu wędrownego w konsultacji z kadrą obozu, rajdu, biwaku, wycieczki.

4. Zasady organizacyjne

4.1. Do obowiązkowego ekwipunku obozu wędrownego, biwaku, rajdu, wycieczki należą:
a) Sprawny sprzęt komunikacyjny umożliwiający szybkie skontaktowanie się ze służbami ratowniczymi (telefon komórkowy, CB, inne).
b) Aktualna mapa okolicy
c) Odpowiednio wyposażona apteczka pierwszej pomocy.
d) Polisa ubezpieczeniowa
e) Dokumentacja wymagana do organizacji wycieczki, rajdu, obozu wędrownego zatwierdzona we właściwej komendzie (zgodnie z "Instrukcją organizacyjną HAL i Z")
4.2. Komendant zobowiązany jest do przerwania obozu wędrownego, biwaku, rajdu, wycieczki górskiej w terenie, na którym występującym okresowo zagrożeniu lawinowym podczas poruszania się po zagrożonym odcinku szlaku, w przypadku ogłoszenia przez GOPR/TOPR 3, 4 lub 5 stopnia zagrożenia lawinowego.
4.3. Poruszanie się w górach, zwłaszcza na terenach parków narodowych i krajobrazowych po zmroku i w nocy powinno być ograniczone do niezbędnego minimum (np. powrót ze szlaku). Trasa imprezy powinna być zaplanowana tak, by można było dojść do punktu docelowego przed zapadnięciem zmroku.
4.4. Na terenach wysokogórskich oraz górskich w zimie i podczas trudnych warunków atmosferycznych, objętych bezpośrednią działalnością GOPR lub TOPR, wszystkie obozy wędrowne, rajdy, biwaki, wycieczki muszą być zgłoszone do GOPR lub TOPR co najmniej 7 dni przed terminem rozpoczęcia. Zgłoszenie powinno zawierać:
a) określenie organizatora obozu wędrownego, biwaku, rajdu, wycieczki,
b) termin i czas trwania,
c) miejsce odbywania się lub trasę wędrówki,
d) przewidywalną liczbę uczestników.

5. Program

5.1. Program obozu wędrownego, biwaku, rajdu, wycieczki, jako imprezy specjalistycznej powinien służyć dalszemu rozwijaniu zainteresowań uczestników, zdobywaniu przez nich nowych wiadomości o zwiedzanym regionie a także specjalistycznej wiedzy turystycznej. Program obozu wędrownego powinien być kontynuacją śródrocznego programu pracy jednostki organizującej.
5.2. Program powinien uwzględniać zdobywanie przez uczestników specjalistycznych odznak
i uprawnień (Górska Odznaka Turystyczna PTTK, Odznaka Turysta Przyrodnik PTTK, Regionalna Odznaka Krajoznawcza PTTK, odznaki regionalne, Organizator Turystyki PTTK i inne), sprawności harcerskich oraz umożliwiać realizację zadań na stopnie harcerskie.
5.3. Plan pracy harcerskiego górskiego obozu wędrownego musi być zatwierdzony przez właściwą komendę hufca lub chorągwi oraz przodownika turystyki górskiej posiadającego uprawnienia na region, w którym odbywa się impreza. Każdy plan biwaku, wycieczki i rajdu musi być zatwierdzony we właściwej harcerskiej komendzie.

6. Dokumentacja

6.1. Do zatwierdzenia obozu wędrownego, biwaku, rajdu, wycieczki i uzyskania zezwolenia organizator obowiązany jest przedłożyć we właściwej komendzie dokumenty określone przez Instrukcję organizacyjną HALiZ oraz Instrukcję finansową obozu.

7. Postanowienia końcowe

Zasady niniejsze wchodzą w życie z dniem 15.06.2005


Czuwaj
hm. Tomasz Raatz
Inspektorat Drużyn Turystycznych GK ZHP
Wiceprezes HKT "Azymut" w Swarzędzu

raczek
Użytkownik
Posty: 83
Rejestracja: 23 gru 2006, 19:44
Hufiec:
Chorągiew:

Post autor: raczek » 18 kwie 2007, 20:36

*****************************************************************************
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów z dnia..2007 r. w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne, w wersji skierowanej do uzgodnień międzyresortowych
*****************************************************************************
Witam

Poniżej zamieszczam link do PROJEKTU

http://bip.mswia.gov.pl/portal/bip/69/860/

PS Przypominam ze to tylko projekt Rady Ministrów wiec nie jest jeszcze prawomocnym dokumentem, który wszedł w nasze życie.

Zostaje nam tylko czekac i obserwowac na postępy w tej kwesti.

Czuwaj
hm Tomasz Raatz
Inspektorat Drużyn Turystycznych GK ZHP
Wiceprezes HKT "Azymut" w Swarzędzu

lech
Użytkownik
Posty: 77
Rejestracja: 10 paź 2005, 10:39
Hufiec:
Chorągiew:
Kontakt:

Post autor: lech » 28 kwie 2007, 11:13

raczek pisze:2.5. W przypadku wędrówek na terenach górskich, leżących na obszarach parków narodowych i rezerwatów przyrody oraz leżących powyżej 1000 m n.p.m., grupę prowadzić mogą tylko górscy przewodnicy turystyczni.
W tej sytuacji gdyby przepisów przestrzegać w pełni, dla ZHP byłaby to katastrofa. Jedynym wyjściem aby być w zgodzie z tak nonsensownym zapisem jest całkowita rezygnacja z imprezy górskiej (mało którego organizatora stać na wynajęcie zawodowego przewodnika) lub uprawianie "partyzantki turystycznej" i chodzenie po górach zygzakami poza szlakami - omijając parki narodowe, rezerwaty przyrody i trawersując zboczami gór po chaszczach - tak aby nie przekraczać magicznej poziomicy 1000 m n.p.m. Chyba że w końcu nasi rządzący wprowadzą znowelizowane Rozporządzenia RM w życie i ten cały niezyciowy zapis, który już dość narobił szkód zarzynając turystykę wędrówkową w polskich górach, już nie będzie obowiązywał.
Lech

Wielkopolska Komisja Turystyki Pieszej - http://wktp.pttk.pl/
Klub Sudecki z Poznania - http://kspoz.webpark.pl/
Odział Poznański PTT - http://pttpoz.republika.pl/

SeFer
Starszy użytkownik
Posty: 225
Rejestracja: 11 lis 2003, 01:01
Hufiec:
Chorągiew:
Kontakt:

Post autor: SeFer » 30 kwie 2007, 03:39

Przykro mi Ciebie martwić, ale nie musimy jakoś uprawiać partyzantki.
Mamy swoich przewodników- instruktorów harcerskich(m.in.osoby z I klasą przewodnicką i różnymi obszarowo uprawnieniami )- pracujący uwaga: ZA DARMO.
PRZEWODNIK GÓRSKI|MIęDZYNARODOWY PRZEWODNIK GÓRSKI UIMLA|SZKOLENIA LAWINOWE

Góra idzie do Ciebie??Nie jesteś Mahometem??... Uciekaj! To lawina!

Rafal
Stały bywalec
Posty: 1026
Rejestracja: 07 sty 2003, 16:47
Hufiec:
Chorągiew:
Kontakt:

Post autor: Rafal » 30 kwie 2007, 07:11

SeFer pisze:Przykro mi Ciebie martwić, ale nie musimy jakoś uprawiać partyzantki.
Mamy swoich przewodników- instruktorów harcerskich(m.in.osoby z I klasą przewodnicką i różnymi obszarowo uprawnieniami )- pracujący uwaga: ZA DARMO.
A ilu mamy takich przewodników w ZHP?

I ile mamy obozów wędrownych, górskich, gdzie planuje się wejście wyżej niż 1000 m.n.p.m?

Możesz zestawić jakoś te dwie dane? Pracujesz w końcu w inspektoracie turystycznym, więc powinieneś wiedzieć coś więcej.

Rafał
Hufiec ZHP Radom - miasto
Centrum Wychowania Morskiego ZHP w Gdyni

lech
Użytkownik
Posty: 77
Rejestracja: 10 paź 2005, 10:39
Hufiec:
Chorągiew:
Kontakt:

Post autor: lech » 01 maja 2007, 23:49

SeFer pisze:Chorągwi Krakowskiej ZHP
No tak, to Kraków. To by wszystko wyjaśniało. Tam widać panuje jakaś dziwna mentalność. Niedawno z przerażeniem przeczytałem artykuł w Gazecie Wyborczej.
Sąd i grzywna za czytanie przewodnika
Kraków idzie na wojnę z nieposiadającymi licencji przewodnikami po mieście. Intensywne kontrole nie ominą cudzoziemców, a nawet... nauczycieli.
- Czytali na głos kolorowy przewodnik i wtedy ich złapaliśmy - cieszy się Tomasz Adamek, licencjonowany przewodnik Stowarzyszenia Oświatowego "Zamek Królewski". Opisuje nerwowe starcie z 20-osobową grupą turystów z Włoch, którzy w środę przyszli na Rynek Główny oglądać zabytki. Wskazując na Mariacki, Sukiennice i renesansowe kamienice, odczytywali stosowne fragmenty z książki o Krakowie. Do akcji wkroczyła straż miejska. Efekt - wysokie mandaty, wniosek do sądu grodzkiego, wszczęte postępowanie karne...
Skoro mają karać mandatami nauczycieli, to za harcerzy pewnie też się wezmą...
cały artykuł => http://miasta.gazeta.pl/krakow/1,35825,4025520.html

Warto przeczytać i uzmysłowić sobie do jakich absurdów dochodzi w naszym kraju. Warto też postawić sobie pytanie czy lobby zawodowe przewodników nie sięga po władzę już stanowczo za daleko?
Lech

Wielkopolska Komisja Turystyki Pieszej - http://wktp.pttk.pl/
Klub Sudecki z Poznania - http://kspoz.webpark.pl/
Odział Poznański PTT - http://pttpoz.republika.pl/

Radek
Starszy użytkownik
Posty: 246
Rejestracja: 26 cze 2002, 22:27
Hufiec:
Chorągiew:
Kontakt:

Post autor: Radek » 02 maja 2007, 09:46

Istnieją podobno przepisy Unii Europejskiej, na które można się powołać, jeżeli Straż Miejska zechce nas ukarać mandatem za oprowadzanie turystów po mieście bez licencji przewodnika. Czy ktoś z Was orientuje sie może, jakie to przepisy, co dokładnie mówią i gdzie można je znaleść? Z góry dziękuję.

pozdrawiam,
Paweł Dobosz

lech
Użytkownik
Posty: 77
Rejestracja: 10 paź 2005, 10:39
Hufiec:
Chorągiew:
Kontakt:

Post autor: lech » 02 maja 2007, 11:02

Radek pisze:Istnieją podobno przepisy Unii Europejskiej, na które można się powołać, jeżeli Straż Miejska zechce nas ukarać mandatem za oprowadzanie turystów po mieście bez licencji przewodnika. Czy ktoś z Was orientuje sie może, jakie to przepisy, co dokładnie mówią i gdzie można je znaleść?
Tu masz przykładowy dokument z wykładnią prawa europejskiego
PARLAMENT EUROPEJSKI

Komisja Petycji


3.07.2006

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Petycja 0998/2005 złożona przez Zoltána Nemesa (Węgry), w sprawie nieuznania przez władze włoskie węgierskiego świadectwa kwalifikacji przewodnika wycieczek

1. Streszczenie petycji
Składający petycję, który jest węgierskim przewodnikiem wycieczek, poprowadził zorganizowaną wycieczkę grupową z Węgier do Rzymu, gdzie włoskie władze ukarały go grzywną, ponieważ nie posiadał miejscowego zezwolenia przewodnika wycieczek i nie uznały jego świadectwa kwalifikacji jako węgierskiego przewodnika wycieczek. Odwołując się do traktatu rzymskiego i do decyzji Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w podobnych sprawach, domaga się rekompensaty.

2. Dopuszczalność
Petycję uznano za dopuszczalną w dniu 20 marca 2006 r. Zwrócono się do Komisji o przekazanie informacji (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji,
otrzymana w dniu 3 lipca 2006 r.

1. Kontekst
W niektórych państwach członkowskich, w tym również we Włoszech, przewodnik wycieczek jest zawodem regulowanym. Oznacza to, że w przeciwieństwie do innych państw członkowskich, od osób wykonujących przedmiotową działalność na terytorium tych państw członkowskich wymaga się posiadania kwalifikacji. Włoskie władze stworzyły listę miejsc, które wymagają wyspecjalizowanego przewodnika wycieczek posiadającego licencję lub specjalne zezwolenie udzielane przez włoskie władze. Lista ta obejmuje 2540 miejsc, w tym historyczne centrum Rzymu.

2. Skarga
Składający petycję jest węgierskim przewodnikiem wycieczek. Dnia 12 października oprowadzał po Rzymie grupę turystów w ramach wycieczki zorganizowanej na Węgrzech. W pobliżu fontanny di Trevi w Rzymie miejska policja ukarała go grzywną za brak lokalnego zezwolenia przewodnika wycieczek.

3. Uwagi Komisji Europejskiej dotyczące argumentów zawartych w petycji
Komisja Europejska jest świadoma istnienia przedstawionego problemu. Kilku przewodników wycieczek skierowało skargi do jej służb dotyczące ograniczeń prowadzenia ich działalności we Włoszech. Według dostępnych informacji przewodnicy wycieczek, którzy towarzyszyli grupom turystów podczas wycieczek do Włoch i nie posiadali odnośnej licencji, zostali oskarżeni o nielegalną pracę i ukarani grzywną.
W orzeczeniu w sprawie przewodników wycieczek z 1991 r. (C-180/89) Europejski Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że art. 49 traktatu WE dotyczący swobody świadczenia usług nie zezwala państwom członkowskim na żądanie od przewodników towarzyszących grupom turystów uzyskania szczególnych kwalifikacji państwowych. Trybunał ustanowił jednak wyjątek obejmujący „muzea lub pomniki historyczne, które powinny być odwiedzane tylko w towarzystwie zawodowego i wyspecjalizowanego przewodnika”.
Włoska lista miejsc wymagających wyspecjalizowanych przewodników została stworzona po wydaniu tego orzeczenia. Komisja Europejska uważa jednak, że jej wielkość i zakres zdecydowanie wykracza poza zakres wyjątku ustanowionego przez Trybunał i w znacznym stopniu pozbawia orzeczenie Trybunału wagi i wartości, zwłaszcza poprzez wymóg, aby wyspecjalizowani przewodnicy towarzyszyli grupom turystów w takich miejscach, jak fontanna di Trevi, gdzie turyści mogą przebywać bez przewodnika, jeśli mają taką ochotę.

4. Wniosek
Po pierwsze, Komisja Europejska wystosowała uzasadnioną opinię oficjalnie żądając od Włoch zaprzestania uniemożliwiania wykwalifikowanym przewodnikom wycieczek z innych państw członkowskich pełnienia funkcji przewodników grup w takich miejscach, jak całe centra miast. Odpowiedź włoskiego rządu wskazuje na chęć rozwiązania ujawnionego problemu i skrócenia wspomnianej wyżej listy miejsc. Jednak ze względu na fakt, iż niniejsza sprawa leży w gestii władz regionalnych, zmieniona lista nie jest jeszcze dostępna.
Po drugie, dyrektywa 2005/36/WE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych została przyjęta dnia 7 września 2005 r. i pomoże rozwiązać te trudności. Zgodnie z nową dyrektywą, która musi zostać wprowadzona do prawa krajowego najpóźniej do dnia 20 października 2007 r., państwa członkowskie nie ograniczają z żadnych powodów związanych z kwalifikacjami zawodowymi swobodnego świadczenia usług w innym państwie członkowskim, jeśli, mówiąc krótko, usługodawca prowadzi zgodną z prawem działalność w państwie członkowskim lub prowadzi taki rodzaj działalności zawodowej w państwie członkowskim siedziby od co najmniej dwóch lat. Zatem wykwalifikowany przewodnik wycieczek prowadzący zgodną z prawem działalność w innym państwie członkowskim będzie uprawniony do świadczenia usług we Włoszech, nie podlegając żadnemu systemowi zezwoleń. Obecne problemy zagranicznych przewodników wycieczek we Włoszech zostaną zatem rozwiązane z chwilą wejścia w życie dyrektywy 2005/36/WE.

PL CM623427PL.doc 3/3 PE 376.537v00
źródło cytatu =>
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/ ... 3427pl.pdf

Tak więc jakiekolwiek działania przeciwko tej grupie Włochów czy przeciwko naszym ...nauczycielom - są bezprawne!
Zgodnie z wykladnią prawa europejskiego turyści w takich miejscach jak otwarte centra miast, mogą przebywać bez przewodnika, jeśli mają taką ochotę. Nie można na zwykłej ulicy, jak na przykład na krakowskim rynku, wymagać od grup chodzenia w eskorcie wynajętego przewodnika miejskiego z polskimi uprawnieniami państwowymi. Również nie można stawiać takich wymogów na drogach publicznych i szlakach turystycznych w górach. A jak chodzi o oprowadzanie wycieczek w takich miejscach jak muzeum, galeria sztuki czy skansen budownictwa regionalnego, to tam dla porządku i bezpieczeństwa eksponatów i tak oprowadzają odpowiednio przeszkoleni i upoważnieni pracownicy nie posiadający uprawnień państwowych nadanych przez marszałka województwa, którzy w myśl naszych bałaganiarskich przepisów nie są formalnie przewodnikami (Ustawa o usługach turystycznych, art. 20.1. "Przewodnikiem turystycznym lub pilotem wycieczek może być osoba, która posiada uprawnienia określone ustawą.").

Czas wreszcie zrobić porządek z przewodnicko-urzędniczymi układami szkodzącymi rozwojowi turystyki krajowej i psującymi wizerunek Polski w świecie. Trzeba tego domagac się bezustannie, aby w naszym kraju było normalnie, aby turyści nie musieli wyrażac takich oto przykładowo opinii:
Najwięcej absurdalnych ograniczeń jest u nas, nie spotkasz tego na Słowacji ani nawet w Alpach. Dlatego nie będę płacił za dreptanie nad Morskie Oko asfaltem, moze jeszcze przewodnikowi. Rysy mogę zdobyć od słowackiej strony , tam jest normalnie. To samo dotyczy Śnieżnika i Śnieżki. Ale to temat - rzeka.
Żródło cytatu => http://forum.pttk.pl/index.php?co=wiadomosc&id=30164
Faktycznie to temat - rzeka. To już chyba widzą wszyscy, że turyści coraz częściej uciekają z Polski przed kuriozalnymi ograniczeniami po prostu tam gdzie jest normalnie.
Lech

Wielkopolska Komisja Turystyki Pieszej - http://wktp.pttk.pl/
Klub Sudecki z Poznania - http://kspoz.webpark.pl/
Odział Poznański PTT - http://pttpoz.republika.pl/

raczek
Użytkownik
Posty: 83
Rejestracja: 23 gru 2006, 19:44
Hufiec:
Chorągiew:

Post autor: raczek » 02 maja 2007, 20:03

Rafal pisze:
SeFer pisze:Przykro mi Ciebie martwić, ale nie musimy jakoś uprawiać partyzantki.
Mamy swoich przewodników- instruktorów harcerskich(m.in.osoby z I klasą przewodnicką i różnymi obszarowo uprawnieniami )- pracujący uwaga: ZA DARMO.
A ilu mamy takich przewodników w ZHP?

I ile mamy obozów wędrownych, górskich, gdzie planuje się wejście wyżej niż 1000 m.n.p.m?

Możesz zestawić jakoś te dwie dane? Pracujesz w końcu w inspektoracie turystycznym, więc powinieneś wiedzieć coś więcej.

Rafał
Czuwaj
Tak przy okazji jesli mam okazję to spytam sie druhowi Rafałowi czy Kwatera Główna i Rada Naczelna ZHP zastanawia się i cos robi w tej sprawie czy jest już jakis projekt uchwały?
Czy rozmawialiscie z "ministrem" itp o naszych obozach powyżej 1000 mnpm czy bedziemy musieli zatrudniać przewodników?

Czuwaj
hm Tomasz Raatz
Inspektorat Drużyn Turystycznych GK ZHP
Wiceprezes HKT "Azymut" w Swarzędzu

lech
Użytkownik
Posty: 77
Rejestracja: 10 paź 2005, 10:39
Hufiec:
Chorągiew:
Kontakt:

Post autor: lech » 02 maja 2007, 23:12

raczek pisze:Czy rozmawialiscie z "ministrem" itp o naszych obozach powyżej 1000 mnpm czy bedziemy musieli zatrudniać przewodników?
Jest jeszcze pewne wyjście z tej stworzonej przez nasze władze państwowe kłopotliwej sytuacji. Otóż można zorganizować wedrówkę w górach Czech, Słowacji albo Ukrainy. Tam legitymacje naszych przewodników górskich są tak samo ważne jak własnoręcznie zrobiona kolorowymi flamastrami legitymacja przewodnika na wszystkie góry świata z pieczątką z surowej pyry. W Czechach na przykład uprawnień przewodnika górskiego w naszym rozumieniu (na określony teren) nie ma. Termin "prùvodce", choć tłumaczy się go jako "przewodnik", oznacza de facto to co u nas pilot wycieczek. Po czeskiej stronie Sudetów odpowiedników polskich przewodników górskich po prostu nie ma. A gór mają dużo więcej i turystyka tam kwitnie i rozwija się rekreacja ruchowa. Z roku na rok spotykam coraz więcej grup czeskiej młodzieży i wędrujących czeskich skautów.

Cały nasz cyrk z państwowymi uprawnieniami przewodnickimi, ścisłą regionalizacją, reglamentacją obszarów uprawnień, tysiącem metrów n.p.m., parkami narodowymi, krajobrazowymi i rezerwatami przyrody, gdzie wynajęcie przewodnika rzekomo daje gwarancję bezpieczeństwa itp., to specyficznie polskie kuriozum nie mające precedensu w żadnym normalnym kraju, pozostałość jakiegoś dziwnego konglomeratu tradycji turystyczno-społecznikowskich, warunków geograficznych (duży kraj + małe góry) z (przeważającą) mentalnością państwa totalitarnego - kontroli wszystkiego i wszystkich.

Wielkopolski Klub Przodowników Turystyki Górskiej PTTK na przykład jest zmuszony organizować zloty, rajdy i wycieczki szkoleniowe dla kadry przodowników i kandydatów na przodowników za granicą, bo w polskich górach by było to nielegalne. Przodownicy turystyki górskiej PTTK mają uprawnienia na polskie góry, nadane przez KTG ZG PTTK, ale te w świetle obowiązujących przepisów zupełnie się nie liczą. PTTK "alfą i omegą" wprawdzie nie jest, ale obecnie uprawnienia na przykład przewodnika sudeckiego - jako jedyne słuszne - nadaje się na podstawie decyzji urzędu marszałkowskiego woj. dolnośląskiego, a nie wydaje mi się, że to była "większa alfa i omega" niż Komisja Turystyki Górskiej ZG PTTK.

Taka sytuacja nas oczywiście może tylko wkurzać, bo jak chcemy zorganizować z grupą turystów z naszego Klubu wycieczkę gdzieś powiedzmy po polskiej stronie Sudetów, to przepis nam nakazuje wynajmować zawodowego przewodnika "żebyśmy sobie krzywdy nie zrobili". To jest strzelanie z armaty do wróbla! Dlatego przodownicy turystyki górskiej PTTK, aby być w zgodzie z tak nonsensownym zapisem, często wypełniają regulaminowy obowiązek organizowania i prowadzenia wycieczek górskich robiąc to w Czechach, na Słowacji czy na Ukrainie, gdzie jest normalnie, gdzie nasze dziwaczne przepisy po prostu nie sięgają.
Lech

Wielkopolska Komisja Turystyki Pieszej - http://wktp.pttk.pl/
Klub Sudecki z Poznania - http://kspoz.webpark.pl/
Odział Poznański PTT - http://pttpoz.republika.pl/

Rafal
Stały bywalec
Posty: 1026
Rejestracja: 07 sty 2003, 16:47
Hufiec:
Chorągiew:
Kontakt:

Post autor: Rafal » 03 maja 2007, 13:24

raczek pisze:Tak przy okazji jesli mam okazję to spytam sie druhowi Rafałowi czy Kwatera Główna i Rada Naczelna ZHP zastanawia się i cos robi w tej sprawie czy jest już jakis projekt uchwały?
Czy rozmawialiscie z "ministrem" itp o naszych obozach powyżej 1000 mnpm czy bedziemy musieli zatrudniać przewodników?
W tej sprawie wypowiadał się wielokrotnie Rafał Socha z chorągwi wielkopolskiej i z tego co wiem, prosił Główną Kwaterę o reakcję w tej sprawie.
O tym co zostało w tej sprawie zrobione dowiemy się na najbliższym posiedzeniu RN, które jest planowane na czerwiec 2007.

Rafał
Hufiec ZHP Radom - miasto
Centrum Wychowania Morskiego ZHP w Gdyni

Zablokowany
nowoczesne kuchnie warszawa

Wróć do „Turystyka”