Zmiany w Ordynacji Wyborczej ZHP

regulaminy i instrukcje w ZHP, propozycje zmian
Zablokowany
dokumenty
Stały bywalec
Posty: 1551
Rejestracja: 27 maja 2002, 10:23
imię i nazwisko: Czesław Przybytek
stopień instruktorski: hm
stopień harcerski: HR
Lokalizacja: Krakowska 19 Lotnicza
Hufiec: Kraków-Krowodrza
Chorągiew: Krakowska
organizacja: ZHP
Kontakt:

Post autor: dokumenty » 11 mar 2005, 12:21

Uchwała nr 73/XXXII Rady Naczelnej ZHP z dnia 5 marca 2005 r.
w sprawie Ordynacji Wyborczej ZHP

1. Na podstawie § 38 ust. 8 oraz § 58 ust. 5 Statutu ZHP Rada Naczelna ZHP uchwala Ordynację Wyborczą ZHP stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.
2. Traci moc uchwała Rady Naczelnej ZHP nr 8/XXXII z dnia 8 czerwca 2002 r. w sprawie Ordynacji Wyborczej ZHP.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Związku Harcerstwa Polskiego
hm. Wojciech J. Katner
-------------------------------------------

Link: http://dokumenty.zhp.org.pl/download_05/rnu0573.htm
hm. Czesław Przybytek HR
tel.kom. 519-160-185

strucha
Nowicjusz
Posty: 23
Rejestracja: 16 maja 2005, 11:41
Hufiec:
Chorągiew:

Post autor: strucha » 18 maja 2005, 07:12

Dobrze,że jest nowa Ordynacja, bo stara była,delikatnie mówiąc, dość kiepska....No, ta jest juz taka sobie.. Nie do końca jestem tylko pewna, czy punk 13 nowej Ordynacji - statuując kolejne ograniczenie biernego prawa wyborczego - zgodny jest z § 37 Statutu ZHP. Ja rozumiem,że przepisy powszechnie obowiązującego prawa i w ogóle, ale......Jakby nie było dokument niższej rangi ( uchwała RN) ogranicza uprawnienia wynikające ze Statutu.... Ciekawe, co na to CKR ZHP.....?
hm.Joanna Struś

dokumenty
Stały bywalec
Posty: 1551
Rejestracja: 27 maja 2002, 10:23
imię i nazwisko: Czesław Przybytek
stopień instruktorski: hm
stopień harcerski: HR
Lokalizacja: Krakowska 19 Lotnicza
Hufiec: Kraków-Krowodrza
Chorągiew: Krakowska
organizacja: ZHP
Kontakt:

Post autor: dokumenty » 18 maja 2005, 09:13

strucha napisał:
Nie do końca jestem tylko pewna, czy punk 13 nowej Ordynacji - statuując kolejne ograniczenie biernego prawa wyborczego - zgodny jest z § 37 Statutu ZHP. Ja rozumiem,że przepisy powszechnie obowiązującego prawa i w ogóle, ale......Jakby nie było dokument niższej rangi ( uchwała RN) ogranicza uprawnienia wynikające ze Statutu.... Ciekawe, co na to CKR ZHP.....?
W punkcie 13 Ordynacja nie "ogranicza" tylko "informuje" a to nie to samo.
13. Posiadanie biernego prawa wyborczego wynika z § 37 ust. 2 i 3 Statutu ZHP i jest ograniczone przepisami Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w odniesieniu do kandydatów do komisji rewizyjnych w ten sposób, że nie mogą oni być członkami komend i Głównej Kwatery ani pozostawać z tymi osobami w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia, a także nie zostali skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
"Ogranicznikiem" jest tu ustawa a nie Ordynacja.
hm. Czesław Przybytek HR
tel.kom. 519-160-185

strucha
Nowicjusz
Posty: 23
Rejestracja: 16 maja 2005, 11:41
Hufiec:
Chorągiew:

Post autor: strucha » 18 maja 2005, 19:03

Ale nasz Statut nic nie mówi o tym,że poza ograniczeniami wymienionymi w § 37 ust.2 są jeszcze jakieś inne. Na przykład te, które wynikają z innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Brak odesłania. A to zasadnicza różnica.
hm.Joanna Struś

strucha
Nowicjusz
Posty: 23
Rejestracja: 16 maja 2005, 11:41
Hufiec:
Chorągiew:

Post autor: strucha » 18 maja 2005, 19:06

P.s. Zdaję sobie sprawę,iż ustawa to ustawa. Ale przepisy muszą być czytelne i uporządkowane. Odynacja w tym przypadku "wyskoczyła" przed Statut.
hm.Joanna Struś

dominik jan domin
Stały bywalec
Posty: 1640
Rejestracja: 23 wrz 2004, 16:47
Lokalizacja: Klerycki Krąg Harcerski WICEK
Hufiec:
Chorągiew:
Kontakt:

Post autor: dominik jan domin » 19 maja 2005, 10:23

Nie. Nasz Statut nie musi o tym mówic (choć byłoby miło), skoro mówi o tym USTAWA, czyli AKT PRAWNY WYŻSZEGO STOPNIA. Ponadto Statut ZHP nie był zmieniany od czasu, gdy weszła ta dyspozycja ustawowa (4 lata)
phm. Dominik Jan Domin HR

Klerycki Krąg Harcerski WICEK im. bł. ks. phm. Stefana Wincentego Frelichowskiego
Hufiec ZHP Toruń

Zablokowany
nowoczesne kuchnie warszawa

Wróć do „Regulacje prawne”