Prace nad przygotowaniem zmian w Statucie ZHP

regulaminy i instrukcje w ZHP, propozycje zmian
Zablokowany
dokumenty
Stały bywalec
Posty: 1551
Rejestracja: 27 maja 2002, 10:23
imię i nazwisko: Czesław Przybytek
stopień instruktorski: hm
stopień harcerski: HR
Lokalizacja: Krakowska 19 Lotnicza
Hufiec: Kraków-Krowodrza
Chorągiew: Krakowska
organizacja: ZHP
Kontakt:

Post autor: dokumenty » 10 mar 2005, 12:51

Uchwała nr 69/XXXII Rady Naczelnej ZHP z dnia 5 marca 2005 r.
w sprawie prac nad przygotowaniem zmian w Statucie ZHP

Na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 Statutu ZHP Rada Naczelna ZHP:

1) W terminie do 20 kwietnia 2005 r. zobowiązuje komisje stałe Rady Naczelnej ZHP do opracowania założeń zmian w Statucie ZHP w taki sposób, że:
a) komisja ekonomiczna rozważy w szczególności zagadnienia ustrojowe Związku,
związane z osobowością prawną chorągwi i związane z tym sprawy gospodarcze i majątkowe;

(wątek: http://www.forum.zhp.pl/viewtopic.php?TopicID=2687 )

b) komisja programowo-metodyczna rozważy w szczególności zagadnienia członkostwa,
w tym dorosłych w ZHP i działaczy;

(wątek: http://www.forum.zhp.pl/viewtopic.php?TopicID=2688 )

c) Komisja statutowo-regulaminowa - pozostałe zagadnienia rozważane do zmian w Statucie.

(wątek: http://www.forum.zhp.pl/viewtopic.php?TopicID=2708 )

O terminie posiedzenia komisji zostaną powiadomieni wszyscy członkowie RN
z możliwością udziału pracy w każdej komisji.
2) W terminie do 15 marca 2005 r. zobowiązuje Naczelnika ZHP do powołania
w porozumieniu z Przewodniczącym ZHP oraz Przewodniczącą Centralnej Komisji Rewizyjnej ZHP
i Przewodniczącym Naczelnego Sądu Harcerskiego ZHP zespołu do przygotowania zmian w Statucie;
w skład zespołu powinno wejść 3 przedstawicieli Rady Naczelnej, 2 przedstawicieli Głównej Kwatery ZHP,
po 1 przedstawicielu Centralnej Komisji Rewizyjnej ZHP i Naczelnego Sądu Harcerskiego ZHP
oraz 1 reprezentant komendantów chorągwi.
Zespół powinien skupić wokół siebie grono instruktorów - konsultantów.
Zespół odbierze od komisji Rady Naczelnej przygotowane opracowania, o których mowa w pkt. 1
oraz stanowiska pozostałych władz Związku i na tej podstawie przygotuje do 10 czerwca 2005 r.
założenia do zmian w Statucie ZHP, które przekaże w tym terminie sekretarzowi Rady Naczelnej w celu przesłania członkom Rady Naczelnej ZHP.
3) Rada Naczelna przeprowadzi dyskusję nad założeniami do Statutu w czasie zebrania Rady Naczelnej w czerwcu 2005 r.,
a jeśli je zaakceptuje, to staną się one podstawą do opracowania tekstu projektu zmian w Statucie ZHP.
4) Przyjęty przez Radę Naczelną ZHP projekt założeń do zmian w Statucie ZHP zostanie niezwłocznie przekazany do dyskusji ogólnoinstruktorskiej oraz delegatom na XXXIII Zjazd ZHP. Podobnie, niezwłocznie zostanie przekazany projekt zmian w Statucie, po ich opracowaniu przez Zespół, ale nie później niż do 30 września 2005 r.
5) W trakcie przygotowywania założeń do zmian w Statucie zespół, o którym mowa
w pkt. 2, powinien na bieżąco brać pod uwagę wyniki prac zespołu ds. strategii ZHP.
W projekcie zmian w Statucie należy uwzględnić rozwiązania umożliwiające efektywną realizację nowej strategii ZHP.

Przewodniczący
Związku Harcerstwa Polskiego
hm. Wojciech. J. Katner

------------------------------------------------------
Umieściłem dla ułatwienia ew. dyskusji dot. zmian w Statucie ZHP
hm. Czesław Przybytek HR
tel.kom. 519-160-185

Zablokowany
nowoczesne kuchnie warszawa

Wróć do „Regulacje prawne”