Nowy projekt Statutu ZHP - Ogólnopolski Ruch Programowo-Met

forum poświęcone proponowanym zmianom w Statucie ZHP
dokumenty
Stały bywalec
Posty: 1551
Rejestracja: 27 maja 2002, 10:23
imię i nazwisko: Czesław Przybytek
stopień instruktorski: hm
stopień harcerski: HR
Lokalizacja: Krakowska 19 Lotnicza
Hufiec: Kraków-Krowodrza
Chorągiew: Krakowska
organizacja: ZHP
Kontakt:

Post autor: dokumenty » 02 maja 2011, 08:14

W serwisie Ogólnopolskiego Ruchu Programowo-Metodycznego "Krąg Płaskiego Węzła"
http://kpw.org.pl/articles.php
dostępny jest
nowy projekt Statutu ZHP
hm. Czesław Przybytek HR
tel.kom. 519-160-185

dokumenty
Stały bywalec
Posty: 1551
Rejestracja: 27 maja 2002, 10:23
imię i nazwisko: Czesław Przybytek
stopień instruktorski: hm
stopień harcerski: HR
Lokalizacja: Krakowska 19 Lotnicza
Hufiec: Kraków-Krowodrza
Chorągiew: Krakowska
organizacja: ZHP
Kontakt:

Post autor: dokumenty » 02 maja 2011, 09:30

dokumenty pisze:W serwisie Ogólnopolskiego Ruchu Programowo-Metodycznego "Krąg Płaskiego Węzła"
http://kpw.org.pl/articles.php
dostępny jest
nowy projekt Statutu ZHP
Założenia, w oparciu o które opracowany jest projekt nowego Statutu ZHP:


W zakresie osobowości prawnej:
• osobowość prawną posiada ZHP oraz chorągwie,
• osobowość prawną mogą posiadać hufce (fakultatywnie),


W zakresie struktury metodycznej i organizacyjnej:
• podkreślenie wymogu funkcjonowania podstawowych jednostek metodycznych - zastępów (itp. "małych grup"),
• drużyny/gromady oraz kręgi jako podstawowe jednostki wychowawcze,
• pomocnicze jednostki wychowawcze (np. harcerskie kluby specjalnościowe),
• podstawowe jednostki organizacyjne - szczepy (w uzasadnionych wypadkach status podstawowej jednostki organizacyjnej może uzyskać podstawowa jednostka wychowawcza),
• pozostała struktura organizacyjna pozostaje bez zmian:
- związki drużyn (fakultatywnie),
- hufce,
- chorągwie.W zakresie władz, podejmowania uchwał i decyzji:
• długość kadencji władz:
- władze chorągwi oraz władze naczelne - 3 lata,
- władze hufca - 1 rok
• czynne prawo wyborcze ma kadra, która kieruje podstawowymi jednostkami wychowawczymi ZHP oraz posiada opłacone składki członkowskie.
• bierne prawo wyborcze mają pełnoletni instruktorzy, którzy opłacili składki członkowskie oraz mają zaliczoną służbę instruktorską (z zastrzeżeniami),
• funkcję Przewodniczącego ZHP,przewodniczącego Naczelnego Sądu Harcerskiego ZHP, przewodniczących rad i sądów harcerskich chorągwi oraz przewodniczącego rady hufca można sprawować nie dłużej niż, sumarycznie 7 lat, w ciągu 10 kolejnych lat, z zachowaniem jednej co najmniej 2-letniej przerwy.
• członek komendy hufca, komendy chorągwi, Głównej Kwatery ZHP który nie uzyska absolutorium na zjeździe traci bierne prawo wyborcze na okres trzech lat.
• Zjazd nadzwyczajny obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których został zwołany,
• podobny ustrój władz naczelnych, władz chorągwi i hufca z osobowością prawną, odmienny ustrój władz hufca nie posiadającego osobowości prawnej.


W zakresie władz naczelnych:
• Podstawą do określenia liczby delegatów wybieranych na zjazdy chorągwi jest liczba członków hufca, którzy opłacili składki członkowskie albo zostali zwolnieni z obowiązku ich płacenia uchwałą Rady Naczelnej ZHP.
• Zjazd ZHP wybiera Przewodniczącego ZHP i na jego wniosek 1 wiceprzewodniczącego ZHP,
• delegaci na Zjazd ZHP wybierani są w chorągwiach w wyborach jednostopniowych i bezpośrednich. Głosowanie odbywa się tajnie, w punktach wyborczych organizowanych przez hufce (forma podobna do wyborów samorządowych),
• Zjazd ZHP określa liczebność i wybiera Radę Naczelną ZHP,
• Rada Naczelna ZHP wybiera Naczelnika ZHP i, na jego wniosek, określa liczebność i wybiera pozostałych członków Głównej Kwatery ZHP, w tym zastępcę Naczelnika i Skarbnika ZHP,
• w skład Głównej Kwatery ZHP wchodzi 5 osób, w tym: Naczelnik ZHP, Skarbnik ZHP i zastępca Naczelnika,
• co roku RN ZHP dokonuje oceny pracy GK ZHP i podejmuje uchwałę w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków Głównej Kwatery ZHP, a w przypadku nieudzielenia absolutorium Rada Naczelna ZHP może podjąć decyzję o wygaśnięciu mandatu członka Głównej Kwatery ZHP,
• kontrola nad działalnością programową, gospodarczą i finansową ZHP w kompetencji Rady Naczelnej ZHP (likwidacja Centralnej Komisji Rewizyjnej ZHP),
• Naczelny Sąd Harcerski dokonuje wykładni Statutu ZHP oraz stwierdza nieważność uchwał i decyzji Przewodniczącego ZHP, Naczelnika ZHP, Głównej Kwatery ZHP i Rady Naczelnej ZHP. Realizuje także inne zadania określone w Statucie ZHP.


W zakresie władz chorągwi:
• członkowie rady oraz sądu harcerskiego chorągwi wybierani są w chorągwiach w wyborach jednostopniowych i bezpośrednich. Głosowanie odbywa się tajnie, w punktach wyborczych organizowanych przez hufce (forma podobna do wyborów samorządowych)
• podstawą do określenia liczby delegatów wybieranych na zjazdy chorągwi jest liczba członków hufca, którzy opłacili składki członkowskie albo zostali zwolnieni z obowiązku ich płacenia uchwałą Rady Naczelnej ZHP.
• wybór komendanta chorągwi i na jego wniosek pozostałych członków komendy chorągwi przez radę chorągwi,
• minimalny skład komendy chorągwi to trzy osoby: komendant chorągwi, zastępca komendanta chorągwi i skarbnik chorągwi,
• corocznie, rada chorągwi rozpatruje sprawozdania komendy chorągwi i podległych jej jednostek samobilansujących, ocenia ich działalność i podejmuje co roku uchwałę w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków komendy chorągwi, a w przypadku nieudzielenia absolutorium członkowi komendy chorągwi, rada chorągwi może podjąć decyzję o wygaśnięciu mandatu członka komendy chorągwi,
• kontrola nad działalnością programową, gospodarczą i finansową chorągwi w kompetencji rady chorągwi (likwidacja komisji rewizyjnych chorągwi).


W zakresie władz hufca:
• w skład komendy hufca wchodzi co najmniej 5 osób, w tym: komendant hufca, skarbnik i zastępca komendanta hufca,
• likwidacja sądów harcerskich hufca.
• komisje rewizyjne pozostają tylko w hufcach bez osobowości prawnej,
• w hufca z osobowością prawną kontrola nad działalnością programową, gospodarczą i finansową hufca w kompetencji rady hufca (nie ma KR).
• rada hufca funkcjonuje podobnie do rady chorągwi


W zakresie majątku i gospodarki:
• stosowanie dotychczasowych rozwiązań, z uwzględnieniem istnienia hufców mających osobowość prawną.
Ostatnio zmieniony 02 maja 2011, 10:59 przez dokumenty, łącznie zmieniany 1 raz.
hm. Czesław Przybytek HR
tel.kom. 519-160-185

ju87
Użytkownik
Posty: 135
Rejestracja: 19 kwie 2006, 21:36
Lokalizacja: 23. SDH "Prostowniki"
Hufiec:
Chorągiew:
Kontakt:

Post autor: ju87 » 02 maja 2011, 20:57

Czyli KPW decyduje się na następną "kosmetykę" zamiast pisać statut na nowo?
Czuwajcie!
hm. Jarosław Urbański
Hufiec ZHP Łowicz

dokumenty
Stały bywalec
Posty: 1551
Rejestracja: 27 maja 2002, 10:23
imię i nazwisko: Czesław Przybytek
stopień instruktorski: hm
stopień harcerski: HR
Lokalizacja: Krakowska 19 Lotnicza
Hufiec: Kraków-Krowodrza
Chorągiew: Krakowska
organizacja: ZHP
Kontakt:

Post autor: dokumenty » 02 maja 2011, 21:41

Chyba mylisz formę z treścią.
hm. Czesław Przybytek HR
tel.kom. 519-160-185

ju87
Użytkownik
Posty: 135
Rejestracja: 19 kwie 2006, 21:36
Lokalizacja: 23. SDH "Prostowniki"
Hufiec:
Chorągiew:
Kontakt:

Post autor: ju87 » 02 maja 2011, 21:56

Nie do końca.
Nawet pobieżna lektura tego projektu (a tak można nazwać moje z nim zapoznanie) daje pewien obraz.
W mojej ocenie Wasz projekt powstał "na tekście" obowiązującego Statutu i moim zdaniem to jest i będzie błąd.
Tworząc nowy Statut trzeba "zapomnieć" o starym. Całkowicie. Inaczej to będzie kolejne "łatanie" nie wnoszące nowej jakości.
Czuwajcie!
hm. Jarosław Urbański
Hufiec ZHP Łowicz

ju87
Użytkownik
Posty: 135
Rejestracja: 19 kwie 2006, 21:36
Lokalizacja: 23. SDH "Prostowniki"
Hufiec:
Chorągiew:
Kontakt:

Post autor: ju87 » 02 maja 2011, 22:12

I jeszcze.

Skupiliście się na nowych rozwiązaniach kompetencyjnych władz i trochę na strukturze (likwidacja pionu rewizyjnego - moim zdanie b. słuszna, nie wspomnę o anachroniczności w postaci SH hufców). Ale brakuje poważnego spojrzenia na całość struktury i wypracowania nowych rozwiązań.

Zaznaczyliście rolę zastępów w wychowaniu harcerskim i ... co dalej?

Nie ma w tym projekcie chociażby próby zmierzenia się z problemem członkowskim ZHP i wypracowania kilku potrzebnych nowych definicji członka ZHP (pełnoletniego, niepełnoletniego, instruktora, kadry itp.) w zgodzie z obecnym prawem w tym i unijnym (niestety).

Moim zdaniem mamy zły Statut i trzeba go zmienić, ale nie poprzez następna "nakładkę".
Unikał bym nawet formy obecnego Statutu i wyrzucił poza niego dosłownie wszystko co się da.

To tyle na gorąco.

Edit: literówka - poprawiona.
Ostatnio zmieniony 02 maja 2011, 22:17 przez ju87, łącznie zmieniany 1 raz.
Czuwajcie!
hm. Jarosław Urbański
Hufiec ZHP Łowicz

dokumenty
Stały bywalec
Posty: 1551
Rejestracja: 27 maja 2002, 10:23
imię i nazwisko: Czesław Przybytek
stopień instruktorski: hm
stopień harcerski: HR
Lokalizacja: Krakowska 19 Lotnicza
Hufiec: Kraków-Krowodrza
Chorągiew: Krakowska
organizacja: ZHP
Kontakt:

Post autor: dokumenty » 03 maja 2011, 11:22

ju87 pisze:I jeszcze.

Skupiliście się na nowych rozwiązaniach kompetencyjnych władz i trochę na strukturze (likwidacja pionu rewizyjnego - moim zdanie b. słuszna, nie wspomnę o anachroniczności w postaci SH hufców). Ale brakuje poważnego spojrzenia na całość struktury i wypracowania nowych rozwiązań.

Zaznaczyliście rolę zastępów w wychowaniu harcerskim i ... co dalej?
Naprawdę przeczytałeś ?
No to jeszcze raz przeczytaj.

p.j.metodyczna, p.j. wychowawcza, p.j. organizacyjna oraz osobowość hufców (fakultatywna) - to zdecydowane "zejście niżej", niż obecne rozwiązania.
ju87 pisze:Nie ma w tym projekcie chociażby próby zmierzenia się z problemem członkowskim ZHP i wypracowania kilku potrzebnych nowych definicji członka ZHP (pełnoletniego, niepełnoletniego, instruktora, kadry itp.) w zgodzie z obecnym prawem w tym i unijnym (niestety).
A może nie ma potrzeby nowych definicji ?

Być może jakimś ułatwieniem będzie zapoznanie się z projektem zmian w systemie metodycznym ? ("sąsiedni" projekt)
ju87 pisze:Moim zdaniem mamy zły Statut i trzeba go zmienić, ale nie poprzez następna "nakładkę".
Nie twierdzę że obecny Statut jest dobry, ale twierdząc że jest zły może wskazałbyś te "złe miejsca" ?
Ułatwi to mam dyskusję.
ju87 pisze:Unikał bym nawet formy obecnego Statutu i wyrzucił poza niego dosłownie wszystko co się da.
Forma, sama w sobie nie szkodzi. Zresztą forma pośrednio wynika z tego co musi być zawarte w statucie.

Dodałem do "zestawu" kolejny dokument - wskazówki WOSM do tworzenia projektu statutu narodowej organizacji skautowej.
To też powinno to ułatwić nam dyskusję.
hm. Czesław Przybytek HR
tel.kom. 519-160-185

ju87
Użytkownik
Posty: 135
Rejestracja: 19 kwie 2006, 21:36
Lokalizacja: 23. SDH "Prostowniki"
Hufiec:
Chorągiew:
Kontakt:

Post autor: ju87 » 03 maja 2011, 13:32

dokumenty pisze:Naprawdę przeczytałeś ?
No to jeszcze raz przeczytaj.
Nie znoszę protekcjonalnego traktowania, więc odechciało mi się dyskutować (mam nadzieję że chwilowo).
Czuwajcie!
hm. Jarosław Urbański
Hufiec ZHP Łowicz

dokumenty
Stały bywalec
Posty: 1551
Rejestracja: 27 maja 2002, 10:23
imię i nazwisko: Czesław Przybytek
stopień instruktorski: hm
stopień harcerski: HR
Lokalizacja: Krakowska 19 Lotnicza
Hufiec: Kraków-Krowodrza
Chorągiew: Krakowska
organizacja: ZHP
Kontakt:

Post autor: dokumenty » 03 maja 2011, 14:23

ju87 pisze:
dokumenty pisze:Naprawdę przeczytałeś ?
No to jeszcze raz przeczytaj.
Nie znoszę protekcjonalnego traktowania, więc odechciało mi się dyskutować (mam nadzieję że chwilowo).
A czego oczekujesz od kogoś kogo traktujesz niepoważnie ?
ju87 pisze:Ale brakuje poważnego spojrzenia na całość struktury
hm. Czesław Przybytek HR
tel.kom. 519-160-185

ju87
Użytkownik
Posty: 135
Rejestracja: 19 kwie 2006, 21:36
Lokalizacja: 23. SDH "Prostowniki"
Hufiec:
Chorągiew:
Kontakt:

Post autor: ju87 » 03 maja 2011, 14:30

dokumenty pisze:
ju87 pisze:
dokumenty pisze:Naprawdę przeczytałeś ?
No to jeszcze raz przeczytaj.
Nie znoszę protekcjonalnego traktowania, więc odechciało mi się dyskutować (mam nadzieję że chwilowo).
A czego oczekujesz od kogoś kogo traktujesz niepoważnie ?
ju87 pisze:Ale brakuje poważnego spojrzenia na całość struktury
Wyrażam po prostu swoje zdanie - chyba o to chodzi na forum, prawda?
Nie mówię, że zawsze mam rację. Choć materię zmiany statutu mam raczej przemyślaną poukładaną i przedyskutowaną w swoim środowisku.
I widzę to zupełnie inaczej niż autorzy tego projektu.
Swoimi wątpiwościami się podzieliłem - chyba grzecznie i nienapastliwie.
I jaki poziom dyskusji otrzymuje w zamian?
Zachętę do czytania?
Czuwajcie!
hm. Jarosław Urbański
Hufiec ZHP Łowicz

dokumenty
Stały bywalec
Posty: 1551
Rejestracja: 27 maja 2002, 10:23
imię i nazwisko: Czesław Przybytek
stopień instruktorski: hm
stopień harcerski: HR
Lokalizacja: Krakowska 19 Lotnicza
Hufiec: Kraków-Krowodrza
Chorągiew: Krakowska
organizacja: ZHP
Kontakt:

Post autor: dokumenty » 03 maja 2011, 15:23

Do uważnego czytania.

Dokumenty prawne, także prawa wewnętrznego, wymagają czytania "dosłownego".

Zwłaszcza że jak sam napisałeś:
ju87 pisze:materię zmiany statutu mam raczej przemyślaną poukładaną i przedyskutowaną w swoim środowisku.
To bardzo dobrze, ale często niesie niebezpieczeństwo "zgadywania co autor miał na myśli".
Zgadywania, zamiast czytania.

Dlatego proszę o dosłowne cytaty.
O ile chcesz merytorycznej dyskusji.
hm. Czesław Przybytek HR
tel.kom. 519-160-185

ju87
Użytkownik
Posty: 135
Rejestracja: 19 kwie 2006, 21:36
Lokalizacja: 23. SDH "Prostowniki"
Hufiec:
Chorągiew:
Kontakt:

Post autor: ju87 » 03 maja 2011, 18:46

Powtarzam jeszcze raz - czy proponujecie poprawki do obecnego statutu?
Czy nowy tekst statutu?
Ja na to pytanie już sobie odpowiedziałem. Może się mylę.
Co Waszym zdaniem proponujecie?

I nie będę teraz dyskutował nad poszczególnymi zapisami. Zwłaszcza nad ich redakcyjną konstrukcją, gdy moim zdaniem cała koncepcja jest nietrafiona.

Ty uważasz, że napisaliście coś nowego - ja że zmieniacie obecny statut.

Moim zdanie to półśrodek, który nic nie wniesie.
Czuwajcie!
hm. Jarosław Urbański
Hufiec ZHP Łowicz

dokumenty
Stały bywalec
Posty: 1551
Rejestracja: 27 maja 2002, 10:23
imię i nazwisko: Czesław Przybytek
stopień instruktorski: hm
stopień harcerski: HR
Lokalizacja: Krakowska 19 Lotnicza
Hufiec: Kraków-Krowodrza
Chorągiew: Krakowska
organizacja: ZHP
Kontakt:

Post autor: dokumenty » 03 maja 2011, 20:22

ju87 pisze:Powtarzam jeszcze raz - czy proponujecie poprawki do obecnego statutu?
Czy nowy tekst statutu?
Ja na to pytanie już sobie odpowiedziałem. Może się mylę.
Co Waszym zdaniem proponujecie?

I nie będę teraz dyskutował nad poszczególnymi zapisami. Zwłaszcza nad ich redakcyjną konstrukcją, gdy moim zdaniem cała koncepcja jest nietrafiona.

Ty uważasz, że napisaliście coś nowego - ja że zmieniacie obecny statut.

Moim zdanie to półśrodek, który nic nie wniesie.
1. "... Projekt KPW dot. nowelizacji Statutu ZHP ..."
2. Z tego co piszesz, odczytuję być może błędnie, że popełniasz ten sam błąd co twórcy "deformy" metodycznej - koniecznie chcesz "zmienić wszystko stare bo - nie działa".
Ale tak jak oni, nie chcesz najpierw powiedzieć co i DLACZEGO nie działa. Konkretnie.

Pierwotnie, ponad dwa lata temu, napisałem projekt wprost wg wzorca WOSM.
Myślisz że merytorycznie różnił się od obecnego projektu ? Nie.
I dlatego znając zachowawcze (co do formy) nastawienie większości kadry ZHP postanowiłem, dwa lata temu, zaproponować radzie KPW by projekt miał formę nowelizacji. FORMę.

Chcesz dyskutować o treści czy o formie ?
Ostatnio zmieniony 03 maja 2011, 20:27 przez dokumenty, łącznie zmieniany 1 raz.
hm. Czesław Przybytek HR
tel.kom. 519-160-185

dokumenty
Stały bywalec
Posty: 1551
Rejestracja: 27 maja 2002, 10:23
imię i nazwisko: Czesław Przybytek
stopień instruktorski: hm
stopień harcerski: HR
Lokalizacja: Krakowska 19 Lotnicza
Hufiec: Kraków-Krowodrza
Chorągiew: Krakowska
organizacja: ZHP
Kontakt:

Post autor: dokumenty » 03 maja 2011, 20:31

Na wszelki wypadek przypomnę:
Należy pamiętać, że zgodnie z Konstytucją WOSM art. 5.3 wszystkie zmiany w statucie organizacji członkowskiej WOSM muszą być uzgodnione ze Światowym Biurem Skautowym przed ich wprowadzeniem.
Statut narodowej organizacji skautowej

Ten dokument daje wskazówki organizacjom skautowym, które przygotowują swój nowy statut lub upraszczają bądź zmieniają obowiązujący statut. Jego celem jest zadbanie o to, że zasadnicze elementy projektu statutu podadzą jasną definicję skautingu, zapewnią najprostsze demokratyczne struktury dające dostęp do skautingu członkom organizacji i, wreszcie, będą zgodne z Konstytucją Światowej Organizacji Ruchu Skautowego (WOSM).

Statut:
- wykłada jasno i prosto podstawowe zasady skautingu, jego charakterystyczne cele i metody wychowawcze w sposób zrozumiały dla wszystkich
- definiuje kto jest członkiem organizacji
- określa prostą i efektywną strukturę organizacyjną opartą na demokratycznych zasadach
- zapewnia, że działania organizacji pozostają zgodne z jej członkostwem w WOSM
- chroni organizację przed zewnętrzną i wewnętrzną presją, która może zmienić jej zasadniczy cel.

Uwagi ogólne:
Każda narodowa organizacja skautowa odpowiada za stworzenie własnego statutu, tak by odpowiadał on jej potrzebom. W ogólnoświatowym ruchu nie ma standardu modelowego statutu, który odpowiadałby każdej sytuacji w każdym kraju. Chociaż, doświadczenie pokazuje, że najlepiej jest przestrzegać następujących ogólnych zasad:
- ograniczyć statut do rzeczy najważniejszych i sprawić by był on tak zwięzły jak to tylko możliwe
- szczegóły takie jak program wychowawczy, nagrody, kształcenie, mundury, itp. powinny zostać zawarte w osobnych przepisach. To pozwoli łatwiej je zmieniać od czasu do czasu, gdy zajdzie taka potrzeba
- utrzymać strukturę organizacyjną prostą i tak nieskomplikowaną jak to tylko możliwe, aby uniknąć tworzenia zbyt wielu procedur i komitetów. Instruktorzy pracujący ochotniczo powinni się koncentrować na zapewnianiu programu dla młodych członków, a nie na biurokracji
- zapewnić, że organizacja będzie przestrzegać prawa danego kraju i że może być formalnie zarejestrowana i posiadać osobowość prawną
- zapewnić dużo czasu na przesłanie projektu do Światowego Biura Skautowego do sprawdzenia przez Komitet Konstytucyjny, ponieważ większość statutów wymaga na wstępie pewnych modyfikacji i negocjacji (często ze względu na problemy z tłumaczeniem lub dwuznaczności)
- przy odwołaniu do zasad fundamentalnych, korzystać z zapisów Konstytucji WOSM po to by upewnić się, że żaden ważny element nie został pominięty.

Następujące nieformalne informacje są wskazówkami do stworzenia możliwego statutu.
Nie mają one w zamyśle wyczerpać tematu ani stanowić standardowego modelu. Mogą być jednak użyteczne jako lista najważniejszych wymaganych elementów i powinny sprawić, że proces zatwierdzania statutu będzie szybszy i łatwiejszy.

Światowe Biuro Skautowe
hm. Czesław Przybytek HR
tel.kom. 519-160-185

skradacz
Użytkownik
Posty: 68
Rejestracja: 01 lis 2009, 21:06
imię i nazwisko: Krzysztof Franek
Lokalizacja: Gdańsk
Hufiec: ---
Chorągiew: ------
organizacja: ZHP (były)

Post autor: skradacz » 06 maja 2011, 11:32

Może się czepiam, albo nie znam na sytuacji w innych środwoiskach... Ale do rzeczy:
podstawowe jednostki organizacyjne - szczepy (w uzasadnionych wypadkach status podstawowej jednostki organizacyjnej może uzyskać podstawowa jednostka wychowawcza)
Jestem w jednej z samodzielnych drużyn, działających bez wsparcia szczepu. Może i nie jesteśmy jakąś tam super-ekstra wzorcową jednostką. Nie zmienia to jednak faktu, że spełniamy kryteria metodyczne, finansowe i liczebnościowe przewidziane przez związkowe dokumenty. Praktycznie bez zakłóceń prowadzimy swoją wychowawczą misję.

Teraz - załóżmy hipotetycznie - Zjazd zmieni statut, i szczep staje się podstawową jednostką organizacyjną. Z tego, co mój mały rozumek wykoncypował, wynika że wszystkie drużyny bez szczepów tracą rację bytu, ergo - muszą zostać wcielone do jednego ze szczepów.

Oczywiście, istnieje możliwość uzasadnionego nadawania drużynom statusu jednostek organizacyjnych. Co jednak, gdy z komendantem hufca dogada się kilku komendantów największych szczepów, i po prostu nie udzieli samodzielnym drużynom prawa do dalszej egzystencji? Czy nie istnieje realne zagrożenie, że szczepy będą wcielać drużyny (szczególnie te bez "wtyków" w komendzie) po to, by je osłabić i przejąć ich potencjał wychowawczy i zgromadzony majątek?

Może to i apokaliptyczne wizje, ale w rzeczonym projekcie nie ma nic, co mogłoby zapobiec takiemu scenariuszowi. Ba - nie ma nawet konkretnej definicji PJO, a związki drużyn staną się chyba związkami szczepów.

ODPOWIEDZ
nowoczesne kuchnie warszawa

Wróć do „Nowy Statut ZHP”