Olśnienie

forum Wydziału Pozyskiwania Środków
ODPOWIEDZ
Mario
Użytkownik
Posty: 117
Rejestracja: 22 sie 2009, 20:07
Hufiec:
Chorągiew:

Post autor: Mario » 12 mar 2011, 08:59

Wiewior Gdańsk - zgadzam się, że są środowiska robiące fajne rzeczy. Środowiska tak gorzej z chorągwiami i GK. Wszystko rozbija się współcześnie niestety o kasę. I nie zawsze środowisko ma możliwości i czas aby tą kasę pozyskać. Przeszkody są co najmniej trzy: czas i możliwości ludzi, warunki lokalne (u mnie na wsi po prostu nie ma skąd i nawet na 1% nie mam co liczyć bo 95% ludzi jest na KRUSIE wiec nie płacą podatków) i nasze wewnętrzne ograniczenia statutowe.
Zejdźmy niżej z osobowością prawną do poziomu hufców i gwarantuję, że 90% jednostek przestanie mieć problemy z finansami, np: w OSP każda jednostka ma osobowość i świetnie sobie radzą.
Jak nie to czas aby góra zaczęła patrzeć w dół i zacząć realnie zdobywać środki na działalność szczepów i drużyn.

Czarny 118 - myślę, że oferta jest atrakcyjna i bogata.
Plany na ten rok (czerwiec - wrzesień), przewidują zorganizowanie następujacych szkoleń: nurek P1 (do 20m); nurek P2 (do 40m dla posiadających P1 - można było rok temu zrobić), suche skafandry, nitrox, skoki spadochronowe static line, skoki AFF, szybowiec, paralotnia, KKL- Kurs Kształcenia Liderów (skierowany do osób chcących pracować i pracujących w specjalnościach), kurs samoobrony, kurs wspinaczkowy i technik wysokościowych, licencja samolotowa turystyczna, kurs HSR, uprawnienia do kierowania ruchem drogowym, i ze strony pilota obozy żeglarskie z możliwością zdobycia patentów. No i oczywiście raz na kwartał biwak szkoleniowo integracyjny drużyn specjalnościowych, a w maju tradycyjnie już od 3lat KU¬NIA.
Ostatnio zmieniony 12 mar 2011, 08:59 przez Mario, łącznie zmieniany 1 raz.

Mario
Użytkownik
Posty: 117
Rejestracja: 22 sie 2009, 20:07
Hufiec:
Chorągiew:

Post autor: Mario » 12 mar 2011, 09:00

ps. oczywiście wszystkie te kursy będą dość solidnie dofinansowane.

SW
Nowicjusz
Posty: 22
Rejestracja: 15 maja 2007, 20:18
Hufiec:
Chorągiew:

Post autor: SW » 12 mar 2011, 18:15

Bielawa, 11.03.2011 r.
hm. Sławomir Waś
Hufiec Ziemi Dzierżoniowskiej ZHP


Druh harcmistrz Adam Massalski
Druhna hm. Małgorzata Sinica


Po zapoznaniu się z listem Naczelniczki i Przewodniczącego ZHP oraz po wpłacaniu składki dodatkowej (dowód wpłaty w załączeniu) uchwalonej przez Radę Naczelną postanowiłem ustosunkować się do zaistniałej sytuacji korzystając z prawa instruktora do wyrażenia opinii w ważnych dla ZHP sprawach.

XXXVI Zjazd ZHP przedłużył obowiązywanie Strategii Rozwoju ZHP do 2011 roku dlatego nadal za aktualny uważam zapis „informacja o finansach jest dostępna
i zrozumiała dla instruktorów”. Śledząc wpisy na forach internetowych odnoszę wrażenie,
że tak nie jest, a decyzja Rady Naczelnej oraz ww list nie spotkały się ze zrozumieniem
i akceptacją instruktorów.

Pod koniec kadencji Rady Naczelnej w 2005 roku jej członkom wydawało się, że ZHP wychodzi na prostą po sprzedaży nieruchomości na Niemcewicza w Warszawie. Nowa RN,
w której przewodniczyłem Komisji d/s Zarządzania i Finansów, uchwaliła po gorącej dyskusji i korektach kosztów wynagrodzeń budżet na 2006, po zrealizowaniu którego w Głównej Kwaterze ZHP miały pozostać jedynie zobowiązania wobec międzynarodowych organizacji skautowych, jedna rata płatności dla CTL UFA i ok. 900.000 długu wobec ZUS objętego już dobrym układem ratalnym. W obliczu wielomilionowego długu przed 2005 rokiem była to znaczna poprawa sytuacji.

Niestety władze wykonawcze Związku doprowadziły do powstania nowych zobowiązań. Nie pomogły bezprzetargowe transakcje sprzedaży nieruchomości Harcturu w Lublinie, zastawienie oraz utrata udziałów w Radiostacji i inne. W 2007 roku oceniając wykonanie budżetu Komisja (protokoły do wglądu) stwierdziła wygenerowanie dodatkowego zadłużenia
w wysokości 1 miliona złotych wobec planu osiągnięcia zysku na poziomie 1 miliona.

Konsekwencją dwumilionowej dziury w budżecie była niezwykle odpowiedzialna postawa RN, która nie udzieliła absolutorium większości członków Głównej Kwatery
oraz zmierzała do jej odwołania. Statutowy tryb tych koniecznych zmian zakłóciła decyzja ówczesnego Przewodniczącego ZHP o zwołaniu Zjazdu Nadzwyczajnego.

W 2007 roku na Zjazd Nadzwyczajny w Bydgoszczy wybrał Druha i Druhnę do pełnienia funkcji Naczelniczki i Przewodniczącego ZHP, a Zjazd w 2009 roku potwierdził te wybory.
Prawdopodobnie delegaci dostrzegli jakąś wizję ZHP, którą uosabiała hm. Małgorzata Sinica i proponowany przez nią skład Głównej Kwatery.

Okoliczności wyboru Głównej Kwatery w 2007 roku są raczej znane zainteresowanym instruktorom. Mijają jednak 4 lata od tamtych wydarzeń, a ZHP zamiast zrealizować strategię, wykonywać własne uchwały, odwołuje się kieszeni kadry instruktorskiej,
która na co dzień poświęca dla swojego Związku dużo więcej niż owe dodatkowe 80 zł.

Karnie uiściłem uchwaloną składkę. Muszę jednak przypomnieć, za moimi wpisami na blogu zhp24.net, że wg bilansu ZHP za 2006 rok zaległości składkowe wynosiły ok. 696.000 zł. W dniu 1 czerwca 2008 roku była to już kwota 927.649,70 zł. Dziś jest to 1.184.166,46 zł. W tym czasie obowiązywały kolejne uchwały składkowe, które m.in. zobowiązywały Główną Kwaterę w przypadku nieprzekazywania przez chorągiew składek członkowskich do:
• nieudzielanie dodatkowych pełnomocnictw majątkowych,
• zawieszenie pełnomocnictwa do zwykłego zarządu,
• zwołanie zjazdu nadzwyczajnego w celu zmiany władz
Odpowiedzialność za zastosowanie odpowiedniej procedury spoczywała na Naczelniczce
i kolejnych Skarbnikach ZHP.

Z kolei uchwała Rady Naczelnej z 15 listopada 2008 roku w sprawie rozliczenia zaległych składek członkowskich uprawniała Naczelniczkę ZHP do pozbawienia członków komendy chorągwi, a w szczególności komendanta i skarbnika chorągwi, całości lub części praw członkowskich - w tym czynnego i biernego prawa wyborczego, a Główną Kwaterę ZHP do zwołania zjazdu nadzwyczajnego chorągwi w celu odwołania dotychczasowych władz
i wyboru nowych.

Druhno Naczelniczko!
Którą z tych procedur zastosowano?
Czy słynne wprowadzenie do składu GK przedstawiciela tzw. korpusu komendantów chorągwi, skutkowało swoistym immunitetem stale blokującym wykonanie uchwał RN?

Druhu Przewodniczący!
Krytyczne opinie instruktorów o trybie i zasadności podjęcia uchwały o składce dodatkowej mają swoje podłoże nie tylko w jej wysokości. Myślę, że dużo ważniejszy jest aspekt utraty niezbędnego zaufania do władz naczelnych ZHP w związku z wydarzeniami, które miały miejsce w 2010 i 2011 roku.

Mam tu na myśli nie tylko wspomniane wyżej zaniechania Naczelniczki, Skarbnika
i Głównej Kwatery w realizacji uchwał RN. Przecież w 2010 roku zarówno Naczelny Sąd Harcerski jak i Rada Naczelna podważyły uchwały i intencje najwyższej władzy - Zjazdu ZHP. Te z 2005 roku, o których pisał w „Czuwaju” były Naczelnik ZHP hm. Wiesław Maślanka. W wyniku wykładni Sądu w kilku chorągwiach na komendantów wybrano osoby, które utraciły bierne prawo wyborcze, a Rada Naczelna nie uwzględniła odwołań od uchwał Zjazdów tych chorągwi.

Doceniam odwagę Rady Naczelnej, która w obliczu kryzysu finansów ZHP zdecydowała się uchwalić składkę dodatkową. Brakuje mi jednak tej niezwykle odpowiedzialnej postawy
z czerwca 2007 roku, przejawiającej się w ponoszeniu personalnej odpowiedzialności za wykonywanie uchwał.

W uzasadnieniu do projektu uchwały składkowej w 2006 roku napisałem:
„Składka powinna zatem służyć zabezpieczeniu funkcjonowania członka w organizacji oraz dawać mu poczucie bezpieczeństwa i korzyści z przynależności do niej. Jasno należy określić nie tylko podział składki pomiędzy struktury, ale także wydatki, które zostaną z tych środków poczynione. Należy tak wyliczyć składkę, aby można było z niej sfinansować ubezpieczenie NW, składkę do organizacji międzynarodowych, kartę rabatową, legitymację członkowską (lub ww razem) i funkcjonowanie władz społecznych w ZHP na każdym szczeblu. Składka instruktorska winna być wyższa. Od instruktorów, którzy w przeciwieństwie do harcerzy posiadają bierne prawa wyborcze do władz możemy, a w zasadzie powinniśmy wymagać więcej”.

Niestety projekt zakładający składkę 2 zł miesięcznie od harcerza i 3 zł od instruktora nie uzyskał większości. Dzisiejsze „dużo więcej” budzi mój sprzeciw. Wtedy wydawało się,
że wraz z oddłużeniem ZHP po sprzedaży nieruchomości na Niemcewicza pozwoli to powoli wyjść z zapaści. Dziś po raz kolejny ogłasza się początek wychodzenia z kryzysu…

Kolejne władze podwyższyły składkę do 3 zł dla wszystkich i jedyny efekt jaki osiągnęły to wzrost zadłużenia składkowego i co wydaje się całkowicie niezrozumiałe - dodatkowy wzrost zobowiązań ZHP. Dopiero dziś słychać, że może jednak błędem było transferowanie pieniędzy do międzynarodowych organizacji skautowych. Boję się, że odkładanie decyzji
w tej sprawie na „po Jamboree” znów pozwoli jakiemuś wizjonerowi na zablokowanie dyskusji o tym poważnym problemie.

Jestem przekonany, że wykonanie uchwały o „składce” dodatkowej znów przyniesie efekt w postaci powiększenia naliczonego zadłużenia wewnętrznego. Wielu instruktorom, zwłaszcza młodym lub niepracującym, bardzo trudno będzie zdobyć się na ten wysiłek finansowy. Wydaje się, że musimy zmienić w Związku podejście do składki członkowskiej. Już obecnie pełni ona przecież funkcję podatku pogłównego wnoszonego do organizacji przez hufce bez względu na % zebranych środków od harcerzy i instruktorów.

Prawne aspekty przyjętej uchwały doskonale przedstawił hm. Ryszard Rutkowski
w artykule na stronie www.zhp24.net Moje rozważania są historyczno-emocjonalne.

Nurtują mnie pytania dlaczego po 4 latach od przekonania o posiadaniu pomysłu na ZHP konsekwencje finansowania długu organizacji przenoszone są na kadrę instruktorską? Ile spraw dotyczących błędnych decyzji lub zaniechania ich podjęcia toczy się przed Sądami Harcerskimi? Czy zostanie zrealizowana uchwała RN w sprawie rozliczenia zaległych składek członkowskich? Czy Naczelniczka ZHP zaskarży uchwały RN w sprawie niestwierdzenia nieważności uchwał niektórych zjazdów chorągwi do CKR? Czy zbliżający się Nadzwyczajny Zjazd ZHP nie powinien stać się okazją do oceny wydarzeń w ZHP od Zjazdu z 2009 roku? A może nawet od Zjazdu Nadzwyczajnego?

Odpowiedzi na te pytania bardziej pomogły by mi jako instruktorowi ZHP niż treści
o popełnianych błędach, gotowości do służby, kilkuletnim(!) planie likwidacji zadłużenia.
Bo przecież do wykupienia KWITów wystarczyłoby uregulowanie zaległych składek przez komendy chorągwi, w tym i moją, która w 2007 roku nie przekazała do GK składek już wpłaconych (!) przez hufce. Niemniej swoją składkę dodatkową przekazuję.

Bardzo liczę na publiczną odpowiedź druhny Naczelniczki i druha Przewodniczącego.

C Z U W A J!

hm. Sławomir Waś

kamiltula
Użytkownik
Posty: 61
Rejestracja: 03 wrz 2008, 12:47
Lokalizacja: HKP "Róża Wiatrów"
Hufiec:
Chorągiew:
Kontakt:

Post autor: kamiltula » 13 mar 2011, 00:52

Czy ktoś bardziej ode mnie zorientowany może pokazać jakiś dokument w rodzaju "mapy drogowej"?
Zadłużenie takie a takie, dziś "proponujemy"/powiadamiamy o składce 80zł od instruktorów pełnoletnich ale dodatkowo robimy
a)
b)
c)
d)
I w ten sposób ze x czasu wychodzimy na prostą.
Chodzi mi o to czy za jakiś czas nie okaże się, że w imię harcerskiej solidarności powinniśmy jeszcze dołożyć po 100zł z naszych kieszeni. Poza tym taki dokument przynajmniej mi pomógłby więcej zrozumieć skoro kłopoty finansowe "góry" dosięgają "dół". Łatwiej byłoby też przełknąć tę jednorazową jak czytam składkę gdyby wiedzieć, że to tylko jeden z wielu środków do osiągnięcia celu.
pwd.Kamil Tuła
Harcerski Klub Podróżnika "Róża Wiatrów"
http://www.hkproza.pl/
"Gdy instytucja przekroczy liczbę 1000 urzędników, nie potrzebuje do swego istnienia świata zewnętrznego: jej własne problemy pochłaniają cały jej czas i wysiłek."
Cyril Parkinson

piotrrodzoch
Użytkownik
Posty: 92
Rejestracja: 08 lis 2007, 10:21
Lokalizacja: 4 Puławska DH WILKI
Hufiec:
Chorągiew:
Kontakt:

Post autor: piotrrodzoch » 13 mar 2011, 08:48

jakby ktoś był jeszcze zainteresowany ;) tematem... dh Łukasz Rycharski złożył wniosek do CKR w sprawie tej uchwały RN:

http://www.facebook.com/notes/zjazd-zhp ... 3430741240
phm. Piotr Rodzoch
KSI Hufca Puławy, RCH Lubelskiej
www.pulawy.zhp.pl

czas lasu różni się od czasu miasta

KIERO
Nowicjusz
Posty: 3
Rejestracja: 18 paź 2009, 10:23
Hufiec:
Chorągiew:

Post autor: KIERO » 13 mar 2011, 19:48

Ja i większość instruktorów z hufca podpisujem się pod takim wnioskiem i może ktoś zacznie rozmawiać z kadrą, jak komuś pasuje poniższy wniosek może wydrukować, podpisać i wysłać

Lubań dn. 13.03.2011r.


PRZEWODNICZĄCA
Centralnej Komisji Rewizyjnej ZHPDruhno Przewodnicząca,

działając na podstawie § 72 ust 2 pkt. 1 i 5 Statutu ZHP wnioskuję o stwierdzenie nieważności Uchwały nr 35/XXXVI Rady Naczelnej ZHP z dnia 5 marca 2011 r. w sprawie jednorazowej indywidualnej składki członkowskiej wnoszonej przez instruktorów ZHP.

Uzasadnienie wniosku:
Statut ZHP stanowi, iż "składka członkowska ZHP jest obowiązkowa dla wszystkich członków ZHP”, ustanowienie więc „składki dodatkowej” dla części członków „pełnoletni instruktor” naszej organizacji jest nie zgodne ze Statutem. Taki zapis skutkuje tym, iż jest to zbiórka prowadzona wśród określonej części członków ZHP a idąc dalej jest „zbiórką publiczną” prowadzoną na terenie całego kraju a na to potrzebne są stosowne Decyzje MSWiA. Mając powyższe na uwadze należy wnioskować jak na wstępie.

CZUWAJ !

phm. Andrzej Waniczek HR
Skarbnik, Z-ca Komendanta Hufca
Urzędnicy są jak książki na półkach biblioteki : im wyżej postawieni , tym rzadziej do czegoś służą.

mapa295
Nowicjusz
Posty: 5
Rejestracja: 31 sie 2007, 16:01
Hufiec:
Chorągiew:

Post autor: mapa295 » 13 mar 2011, 20:47

pozwoliłam sobie skopiować powyższy wniosek i rozesłać znajomym oraz wrzucić na fb

royas
Stały bywalec
Posty: 366
Rejestracja: 30 maja 2002, 23:30
Hufiec:
Chorągiew:
Kontakt:

Post autor: royas » 13 mar 2011, 21:18

Zbiórka publiczna? Czasem chyba warto rozumieć co się pisze.
Tomasz Rojek

Mario
Użytkownik
Posty: 117
Rejestracja: 22 sie 2009, 20:07
Hufiec:
Chorągiew:

Post autor: Mario » 13 mar 2011, 21:25

Nie ważność uchwał orzeka sąd harcerski nie CKR.

sikor
Stały bywalec
Posty: 3461
Rejestracja: 13 sty 2004, 17:56
imię i nazwisko: Janusz Sikorski
stopień instruktorski: hm
stopień harcerski: HR
Lokalizacja: Polska
Hufiec: Ziemi Tyskiej
Chorągiew: Śląska
organizacja: ZHP
Kontakt:

Post autor: sikor » 13 mar 2011, 21:29

Sorki ale pudło.

Zbiórką publiczną są wszelkie apele o wsparcie kierowane do bliżej nieokreślonego adresata, np. z podaniem numeru konta w ulotkach, drukach bezadresowych (wysyłanych pocztą), czasopismach, radio, telewizji. Oraz bezpośrednie zbieranie kasy od anonimowych osób.

Jeśli kasa jest zbierana np za pomocą apelu który skierowany został do ściśle określonego adresata (imię i nazwisko lub nazwa z adresem), organizacja otrzymuje wpłatę - jest ona darowizną w rozumieniu kodeksu cywilnego, a nie zbiórką publiczną

W przypadku tej nieszczęsnej dodatkowej składki nie możemy mówić ani o zbiórce publicznej ani o darowiźnie. Składki są umocowane w naszym statucie a RN ma mandat do określania zasad i ich wysokości. Koniec i kropka. Niestety.
hm. Janusz Sikorski HR
Redaktor Naczelny czasopisma "Harcerz Rzeczypospolitej"
lesni.pl hr.bci.pl
Przewodniczący ŚKPW

Bochen
Nowicjusz
Posty: 4
Rejestracja: 08 mar 2010, 09:08
Hufiec:
Chorągiew:

Post autor: Bochen » 16 mar 2011, 10:45


piotrrodzoch
Użytkownik
Posty: 92
Rejestracja: 08 lis 2007, 10:21
Lokalizacja: 4 Puławska DH WILKI
Hufiec:
Chorągiew:
Kontakt:

Post autor: piotrrodzoch » 16 mar 2011, 11:54

sorry amory... ale wyborcza napisze wybitny reportaż nawet o wpływie "zwłok" rozjeżdżanych na ulicach Holandii rowerami, żuków gnojarzy na poziom promieniowania reaktorów w Japonii...

Poczekajmy spokojnie na odpowiedź CKR czy też SH ... bo gdzieś te mądre listy wstawione wcześniej poszły.
phm. Piotr Rodzoch
KSI Hufca Puławy, RCH Lubelskiej
www.pulawy.zhp.pl

czas lasu różni się od czasu miasta

akhsi
Użytkownik
Posty: 80
Rejestracja: 20 gru 2005, 18:45
Lokalizacja: 50 HDW - 114 załoga KO
Hufiec:
Chorągiew:

Post autor: akhsi » 16 mar 2011, 12:23

A ja mam dwa pytania:
- Czy CKR ma jakiś określony termin na rozpatrzenie wniosku, czy będziemy czekać dość długo (żeby nie używać innych wyrażeń)? Bo to jest jednak dość istotna sprawa, więc chyba powinna być rozpatrzona szybko.
- Jakie jest prawdopodobieństwo, że RN/GK opublikuje plan wyjścia z długu? I czy jest jakaś szansa na wyciągnięcie tego od wladz górnych?
pwd. Igor Sikora
50 Harcerska Drużyna Wodna
Hufiec Chorzów

Bochen
Nowicjusz
Posty: 4
Rejestracja: 08 mar 2010, 09:08
Hufiec:
Chorągiew:

Post autor: Bochen » 16 mar 2011, 13:42

Pewnie masz rację z tą wyborczą, ale wiadomość poszła już w eter i ten artykuł już był cytowany przez inne media. Czas pokaże co powie CKR albo SH ale wydaje się, że tego czasu nie zostało zbyt wiele.

piotrrodzoch
Użytkownik
Posty: 92
Rejestracja: 08 lis 2007, 10:21
Lokalizacja: 4 Puławska DH WILKI
Hufiec:
Chorągiew:
Kontakt:

Post autor: piotrrodzoch » 16 mar 2011, 13:47

Myślę, że media mają teraz inne sprawy na głowie jak OFE, ustawa internetowa, tsunami itp, żeby zajmować się "harcerzykami w krótkich majtkach" ... Aczkolwiek przekonamy się o 19.00 na Polsacie i TVN
phm. Piotr Rodzoch
KSI Hufca Puławy, RCH Lubelskiej
www.pulawy.zhp.pl

czas lasu różni się od czasu miasta

ODPOWIEDZ
nowoczesne kuchnie warszawa

Wróć do „Pozyskiwanie środków”