Olśnienie

forum Wydziału Pozyskiwania Środków
ODPOWIEDZ
ZetZet
Nowicjusz
Posty: 26
Rejestracja: 14 kwie 2008, 13:53
Lokalizacja: 20 DH LOTNA
Hufiec:
Chorągiew:
Kontakt:

Post autor: ZetZet » 23 lut 2011, 15:09

Brak pieniędzy dotyczy chyba wszystkich i wszystkich dziedzin życia. W harcerstwie też bo jak zorganizować cokolwiek bez pieniędzy, tak się nie da. Dlatego potrzebne są pieniądze, na imprezy, na bieżące wydatki, na bazy, płace, program, szkolenia itp. itd. Więc tak Główna Kwatera ustala sobie, chorągwie płacą tyle na to, tyle na tamto (co trochę słyszę o coraz nowych pomysłach ile, za co i od kogo można by ściągnąć). Chorągwie (w/g mnie prawie wszystkie, bo są chwalebne wyjątki) naliczają różne koszty (wiadomo składki harcerskie, podatki, składki ZUS nie podlega dyskusji) np za rozliczenie za pracowników za HAL, HAZ, koszty pośrednie itp itd. Hufce... hufce tylko płacą, ale dlaczego???? Tu jako komendant hufca doznałem olśnienia, bo dlaczego miałbym przerwać ten łańcuszek. Za to, że drużyna działa opłata comiesięczna. Za zbiórki w siedzibie komendy opłata. Zamiast wysyłać za darmo autobusy hufcowe po drużyny 150 km w jedną stronę, niech płacą. Z jakiej racji darmowe noclegi w hufcowym ośrodku. Szkolenia - jak chcesz się doskonalić to płać. Imprezy hufcowe - po co do nich dokładać przecież można na nich zarobić itp itd. To zaledwie część moich pomysłów jak można pozyskać pieniądze na HARCERZACH.

dziadekwiechu
Użytkownik
Posty: 128
Rejestracja: 06 mar 2005, 22:02
Lokalizacja: PH 136
Hufiec:
Chorągiew:
Kontakt:

Post autor: dziadekwiechu » 23 lut 2011, 22:28

no to dołożę jeszcze druhowi kolejny ciężar na serce: otóż GK ZHP wpadła na pomysł opłaty certyfikacyjnej dla każdej podstawowej jednostki organizacyjnej ZHP . Projekt poniżej:
-projekt-
Projektodawca:
Główna Kwatera ZHP


Uchwała nr …./XXXVI Rady Naczelnej ZHP
z dnia …….. marca 2011 r.
w sprawie składki członkowskiej i opłaty certyfikacyjnej ZHP


[Składka członkowska]
1. Na podstawie § 78 Statutu ZHP, Rada Naczelna ZHP określa wysokość składek członkowskich, zwanych dalej składkami, zasady ich zbierania i podziału pomiędzy jednostki harcerskie oraz tryb rozliczania, a także zasady i tryb udzielania ulg i zwolnień.
2. Wysokość składki wynosi dla wszystkich członków 36 zł za rok.
3. Z obowiązku opłacania składki zwolnione są zuchy, harcerze, harcerze starsi
i wędrownicy - członkowie podstawowych jednostek organizacyjnych Nieprzetartego Szlaku.
4. Członkowie wpłacają składki zgodnie z podstawowym przydziałem służbowym.
5. Składkę w całości odprowadza się do podstawowej jednostki organizacyjnej zgodnie z przydziałem służbowym lub do odpowiedniej komendy zgodnie z przydziałem służbowym.
6. Składkę przeznacza się:
1) na prowadzenie działalności statutowej / misyjnej ZHP,
2) na uregulowanie opłaty certyfikacyjnej podstawowej jednostki organizacyjnej ZHP.
7. Podstawą do naliczenia należnych składek za dany rok przyjęta przez kierującego podstawową jednostką organizacyjną deklaracja członkostwa ZHP.

[Opłata certyfikacyjna]
8. Na podstawie § 67 ust. 4 pkt 10 Statutu ZHP Rada Naczelna ZHP ustanawia roczną opłatę certyfikacyjną ZHP.
9. Opłata certyfikacyjna ZHP stanowi potwierdzenie przynależności jednostki harcerskiej do ZHP oraz jest przejawem partycypowania w kosztach funkcjonowania ZHP.
10. Wysokość rocznej opłaty certyfikacyjnej wynosi dla wszystkich podstawowych jednostek organizacyjnych - 600 zł.
11. Opłatę dzieli się następująco:
1) 75 zł dla hufca,
2) 150 zł dla dla chorągwi,
3) 250 zł dla Głównej Kwatery ZHP.
12. Opłatę przekazuje się kwartalnie w czterech równych częściach, w następujących terminach:
1) do hufców - do 20 dnia ostatniego miesiąca kwartału,
2) do chorągwi - do 25 dnia ostatniego miesiąca kwartału,
3) do Głównej Kwatery ZHP - do końca kwartału.
13. Podstawą do naliczenia opłat certyfikacyjnych dla danej jednostki terytorialnej za dany rok są informacje z Ewidencji ZHP z dnia 31 grudnia roku poprzedniego.
14. W przypadku podstawowych jednostek organizacyjnych, które powstaną w trakcie roku kalendarzowego pobiera się pełną roczną opłatę certyfikacyjną, która w 100% pozostaje w hufcu macierzystym jednostki nowopowstałej.

[Przepływy]
15. Hufce przekazują na wyodrębniony rachunek bankowy komendy chorągwi część opłaty certyfikacyjnej należną dla chorągwi i Głównej Kwatery ZHP.
16. Chorągwie przekazują na wyodrębniony rachunek bankowy Głównej Kwatery ZHP część opłaty certyfikacyjnej należną dla Głównej Kwatery ZHP.

[Zobowiązania]
17. Hufiec ma prawo korzystania z przekazanych do niego opłat certyfikacyjnych, po przekazaniu do chorągwi części opłat certyfikacyjnych należnych za dany okres.
18. Chorągiew ma prawo korzystania z przekazanych do niej opłat certyfikacyjnych, po przekazaniu do Głównej Kwatery ZHP części opłat certyfikacyjnych należnych za dany okres.
19. Główna Kwatera ZHP ma prawo korzystania z przekazanych do niej opłat certyfikacyjnych, po opłaceniu należnych składek do organizacji międzynarodowych.
20. Chorągwie i Główna Kwatera ZHP w celu weryfikacji powyższej procedury mają prawo żądać wyciągów z rachunków bankowych jednostek.
21. Niedopełnienie procedury kolejności przekazywania opłat certyfikacyjnych lub nieuzasadnione opóźnienie w prawidłowym przekazaniu części opłaty certyfikacyjnej skutkuje sankcjami przewidzianymi w Statucie ZHP.
22. Osoba odpowiedzialna za prawidłowe odprowadzenie opłaty certyfikacyjnej zobowiązana jest do złożenia pisemnego wyjaśnienia w wypadku opóźnienia w prawidłowym przekazaniu jakiejkolwiek części opłaty w terminie 5 dni od terminu jej wymagalności.
23. Zobowiązuje się odpowiednio skarbnika hufca, skarbnika chorągwi i skarbnika ZHP do złożenia wniosku o zastosowanie sankcji przewidzianych w Statucie ZHP do właściwego komendanta lub Naczelnika ZHP, w przypadku nieuzasadnionego opóźnienia w prawidłowym przekazaniu części opłaty certyfikacyjnej odpowiednio przez kierującego podstawową jednostką organizacyjną, skarbnika i komendanta hufca, skarbnika i komendanta chorągwi.
24. W przypadku, kiedy opłata nie jest przekazywana w terminie oraz nieuzasadniona opóźnienia właściwy komendant lub Naczelnik ZHP stosuje odpowiednie postanowienia § 27 i § 26 ust. 1 Statutu ZHP.

[Postanowienia końcowe]
25. Szczegółowy tryb dokumentowania obrotu składkami i opłatami certyfikacyjnymi w działalności finansowo-gospodarczej jednostek określa Główna Kwatera ZHP.
26. Traci moc uchwała nr 27/XXXV Rady Naczelnej ZHP z dnia 15 listopada 2008 r.
w sprawie składek członkowskich z późniejszymi zmianami.
27. Uchwała wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2011 r.


Przewodniczący
Związku Harcerstwa Polskiego

hm. Adam Massalski

Alek
Stały bywalec
Posty: 524
Rejestracja: 10 lip 2004, 20:35
Lokalizacja: Pilot Chorągwi
Hufiec:
Chorągiew:
Kontakt:

Post autor: Alek » 24 lut 2011, 07:22

Wiesławie proszę napisz że to przygotowane jest na 1 kwietnia - na taki prima aprilsowy żarcik.... prawda? to nie jest taki projekt na serio?
poza tym w projekcie nie jest określone kto ją ma płącić - czy drużyny? tylko drużyny? a może wszystkie jednostki na poziomie hufca? no to spoko - sie przepisze wszystkie drużyny pod Chorągiew :D

ktoś kiedyś powiedział pewnemu człowiekowi i jego psu "...Nie idźcie tą drogą...." - no ale ZHP nie ma psa więc takiej ray nie musi słuchać
Per Concordia Ad Victoria

royas
Stały bywalec
Posty: 366
Rejestracja: 30 maja 2002, 23:30
Hufiec:
Chorągiew:
Kontakt:

Post autor: royas » 24 lut 2011, 09:58

Sam pomysł nie jest nowy. Jest też stosowany na świecie. Ogólnie nie jest taki zły, ale na razie jeszcze nie do końca dopracowany i przemyślany.
Ogólnie wystarczy żeby drużyna liczyła minimum 21 osób żeby wyszła "na plus" w stosunku do obecnego systemu.

Jest napisane w pkt. 10. że wszystkie podstawowe jednostki organizacyjne.

Z jednej strony może to być bodziec do odchodzenia od modelu zastępo-drużyn. Z drugiej strony może prowadzić do drużno-szczepów co też w ogólności nie jest najlepsze.

Zabije to wszystkie nie zwykłe PJO: kręgi instruktorskie, starszyzny, seniorów, drużyny i gromady NS, kluby specjalnościowe. Kręgi i kluby - gdyż mało kto ma podstawowy przydział służbowy do nich (instrukotrzy i starszyzna ma do hufca, członkowie klubu do zwykłej drużyny), natomiast członkowie NS są zwolnieni ze składki, ale drużyna NS nie jest zwolniona z opłaty.

Nie jest określone ile składki płaci osoba zapisująca się w środku roku.
Kiepskim pomysłem jest to, żeby drużyna powstająca np. we wrześniu płaciła całą opłatę (450zł do 20 września?), powinno być proporcjonalnie.
Jak to się ma do okresu próbnego drużyny?

Z drugiej strony co z jednostkami rozwiązanymi np. na początku roku? Czy mają (drużynowy ma) dług do uregulowania?

Co ze szczepami i związkami drużyn? Pominięte świadomie czy przez przypadek?

Fajnie by było gdyby uiszczenie opłaty certyfikacyjnej wiązało się z otrzymaniem certyfikatu, choćby cyfrowego - wylistowanie na stronie z aktywnymi jednostkami ZHP.
Tomasz Rojek

ZetZet
Nowicjusz
Posty: 26
Rejestracja: 14 kwie 2008, 13:53
Lokalizacja: 20 DH LOTNA
Hufiec:
Chorągiew:
Kontakt:

Post autor: ZetZet » 24 lut 2011, 10:03

Żenada !!! Podobnie jak w naszym pięknym kraju, władza sięga nam coraz głębiej do kieszeni. Od zawsze nie mogłem wyjść z podziwu czytając lub słuchając wypocin druhen i druhów z wyżyn naszej organizacji czyli elit. Jedno co ich łączy to oderwanie od rzeczywistości. Zapomnieli lub co gorsza nigdy nie wiedzieli na czym polega harcerstwo. Co to znaczy prowadzić drużynę lub gromadę. Kiedyś się mówiło teoretycy harcerscy, którzy potrafią tylko mądrze i długo przemawiać. Nigdy nie słuchają instruktorów z dołów, którzy są na pierwszej linii pracy wychowawczej i organizacyjnej, którzy na dodatek często nie mają czasu i sił aby zabrać głos w dyskusji lub nawet ich głos jest tłumiony i traktowany z politowaniem. A tak mi się fajnie zaczął dzień.

dokumenty
Stały bywalec
Posty: 1551
Rejestracja: 27 maja 2002, 10:23
imię i nazwisko: Czesław Przybytek
stopień instruktorski: hm
stopień harcerski: HR
Lokalizacja: Krakowska 19 Lotnicza
Hufiec: Kraków-Krowodrza
Chorągiew: Krakowska
organizacja: ZHP
Kontakt:

Post autor: dokumenty » 24 lut 2011, 11:23

royas pisze:Zabije to wszystkie nie zwykłe PJO: kręgi instruktorskie, starszyzny, seniorów, (...), kluby specjalnościowe. Kręgi i kluby - gdyż mało kto ma podstawowy przydział służbowy do nich (instrukotrzy i starszyzna ma do hufca, członkowie klubu do zwykłej drużyny)
Co do kręgów masz rację ale co do klubów już nie.
Klub nie jest PJO.
hm. Czesław Przybytek HR
tel.kom. 519-160-185

ZetZet
Nowicjusz
Posty: 26
Rejestracja: 14 kwie 2008, 13:53
Lokalizacja: 20 DH LOTNA
Hufiec:
Chorągiew:
Kontakt:

Post autor: ZetZet » 24 lut 2011, 12:49

Cytat:
"Fajnie by było gdyby uiszczenie opłaty certyfikacyjnej wiązało się z otrzymaniem certyfikatu, choćby cyfrowego - wylistowanie na stronie z aktywnymi jednostkami ZHP."

Tylko co mi to da jako drużynowemu i z czego miała by się cieszyć moja drużyna gdyby dostała taki certyfikat. Czemu to miało by służyć poza tym, że drużyna ma mieć dodatkowe obciążenie. Tylko proszę nic nie mówić o wychowaniu i odpowiedzialności za organizację.
Ostatnio zmieniony 24 lut 2011, 12:50 przez ZetZet, łącznie zmieniany 1 raz.

royas
Stały bywalec
Posty: 366
Rejestracja: 30 maja 2002, 23:30
Hufiec:
Chorągiew:
Kontakt:

Post autor: royas » 24 lut 2011, 13:07

Dlaczego dodatkowe? Jeśli drużyna jest odpowiednio liczna to wychodzi na plus w tym systemie. Poza tym to podobno projekt i do tego wersja już nieaktualna.

Kluby - racja - zapędziłem się :)
Ostatnio zmieniony 24 lut 2011, 13:31 przez royas, łącznie zmieniany 1 raz.
Tomasz Rojek

Pieta
Starszy użytkownik
Posty: 265
Rejestracja: 24 sie 2005, 20:41
Hufiec:
Chorągiew:
Kontakt:

Post autor: Pieta » 24 lut 2011, 14:32

W tym wszystkim góra zapomina o słabszych rejonach harcerstwa. Tam gdzie harcerstwo nie stoi tak dobrze jak w silnych ośrodkach mających silne korzenie historyczne jak np. Kraków, Warszawa, Gdańsk, Poznań. Tam taka opłata certyfikacyjna tylko pomoże. A co ze słabszymi rejonami. Tymi dla których harcerstwo wprawdzie jest jedyną atrakcją na wsiach popegeerowskich, gdzie panuje bieda, oraz ilość harcerzy nie jest wystarczająca ilość wymagana do minimum. Chyba lepiej żeby istniała taka drużyna np. w składzie 11 osób niż w ogóle miałby jej nie być.

Co do opłat od chorągwi. To się zgodzę z tobą Zbyszku. Wszytko ostatnia spada na biedne hufca :(. Niestety. A powinno być odwrotnie. To chorągwi są dla hufców a nie odwrotnie.
Pieta. Ten znad morza:)

www.koszalin.zhp.pl

sikor
Stały bywalec
Posty: 3461
Rejestracja: 13 sty 2004, 17:56
imię i nazwisko: Janusz Sikorski
stopień instruktorski: hm
stopień harcerski: HR
Lokalizacja: Polska
Hufiec: Ziemi Tyskiej
Chorągiew: Śląska
organizacja: ZHP
Kontakt:

Post autor: sikor » 24 lut 2011, 14:37

11 osób to jednak nie drużyna. Ta opłata ma być jednym z czynników doprowadzających do tego by drużyna miała co najmniej 14 osób.
Jak dla mnie to bardzo dobre rozwiązanie. Oczywiście wymaga jeszcze poprawek. Np. powinno przewidywać istnienie jednostek które składają się z członków należących do innych jednostek lub posiadających przydział np. do hufca. I tyle
Nie wiem tylko czy wogóle nie wyrzuciłbym składek z tego systemu. To uprościłoby go jeszcze bardziej.
Ostatnio zmieniony 24 lut 2011, 14:38 przez sikor, łącznie zmieniany 1 raz.
hm. Janusz Sikorski HR
Redaktor Naczelny czasopisma "Harcerz Rzeczypospolitej"
lesni.pl hr.bci.pl
Przewodniczący ŚKPW

kamiltula
Użytkownik
Posty: 61
Rejestracja: 03 wrz 2008, 12:47
Lokalizacja: HKP "Róża Wiatrów"
Hufiec:
Chorągiew:
Kontakt:

Post autor: kamiltula » 24 lut 2011, 15:14

sikor pisze:11 osób to jednak nie drużyna. Ta opłata ma być jednym z czynników doprowadzających do tego by drużyna miała co najmniej 14 osób.
Dodatkowa danina (jakkolwiek będzie się nazywać) raczej sprawi, że ludzie będą odchodzić a nie dołączać.
Chyba że, chodzi o np. dwie jednostki po 11 osób (22 w sumie), z których część osób odejdzie a potem się połączą; model 7+7 i to da nam 14 osób. Niby więcej, a mniej.
pwd.Kamil Tuła
Harcerski Klub Podróżnika "Róża Wiatrów"
http://www.hkproza.pl/
"Gdy instytucja przekroczy liczbę 1000 urzędników, nie potrzebuje do swego istnienia świata zewnętrznego: jej własne problemy pochłaniają cały jej czas i wysiłek."
Cyril Parkinson

royas
Stały bywalec
Posty: 366
Rejestracja: 30 maja 2002, 23:30
Hufiec:
Chorągiew:
Kontakt:

Post autor: royas » 24 lut 2011, 15:38

Spytam raz jeszcze - dlaczego dodatkowa?
A jeśli się połączą jak jeszcze mają po 11 to mają taniej niż teraz.
Tomasz Rojek

Pieta
Starszy użytkownik
Posty: 265
Rejestracja: 24 sie 2005, 20:41
Hufiec:
Chorągiew:
Kontakt:

Post autor: Pieta » 24 lut 2011, 19:45

To tylko teorie. Praktyka jednak pokazuje (przynajmniej u mnie w hufcu) że drużyny się nie łączą a harcerze nie przechodzą do nowych drużyn tylko odchodzą z ZHP. Przywiązanie do środowiska jest. A danina raczej będzie powodować rozpad drużyn. Z wieloletnich obserwacji tak to widzę :(
Pieta. Ten znad morza:)

www.koszalin.zhp.pl

blazej
Nowicjusz
Posty: 39
Rejestracja: 04 lis 2008, 17:05
Lokalizacja: 1 SDHiZ Burza
Hufiec:
Chorągiew:

Post autor: blazej » 24 lut 2011, 21:14

jeśli to przejdzie to współczuje drużynom które mają 16-20 członków(bo wyjdą"na styk") ja się ciesze bo mam w drużynie zawsze powyżej 30 to było by fajnie.
phm. Błażej Górski HR

z-ca komendanta 1 Szczepu Drużyn Harcerskich i Zuchowych "Burza"

sikor
Stały bywalec
Posty: 3461
Rejestracja: 13 sty 2004, 17:56
imię i nazwisko: Janusz Sikorski
stopień instruktorski: hm
stopień harcerski: HR
Lokalizacja: Polska
Hufiec: Ziemi Tyskiej
Chorągiew: Śląska
organizacja: ZHP
Kontakt:

Post autor: sikor » 25 lut 2011, 00:14

Dlaczego współczujesz ? Ja staram się "być na styk" Bo uważam że jestem "za cieńki" by pracować wychowawczo i odpowiedzialnie z drużynom mającą więcej niż 16 osób. Wprowadzenie certyfikatu przywitam z radością, zwłaszcza jeśli ktos zada sobie jeszcze pytanie po kiego grzyba składki? Kasę na certyfikat zawsze DRUŻYNA jakoś zdobędzie, ze składkami bywa różnie. Czasem to właśnie składki mogą być przyczyna odejścia harcerza. Więc moim zdaniem jest na plus.
hm. Janusz Sikorski HR
Redaktor Naczelny czasopisma "Harcerz Rzeczypospolitej"
lesni.pl hr.bci.pl
Przewodniczący ŚKPW

ODPOWIEDZ
nowoczesne kuchnie warszawa

Wróć do „Pozyskiwanie środków”