obszar PROGRAM (w.05.06.27, po RN ZHP)

Zablokowany
dokumenty
Stały bywalec
Posty: 1551
Rejestracja: 27 maja 2002, 10:23
imię i nazwisko: Czesław Przybytek
stopień instruktorski: hm
stopień harcerski: HR
Lokalizacja: Krakowska 19 Lotnicza
Hufiec: Kraków-Krowodrza
Chorągiew: Krakowska
organizacja: ZHP
Kontakt:

Post autor: dokumenty » 15 lip 2005, 11:09

Strategia rozwoju ZHP do roku 2009 - projekt
(Materiał przedstawiany do ogólnozwiązkowej dyskusji po zebraniu Rady Naczelnej ZHP
Warszawa, 27 czerwca 2005 r.)

http://strategia.zhp.pl/index.php?do=st ... ,0003,0002

Obszar PROGRAM

Program służy wychowaniu. Wychowawczy charakter organizacji został wzmocniony. Członkowie organizacji podobnie rozumieją misję, najważniejsze wartości i metodę harcerską. Metoda harcerska jest skutecznie realizowana w drużynach. Drużynowy czuje się wspierany w pracy wychowawczej przez organizację. Specyficzny dla naszej organizacji harcerski model obozowania jest traktowany jako naturalne podsumowanie pracy i są stworzone ku temu warunki.


cel 1: Wzmocnienie wychowawczego charakteru organizacji tak, aby:
- drużynowi w planowaniu i realizacji swojej pracy wychowawczej świadomie opierali się na "Podstawach Wychowawczych ZHP"
- instruktorzy na każdym poziomie organizacji znali swoje zadania dotyczące budowania i wspierania programu
- działania podejmowane przez wszystkie jednostki harcerskie (władze, zespoły instruktorskie i podstawowe jednostki organizacyjne) były spójne z wartościami i postawami opisanymi w "Podstawach Wychowawczych ZHP"
- członkowie ZHP znali i akceptowali harcerski system wartości zawarty w Prawie i Przyrzeczeniu oraz działali w zgodzie z nim
- instruktorzy ZHP podejmowali dyskusję i zajmowali stanowiska wobec ważnych pod względem wychowawczym spraw, w tym w temacie jakości i adekwatności harcerskiego programu
- ZHP dzieliło się swoim dorobkiem wychowawczym z innymi organizacjami skautowymi i czerpało z ich dorobku
- rodzice postrzegali ZHP jako partnerów w wychowaniu i dlatego współpracowali z drużynowymi


Najważniejsze działania organizacji:
- wprowadzenie i upowszechnienie "Podstaw Wychowawczych ZHP" przez GK i harcerskie komendy wśród wszystkich członków organizacji
- przygotowanie przez komendy hufców drużynowych do pracy z "Podstawami Wychowawczymi ZHP"
- prowadzenie przez komendy hufców poradnictwa w zakresie wychowawczym i programowym
- monitorowanie i wspieranie przez komendy hufców współpracy drużynowych z rodzicami
- upowszechnianie przez Główną Kwaterę informacji dla rodziców na temat wychowawczego charakteru harcerstwa
- opracowanie przez Główną Kwaterę materiałów wspierających drużynowego w planowaniu i realizacji programu wychowawczego, w tym opracowanie materiałów dotyczących ważnych tematów wychowawczych (praca z autorytetem, wzorcem osobowym, problemy o podłożu psychoseksualnym, stosowanie kar i nagród, zaburzenia emocjonalne etc.)
- wprowadzenie przez odpowiednie władze procedur związanych z przestrzeganiem i konsekwencjami nieprzestrzegania Prawa Harcerskiego
- reagowanie i wyciąganie konsekwencji przez harcerskie komendy w przypadku zaobserwowania postaw i działań niezgodnych z "Podstawami Wychowawczymi ZHP"
- monitorowanie przez władze każdego szczebla działań swoich i jednostek podrzędnych pod kątem zgodności z "Podstawami Wychowawczymi ZHP"
- umożliwienie kadrze instruktorskiej organizacji dyskusji dotyczącej spraw wychowawczych, w tym dotyczącej harcerskiego programu na forum - hufca w formie ogólnohufcowej konferencji, na forum chorągwi - w formie ogólnochorągwianej konferencji, na forum Związku - w formie Zjazdu Programowego ZHP
- opracowanie przez Główną Kwaterę materiałów poradnikowych i promocyjnych wzmacniających świadomość przynależności do ruchu skautowego
- promowanie przez Główną Kwaterę dorobku wychowawczego wśród innych organizacji skautowych
- umożliwienie przez harcerskie komendy instruktorom uczestniczenia w skautowych spotkaniach, warsztatach i konferencjach na temat jakości i adekwatności harcerskiego programu
- zapewnienie przez komendy harcerskie przeżycia przygody skautowej gromadom i drużynom (projekty międzynarodowe, spotkania, wspólne obozy)

cel 2: Podniesienie jakości i skuteczności pracy metodą harcerską w gromadach i drużynach tak, aby:
- program powstawał w drużynach i był wzmacniany przez harcerskie komendy
- program odpowiadał na potrzeby, zainteresowania młodych dziewcząt i chłopców
- instruktorzy mieli dostęp do atrakcyjnych i innowacyjnych form realizacji programu
- zuchy rozwijały się systematycznie przez zdobywanie gwiazdek zuchowych oraz sprawności zuchowych
- harcerki i harcerze rozwijali się systematycznie przez zdobywanie stopni harcerskich oraz z wykorzystaniem innych instrumentów metodycznych
- drużynowi byli przygotowani do pracy z małą kadrą (pełniącą funkcje w drużynie, w szczególności zastępowymi) i pracowali systemem małych grup
- drużynowi traktowali obóz (kolonię zuchową) jako naturalną kontynuację śródrocznej pracy drużyny (gromady)
- w każdym roku rosła liczba organizowanych samodzielnych programowo obozów (kolonii zuchowych) w hufcach
- obozy ZHP mogły być realizowane zgodnie z harcerskim modelem obozowania


Najważniejsze działania organizacji:
- prowadzenie poradnictwa metodycznego i form szkoleniowych przez wszystkie komendy
- wydawanie przez Główną Kwaterę materiałów metodycznych, w tym wspierających pracę systemem zastępowym
- wyraźne oddzielenie przez harcerskie komendy obozów harcerskich od turystyczno-wypoczynkowej działalności baz na harcerskich bazach i w ośrodkach (samodzielność programowa, możliwość pracy harcerską metodą, pionierka obozowa, kucharzenie itd.)
- opracowanie i wdrożenie jednolitych dla ZHP minimów bytowych, sanitarnych, żywieniowych przez Główną Kwaterę
- skuteczny lobbing harcerskich władz takich państwowych rozwiązań prawnych, zarządzeń i przepisów, które pozwalają zachować i realizować wyjątkowy charakter harcerskiego obozowania oraz pracy małych grup (zastępów) podczas całego roku harcerskiego
- przygotowanie drużynowych do korzystania z innowacyjnych, atrakcyjnych form realizacji programu szukanie, gromadzenie i upowszechnianie innowacyjnych, atrakcyjnych form realizacji programu przez harcerskie komendy


cel 3: Wsparcie drużynowego w pracy wychowawczej przez całą organizację tak, aby:
- struktura i działania organizacji pomagały drużynowemu w wypełnianiu misji ZHP
- drużynowi mieli realną możliwość oddolnego przekazywania informacji o potrzebach wsparcia w realizacji swoich zadań
- drużynowi współuczestniczyli w tworzeniu, realizowaniu i ocenianiu programu hufca
- w komendach funkcjonowały zespoły odpowiedzialne za wspieranie drużynowego


Najważniejsze działania organizacji:
- zbudowanie i wdrożenie przez Główną Kwaterę i harcerskie komendy oddolnego systemu przekazywania informacji o potrzebach wsparcia drużynowych
- stałe angażowanie drużynowych przez komendy hufców w tworzenie, realizację i ocenę programu hufca (wzmacniającego pracę wychowawczą gromad i drużyn)
- zbudowanie przez komendy hufców zespołów odpowiedzialnych za wspieranie drużynowego w hufcu
- zbudowanie przez komendy chorągwi zespołów odpowiedzialnych za wspieranie
- zbudowanie przez komendy chorągwi zespołów odpowiedzialnych za wspieranie drużynowych NS i drużynowych drużyn specjalnościowych w każdej chorągwi
- zapewnienie przez harcerskie komendy drużynowym dostępu do materiałów, poradników, środków niezbędnych do pracy wychowawczej
hm. Czesław Przybytek HR
tel.kom. 519-160-185

dokumenty
Stały bywalec
Posty: 1551
Rejestracja: 27 maja 2002, 10:23
imię i nazwisko: Czesław Przybytek
stopień instruktorski: hm
stopień harcerski: HR
Lokalizacja: Krakowska 19 Lotnicza
Hufiec: Kraków-Krowodrza
Chorągiew: Krakowska
organizacja: ZHP
Kontakt:

Post autor: dokumenty » 15 lip 2005, 11:44

cel 2: Podniesienie jakości i skuteczności pracy metodą harcerską w gromadach i drużynach tak, aby:
(...)
- drużynowi byli przygotowani do pracy z małą kadrą (pełniącą funkcje w drużynie, w szczególności zastępowymi) i pracowali systemem małych grup
No fajnie... A co z przygotowaniem komend do "pracy z małą kadrą" i "systemem małych grup" ?

Żeby by jaśniej. "Ze świecą" można szukać zlotu, rajdu organizowanego przez jakąś komendę który byłby przeznaczone dla zastepów lub ZZ. Zazwyczaj jest tam określenie "kiluosobowe patrole" reprezentacje np. drużyn, środowisk, hufców. Pewnie że mogą to być zastępy lub ZZ. Ale nam podobno chodzi o promowanie systemu zastępowego ?

hm. Czesław Przybytek HR
tel.kom. 519-160-185

ania
Użytkownik
Posty: 69
Rejestracja: 09 cze 2002, 22:47
Hufiec:
Chorągiew:

Post autor: ania » 20 lip 2005, 13:59

dokumenty napisał:
cel 2: Podniesienie jakości i skuteczności pracy metodą harcerską w gromadach i drużynach tak, aby:
(...)
- drużynowi byli przygotowani do pracy z małą kadrą (pełniącą funkcje w drużynie, w szczególności zastępowymi) i pracowali systemem małych grup
No fajnie... A co z przygotowaniem komend do "pracy z małą kadrą" i "systemem małych grup" ?
moim zdaniem działania, które wymieniasz są zawarte w najważniejszych działaniach. Muszą być podjęte, aby cel został osiągnięty, ale same nie będą stanowić wyznacznika, tylko prowadzić do dużo większego efektu- drużynowi byli przygotowani do pracy z małą kadrą (pełniącą funkcje w drużynie, w szczególności zastępowymi) i pracowali systemem małych grup

pozdrawiam, hm. Anna Poraj

dokumenty
Stały bywalec
Posty: 1551
Rejestracja: 27 maja 2002, 10:23
imię i nazwisko: Czesław Przybytek
stopień instruktorski: hm
stopień harcerski: HR
Lokalizacja: Krakowska 19 Lotnicza
Hufiec: Kraków-Krowodrza
Chorągiew: Krakowska
organizacja: ZHP
Kontakt:

Post autor: dokumenty » 20 lip 2005, 15:44

ania napisał:
dokumenty napisał:
cel 2: Podniesienie jakości i skuteczności pracy metodą harcerską w gromadach i drużynach tak, aby:
(...)
- drużynowi byli przygotowani do pracy z małą kadrą (pełniącą funkcje w drużynie, w szczególności zastępowymi) i pracowali systemem małych grup
No fajnie... A co z przygotowaniem komend do "pracy z małą kadrą" i "systemem małych grup" ?
moim zdaniem działania, które wymieniasz są zawarte w najważniejszych działaniach. Muszą być podjęte, aby cel został osiągnięty, ale same nie będą stanowić wyznacznika, tylko prowadzić do dużo większego efektu- drużynowi byli przygotowani do pracy z małą kadrą (pełniącą funkcje w drużynie, w szczególności zastępowymi) i pracowali systemem małych grup
Problem w tym że wobec "statystycznych komendantów" trzeba niestety stosować "łopatologię".
Jak im "czarno na białym" nie napiszesz, co i jak, to mogą nie zrozumieć. ;)

P.S.
Ciekaw jestem kiedy "doczekam" by jakaś komenda chorągwi (referat) zorganizowała zlot najlepszych zastępów z hufców danej choragwi (tzn. na który hufce wysyłałyby swoje najlepsze zastępy, np. wyłonione w ramach współzawodnictwa wewnątrzhufcowego).
hm. Czesław Przybytek HR
tel.kom. 519-160-185

Adaś
Starszy użytkownik
Posty: 194
Rejestracja: 29 gru 2003, 12:43
Lokalizacja: Zespół promocji i informacji
Hufiec:
Chorągiew:
Kontakt:

Post autor: Adaś » 12 sie 2005, 16:49

Nie powinniśmy również zapomnieć (także w strategii) o motywowaniu do pracy i doskonalenia się harcerskich kadr. Bez tego po żmudnej działalności - ani rusz
phm. Adam Piwek
Zespół promocji i informacji Chorągwi Dolnośląskiej ZHP

Bądź bliżej harcerskiego Dolnego Śląska: www.dolnoslaska.zhp.pl

Zablokowany
nowoczesne kuchnie warszawa

Wróć do „Strategia”