Strategia WDG - a może by tak?

ODPOWIEDZ
Svensson
Stały bywalec
Posty: 387
Rejestracja: 03 maja 2007, 19:03
Hufiec:
Chorągiew:
Kontakt:

Post autor: Svensson » 25 lut 2010, 21:58

Ponieważ dyskusja w poprzednich wątkach została rozbudowana o szereg wątków towarzyszących, a co do wielu działań nie ma jasności, jakie są poglądy uczestników tego forum - podaję pełną listę propozycji wpisywanych przez Pawła (oprócz zarządzania strategicznego, bo te propozycje mają inny układ) i zachęcam wszystkich, którzy zechcą poświęcić trochę czasu, żeby napisali tu po jednym poście, w którym wkleją sobie wszystkie te propozycje i przy każdej (albo prawie każdej) napiszą "TAK, bo..." albo "NIE, bo..." - najlepiej tak syntetycznie i hasłowo po jednym zdaniu, bo inaczej trudno będzie się połapać.

Przykładowo: "10. Pozyskiwanie i utrzymanie w WDG nowych drużyn - NIE, bo Wspólnota osiągnęła już swoją optymalną liczebność;
11. Wyznaczanie ambitnych celów dla starych Drużyn - TAK, bo niektóre stare drużyny narzekają na rutynę" - itd..


Mam też dwie prośby:

1) zachęcam, żeby wypowiedzieli się w tej sprawie wszyscy członkowie Wspólnoty, którzy mają coś do powiedzenia w tych sprawach i mogą odżałować tych kilka minut - możemy w ten sposób uzyskać bardzo wartościowy materiał,

2) żeby akurat w tym wątku nie umieszczać innych postów niż oparte na układzie "Zdanie propozycji - zdanie oceny".


To podaję tematy:

>> OBSZAR ZLOT GRUNWALDZKI

1. Kontynuowanie niesztampowego i kreatywnego programu zlotu (zlot oparty o rozwojową wizję, formy dobierane do treści a nie na odwrót, program zlotu jako kontynuacja i/lub podsumowanie programu śródrocznego, program nastawiony na kreowanie rozwoju indywidualnego i grupowego w wielu obszarach, program wszechstronny, zawierający harcerskie specjalności, program łączący bogactwo wartości i wiedzy zaczerpniętych z historii z planowaniem rozwoju, kreowaniem przyszłości itp.);

2. Dalsze uatrakcyjnianie programu (np. zapraszanie gwiazd, znanych postaci, podejmowanie współpracy programowej z podmiotami gwarantującymi ciekawe i rozwijające zajęcia, np. pozyskiwanie środków, planowanie kariery zawodowej, nowoczesne specjalności, oryginalne zainteresowania; współpraca z instytucjami europejskimi, organizacjami pozarządowymi, artystami, instytucjami kultury);

3. Coroczna zmiana zespołu konstruującego programu zlotu (uniknięcie przyzwyczajeń), wybieranie Zespołu Programowego na dwa lata przed Zlotem;

4. Przyjęcie określonej metody tworzenia programu (program dostosowany do środków / środki dostosowane do programu);

5. Coroczne określanie (podczas sejmiku zimowego) struktury organizacyjnej zlotu i planu zagospodarowania miasteczka zlotowego;>> OBSZAR POZYSKIWANIE ŚRODKÓW

Nasze propozycje działań strategicznych, oczywiście do twórczego rozwinięcia:

1. Wytypowanie sponsorów strategicznych WDG;

2. Stworzenie oferty sponsorskiej uwzględniającej centralne miejsce WDG w wychowaniu patriotycznym;

3. Wytypowanie sponsorów strategicznych przedstawicielstw;

4. Próba pozyskania sponsorów strategicznych Drużyn;

5. Pozyskanie partnerów mogących wesprzeć rzeczowo WDG (np. WP, SG, Decathlon, rozgłośnie radiowe itp.);

6. Stała współpraca ze sponsorami (podziękowania, zaproszenia, reklamy itp.);

7. Działanie w pionie i w poziomie - to znaczy, że na każdym z poziomów działania WDG (Rada Wspólnoty - przedstawicielstwa - drużyny) pozyskiwane są środki, partnerzy oraz czynione są wysiłki promocyjne w każdym z siedmiu obszarów strategicznych WDG, oczywiście w skali adekwatnej do poziomu działania. Wizualizację tego punktu można zobaczyć tutaj: http://wici.grunwald.zhp.pl/2010/finanseWDG.pdf>> OBSZAR PRACA Z KADRĄ

A. Bieżąca / systematyczna praca z Przedstawicielami:

Propozycje działań strategicznych:

1. Stworzenie konwentu Przedstawicieli - forum wymiany doświadczeń( obraduje październik, marzec, czerwiec w ramach spotkań Rady Wspólnoty),

2. Spotkania warsztatowe dla Przedstawicieli oraz zainteresowanych instruktorów podczas Zlotu Grunwaldzkiego,


B. Bieżąca praca z Instruktorami Wspólnoty:

Propozycje działań strategicznych:

1. Powołanie szkoły instruktorskiej WDG – szkoła pielgrzymująca, kursy w przedstawicielstwach,

2. Stworzenie internetowej biblioteki programowej,

3. Praca przedstawicieli z drużynowymi – np. motywowanie, informowanie, szkolenie,

4. Zapoznanie Drużynowych z wcześniejszymi programami grunwaldzkimi,

5. Wprowadzenie tytułu „Hufca Grunwaldzkiego”,


C. Dalsza demokratyzacja podejmowania decyzji w WDG:

1. Lista kompetencji organów WDG,

2. Rozsyłanie listy spraw wraz z projektami ich rozwiązaniem ich rozwiązań do drużynowych na miesiąc przed sejmikiem,

3. Zmiana pory obrad sejmiku – możliwość jego wydłużenia,

4. Liczba przedstawicielstw jest podstawowym współczynnikiem do określania liczby członków Rady Wspólnoty. Powiększenie liczby członków Rady (członkowie desygnowani przez Przewodniczącą 1/3, Przedstawiciele 1/3, wybierani przez Przedstawicielstwa). Członkowie wybierani przez Przewodniczą i przedstawicielstwa są zatwierdzani przez Sejmik Wspólnoty. Przedstawiciele muszą uzyskać zatwierdzenie Sejmiku Wspólnoty.


>> OBSZAR PROGRAM

1. Opracowanie do czasu Sejmiku Letniego koncepcji śródrocznych programów do 2013r.

2. Uaktualnianie raz w roku ankiety Drużynowych WDG.

3. Stworzenie bazy możliwości realizacji programu przez drużyny WDG.

4. Stworzenie bazy pomysłów programowych WDG.>> OBSZAR SPRAWY ZAGRANICZNE

1. Należy pozyskać do WDG drużyny z zagranicy, np. poprzez stworzenie bazy mailingowej zagranicznych drużyn skautowych i rozesłanie maili z zaproszeniami;

2. Należy zintensyfikować kontakty z Zespołem Zagranicznym Głównej Kwatery ZHP;

3. Powiązanie z programami unijnymi na wymianę, „Młodzież w działaniu” – nawiązanie współpracy z instytucjami unijnymi;

4. Stworzenie anglojęzycznych materiałów promocyjnych WDG;

5. Stworzenie anglojęzycznej strony www Wspólnoty.>> OBSZAR PROMOCJA I ROZWÓJ LICZEBNY

Wzrost liczebny rozumiany jako:

- Pozyskiwanie nowych drużyn;

- „Wskrzeszanie” drużyn grunwaldzkich, które zaniechały zdobywania tytułu;

- Utrwalanie nowych drużyn;

- Budowanie silnych więzi między drużynami.

Propozycje działań strategicznych:

1. Wprowadzenie honorowego tytułu Ambasador Wspólnoty;

2. Wprowadzenie honorowego tytułu Hufiec Grunwaldzki;

3. Stworzenie uniwersalnych materiałów promocyjnych Wspólnoty;

4. Powołanie Zespołu Promocji Wspólnoty ( kontakty z mediami, rzecznikiem ZHP);

5. Stałe zbieranie informacji dotyczący przyczyn odchodzenia Drużyn z WDG, permanentne próby reanimacji tych Drużyn;

6. Stworzenie nowego wizerunku WDG pod hasłem: „Profesjonaliści patriotyzmu”;

7. Wyodrębnienie grup wsparcia promocyjnego (firmy, rodzice, instytucje, NGO);

8. Przekazywanie informacji dostosowanych do potrzeb wyżej wymienionych;

9. Rozpoznanie bazy sponsorów przychylnych drużynom WDG i ich możliwości;

10. Pozyskiwanie i utrzymanie w WDG nowych Drużyn;

11. Wyznaczanie ambitnych celów dla starych Drużyn;

12. Promocja współzawodnictwa i imprez wspólnotowych.

13. Stworzenie Centralnej Rady Przyjaciół WDG – pierwsze posiedzenie na najbliższym zlocie,
"Nieważne, skąd przychodzisz. Ważne, co chcesz wspólnie z nami zrobić".

http://www.grunwald.zhp.pl

DruhJanusz
Nowicjusz
Posty: 25
Rejestracja: 20 paź 2008, 08:12
Hufiec:
Chorągiew:

Post autor: DruhJanusz » 25 lut 2010, 23:34

>> OBSZAR ZLOT GRUNWALDZKI

1. Kontynuowanie niesztampowego i kreatywnego programu zlotu (zlot oparty o rozwojową wizję, formy dobierane do treści a nie na odwrót, program zlotu jako kontynuacja i/lub podsumowanie programu śródrocznego, program nastawiony na kreowanie rozwoju indywidualnego i grupowego w wielu obszarach, program wszechstronny, zawierający harcerskie specjalności, program łączący bogactwo wartości i wiedzy zaczerpniętych z historii z planowaniem rozwoju, kreowaniem przyszłości itp.);

:: Tak - ten punkt jest tak pojemny, że wszystko się w nim zmieści:)

2. Dalsze uatrakcyjnianie programu (np. zapraszanie gwiazd, znanych postaci, podejmowanie współpracy programowej z podmiotami gwarantującymi ciekawe i rozwijające zajęcia, np. pozyskiwanie środków, planowanie kariery zawodowej, nowoczesne specjalności, oryginalne zainteresowania; współpraca z instytucjami europejskimi, organizacjami pozarządowymi, artystami, instytucjami kultury);

:: NIE - ale dla idei punktu - jest on niepotrzebnym rozwinięciem punktu poprzedniego
Poza tym na zlocie brak czasu na rozwijanie kariery zawodowej.
Idea zlotu to podsumowanie śródrocznej pracy - więc jeśli ktoś zdecyduje się
pracować z tym punktem powinien to robić w okresie między zlotami


3. Coroczna zmiana zespołu konstruującego programu zlotu (uniknięcie przyzwyczajeń), wybieranie Zespołu Programowego na dwa lata przed Zlotem;

:: TAK - ale z założeniem, że jeśli ktoś chce dłużej to dlaczego nie? :)

4. Przyjęcie określonej metody tworzenia programu (program dostosowany do środków / środki dostosowane do programu);

:: Raczej NIE - niech program będzie dostosowany do potrzeb, potem mozliwości
wynikających z umiejętności i i środków.

5. Coroczne określanie (podczas sejmiku zimowego) struktury organizacyjnej zlotu i planu zagospodarowania miasteczka zlotowego;

:: Zdecydowane TAK (jeśli w ogóle jest to wykonalne? )>> OBSZAR POZYSKIWANIE ŚRODKÓW

Nasze propozycje działań strategicznych, oczywiście do twórczego rozwinięcia:

1. Wytypowanie sponsorów strategicznych WDG;

:: TAK

2. Stworzenie oferty sponsorskiej uwzględniającej centralne miejsce WDG w wychowaniu patriotycznym;

:: TAK

3. Wytypowanie sponsorów strategicznych przedstawicielstw;

:: TAK -

4. Próba pozyskania sponsorów strategicznych Drużyn;

5. Pozyskanie partnerów mogących wesprzeć rzeczowo WDG (np. WP, SG, Decathlon, rozgłośnie radiowe itp.);

To nie jest rozwinięcie punktu 1?

6. Stała współpraca ze sponsorami (podziękowania, zaproszenia, reklamy itp.);

:: TAK - to jest oczywiste, za pracę i pomoc należy dziękować

7. Działanie w pionie i w poziomie - to znaczy, że na każdym z poziomów działania WDG (Rada Wspólnoty - przedstawicielstwa - drużyny) pozyskiwane są środki, partnerzy oraz czynione są wysiłki promocyjne w każdym z siedmiu obszarów strategicznych WDG, oczywiście w skali adekwatnej do poziomu działania. Wizualizację tego punktu można zobaczyć tutaj: http://wici.grunwald.zhp.pl/2010/finanseWDG.pdf

(pdf nie ładuje się)

:: Nie do końca: ja odpuściłbym drużynowym. Oni naprawdę mają się już o co martwić.

>> OBSZAR PRACA Z KADRĄ

A. Bieżąca / systematyczna praca z Przedstawicielami:

Propozycje działań strategicznych:

1. Stworzenie konwentu Przedstawicieli - forum wymiany doświadczeń( obraduje październik, marzec, czerwiec w ramach spotkań Rady Wspólnoty),

::TAK - jeśli znajdzie się na to czas na spotkaniach Rady, tudzież Sejmikach.

2. Spotkania warsztatowe dla Przedstawicieli oraz zainteresowanych instruktorów podczas Zlotu Grunwaldzkiego,

::NIE - podobnie jak w poprzednim obszarze - na zlocie nie ma na to czasu, zlot nie temu służy


B. Bieżąca praca z Instruktorami Wspólnoty:

Propozycje działań strategicznych:

1. Powołanie szkoły instruktorskiej WDG – szkoła pielgrzymująca, kursy w przedstawicielstwach,

::TAK - to może być fajna forma pomocy dla instruktorów.

2. Stworzenie internetowej biblioteki programowej,

::TAK - bo jest taka potrzeba

3. Praca przedstawicieli z drużynowymi – np. motywowanie, informowanie, szkolenie,

::TAK - choć to wynika z obowiązków przedstawicieli

4. Zapoznanie Drużynowych z wcześniejszymi programami grunwaldzkimi,

::TAK - np, właśnie w ramach Latającej Szkoły Instruktorów

5. Wprowadzenie tytułu „Hufca Grunwaldzkiego”,

:: hm... tutaj nie mam zdania,


C. Dalsza demokratyzacja podejmowania decyzji w WDG:

1. Lista kompetencji organów WDG,

:: NIE - Jakich organów?


2. Rozsyłanie listy spraw wraz z projektami ich rozwiązaniem ich rozwiązań do drużynowych na miesiąc przed sejmikiem,

:: TAK - częściowo już się tak działo

3. Zmiana pory obrad sejmiku – możliwość jego wydłużenia,

:: NIE, chyba, że taka będzie bardzo wyraźna potrzeba.

4. Liczba przedstawicielstw jest podstawowym współczynnikiem do określania liczby członków Rady Wspólnoty. Powiększenie liczby członków Rady (członkowie desygnowani przez Przewodniczącą 1/3, Przedstawiciele 1/3, wybierani przez Przedstawicielstwa). Członkowie wybierani przez Przewodniczą i przedstawicielstwa są zatwierdzani przez Sejmik Wspólnoty. Przedstawiciele muszą uzyskać zatwierdzenie Sejmiku Wspólnoty.

<cytuję siebie>

Nie rozumiem dlaczego Przedstawiciele musieliby uzyskać zatwierdzenie Sejmiku.
Po pierwsze - sejmiki są tylko dwa razy w roku. Już samo to skomplikowałoby proces zastępowania Przedstawicieli w awaryjnych wypadkach. Ustanawiać w zamian jakichś komisarzy?
Po drugie - Przedstawicieli wybierają zgromadzenia drużynowych Przedstawicielstwa. Możemy śmiało założyć, że robią to wierząc, że wybrany instruktor jest najlepszym w danym momencie. Zgromadzeni na Sejmiku Wspólnoty mogą go zupełnie nie znać - więc jak mieliby by się opowiedzieć za nim lub przeciwko niemu?
Po trzecie - kłóci się to z "dalszą demokratyzacją podejmowanych decyzji".
Jestem za odrzuceniem tej części punktu C.4.

Liczba członków Rady powinna wynikać z realnych potrzeb Wspólnoty a nie tylko od liczby Przedstawicielstw (choć oczywiście ten wpływ pozostanie). Uważam, że ich liczba powinna być regulowana przez Przewodniczącą bez konieczności zatwierdzania ich w jakikolwiek sposób. Co do dodatkowych członków wybieranych przez Przedstawicielstwa to o jakie osoby konkretnie chodzi? W sensie jakie są planowane ich kompetencje?
</cytuję siebie>>> OBSZAR PROGRAM

1. Opracowanie do czasu Sejmiku Letniego koncepcji śródrocznych programów do 2013r.

::TAK, fajnie byłoby znać program z wyprzedzeniem

2. Uaktualnianie raz w roku ankiety Drużynowych WDG.

::TAK

3. Stworzenie bazy możliwości realizacji programu przez drużyny WDG.

::TAK - może bardzo pomóc

4. Stworzenie bazy pomysłów programowych WDG.

:: TAK - bo jak wyżej

>> OBSZAR SPRAWY ZAGRANICZNE

1. Należy pozyskać do WDG drużyny z zagranicy, np. poprzez stworzenie bazy mailingowej zagranicznych drużyn skautowych i rozesłanie maili z zaproszeniami;

::Tak

2. Należy zintensyfikować kontakty z Zespołem Zagranicznym Głównej Kwatery ZHP;

:: Tak - to wynika z punktu poprzedniego

3. Powiązanie z programami unijnymi na wymianę, &#8222;Młodzież w działaniu&#8221; &#8211; nawiązanie współpracy z instytucjami unijnymi;

:: Nie mam zdania

4. Stworzenie anglojęzycznych materiałów promocyjnych WDG;

::TAK

5. Stworzenie anglojęzycznej strony www Wspólnoty.

::TAK

>> OBSZAR PROMOCJA I ROZWÓJ LICZEBNY

Wzrost liczebny rozumiany jako:
- Pozyskiwanie nowych drużyn;
- &#8222;Wskrzeszanie&#8221; drużyn grunwaldzkich, które zaniechały zdobywania tytułu;
- Utrwalanie nowych drużyn;
- Budowanie silnych więzi między drużynami.
Propozycje działań strategicznych:
1. Wprowadzenie honorowego tytułu Ambasador Wspólnoty;
2. Wprowadzenie honorowego tytułu Hufiec Grunwaldzki;
3. Stworzenie uniwersalnych materiałów promocyjnych Wspólnoty;
4. Powołanie Zespołu Promocji Wspólnoty ( kontakty z mediami, rzecznikiem ZHP);
5. Stałe zbieranie informacji dotyczący przyczyn odchodzenia Drużyn z WDG, permanentne próby reanimacji tych Drużyn;
6. Stworzenie nowego wizerunku WDG pod hasłem: &#8222;Profesjonaliści patriotyzmu&#8221;;
7. Wyodrębnienie grup wsparcia promocyjnego (firmy, rodzice, instytucje, NGO);
8. Przekazywanie informacji dostosowanych do potrzeb wyżej wymienionych;
9. Rozpoznanie bazy sponsorów przychylnych drużynom WDG i ich możliwości;
10. Pozyskiwanie i utrzymanie w WDG nowych Drużyn;
11. Wyznaczanie ambitnych celów dla starych Drużyn;
12. Promocja współzawodnictwa i imprez wspólnotowych.
13. Stworzenie Centralnej Rady Przyjaciół WDG &#8211; pierwsze posiedzenie na najbliższym zlocie

:: Generalne TAK dla całego obszaru, choć kilka punktów należałoby sprecyzować


Tak jak prosił Maciek odniosłem się do prawie wszystkich punktów.
Ale coś mi się widzi, że za długie rodzą się z tego posty...

Pozdrawiam:)

MYCHAS
Stały bywalec
Posty: 494
Rejestracja: 30 gru 2003, 14:26
Lokalizacja: Gdańsk - Orneta - Lidzbark War
Hufiec:
Chorągiew:
Kontakt:

Post autor: MYCHAS » 26 lut 2010, 17:08

>> OBSZAR ZLOT GRUNWALDZKI

1. Kontynuowanie niesztampowego i kreatywnego programu zlotu (zlot oparty o rozwojową wizję, formy dobierane do treści a nie na odwrót, program zlotu jako kontynuacja i/lub podsumowanie programu śródrocznego, program nastawiony na kreowanie rozwoju indywidualnego i grupowego w wielu obszarach, program wszechstronny, zawierający harcerskie specjalności, program łączący bogactwo wartości i wiedzy zaczerpniętych z historii z planowaniem rozwoju, kreowaniem przyszłości itp.);


- ponieważ punkt jest rozwlekly to w 3/4 na tak


2. Dalsze uatrakcyjnianie programu (np. zapraszanie gwiazd, znanych postaci, podejmowanie współpracy programowej z podmiotami gwarantującymi ciekawe i rozwijające zajęcia, np. pozyskiwanie środków, planowanie kariery zawodowej, nowoczesne specjalności, oryginalne zainteresowania; współpraca z instytucjami europejskimi, organizacjami pozarządowymi, artystami, instytucjami kultury);

Nie - Zlot jest harcerski i wystarczy jak znajdziemy czas - którego nie znajdujemy na poznanie siebie i swoich pasji

3. Coroczna zmiana zespołu konstruującego programu zlotu (uniknięcie przyzwyczajeń), wybieranie Zespołu Programowego na dwa lata przed Zlotem;

Nie - wybieranie na rok - w ciągu 2 lat człowiek nie wie wielu rzeczy

4. Przyjęcie określonej metody tworzenia programu (program dostosowany do środków / środki dostosowane do programu);

Tak teraz jest

5. Coroczne określanie (podczas sejmiku zimowego) struktury organizacyjnej zlotu i planu zagospodarowania miasteczka zlotowego;

Nie - za to jest odpowiedzialna inna jednostka i strategia nie działa na jednostki powyżej, więc szkoda dawania sztucznych zapisów

>> OBSZAR POZYSKIWANIE ŚRODKÓW

Nasze propozycje działań strategicznych, oczywiście do twórczego rozwinięcia:

1. Wytypowanie sponsorów strategicznych WDG;
tak

2. Stworzenie oferty sponsorskiej uwzględniającej centralne miejsce WDG w wychowaniu patriotycznym;
tak

3. Wytypowanie sponsorów strategicznych przedstawicielstw;

raczej nie -

4. Próba pozyskania sponsorów strategicznych Drużyn;

nie - drużyny są w hufcach przypomne

5. Pozyskanie partnerów mogących wesprzeć rzeczowo WDG (np. WP, SG, Decathlon, rozgłośnie radiowe itp.);

posiadamy takich

6. Stała współpraca ze sponsorami (podziękowania, zaproszenia, reklamy itp.);

Tak

7. Działanie w pionie i w poziomie - to znaczy, że na każdym z poziomów działania WDG (Rada Wspólnoty - przedstawicielstwa - drużyny) pozyskiwane są środki, partnerzy oraz czynione są wysiłki promocyjne w każdym z siedmiu obszarów strategicznych WDG, oczywiście w skali adekwatnej do poziomu działania. Wizualizację tego punktu można zobaczyć tutaj: http://wici.grunwald.zhp.pl/2010/finanseWDG.pdf

mam za długie zdanie na ten temat więc nie będę pisał epopej

>> OBSZAR PRACA Z KADRĄ

A. Bieżąca / systematyczna praca z Przedstawicielami:

Propozycje działań strategicznych:

1. Stworzenie konwentu Przedstawicieli - forum wymiany doświadczeń( obraduje październik, marzec, czerwiec w ramach spotkań Rady Wspólnoty),

Nie - Przedstawiciele robią to między sobą i kiedy mają czas - a tworzenie dodatkowych działań jedynie je utrudni

2. Spotkania warsztatowe dla Przedstawicieli oraz zainteresowanych instruktorów podczas Zlotu Grunwaldzkiego,

Nie na zlocie nie ma czasu na takie rzeczy (znaczy mają czas ale nie ci co potrzeba)

B. Bieżąca praca z Instruktorami Wspólnoty:

Propozycje działań strategicznych:

1. Powołanie szkoły instruktorskiej WDG &#8211; szkoła pielgrzymująca, kursy w przedstawicielstwach,
Nie - nie jesteśmy powołani do szkolenia, w obecnej chwili nie radzimy sobie w przeszkoleniu ludzi do programu czy GGI, a ludzi i czasu się więcej nie znajdzie

2. Stworzenie internetowej biblioteki programowej,

Tak jak najbardziej

3. Praca przedstawicieli z drużynowymi &#8211; np. motywowanie, informowanie, szkolenie,

to trwa cały czas

4. Zapoznanie Drużynowych z wcześniejszymi programami grunwaldzkimi,

tak - ale te zadanie częściowo spełni bibloteka i dobry poradnik

5. Wprowadzenie tytułu &#8222;Hufca Grunwaldzkiego&#8221;,
pół na pół - pytanie jakie jest tym zainteresowanie a jakie możliwości, by nie stworzyć w niektórych hufcach przymusu


C. Dalsza demokratyzacja podejmowania decyzji w WDG:

1. Lista kompetencji organów WDG,

Nie wystarczy lista zadań dotycząca osób

2. Rozsyłanie listy spraw wraz z projektami ich rozwiązaniem ich rozwiązań do drużynowych na miesiąc przed sejmikiem,

-------

3. Zmiana pory obrad sejmiku &#8211; możliwość jego wydłużenia,

tak

4. Liczba przedstawicielstw jest podstawowym współczynnikiem do określania liczby członków Rady Wspólnoty. Powiększenie liczby członków Rady (członkowie desygnowani przez Przewodniczącą 1/3, Przedstawiciele 1/3, wybierani przez Przedstawicielstwa). Członkowie wybierani przez Przewodniczą i przedstawicielstwa są zatwierdzani przez Sejmik Wspólnoty. Przedstawiciele muszą uzyskać zatwierdzenie Sejmiku Wspólnoty.

NIE


>> OBSZAR PROGRAM

1. Opracowanie do czasu Sejmiku Letniego koncepcji śródrocznych programów do 2013r.

tak a nawet szybciej

2. Uaktualnianie raz w roku ankiety Drużynowych WDG.

Nie jak sam wspomniałeś Maćku wynik jest nieadekwatny

3. Stworzenie bazy możliwości realizacji programu przez drużyny WDG.

tak

4. Stworzenie bazy pomysłów programowych WDG.

tak

>> OBSZAR SPRAWY ZAGRANICZNE

1. Należy pozyskać do WDG drużyny z zagranicy, np. poprzez stworzenie bazy mailingowej zagranicznych drużyn skautowych i rozesłanie maili z zaproszeniami;

tak musimy pozyskać, ale możne innymi sposobami poprzez Skautową Skrzynkę Kontaktową

2. Należy zintensyfikować kontakty z Zespołem Zagranicznym Głównej Kwatery ZHP;
-----

3. Powiązanie z programami unijnymi na wymianę, &#8222;Młodzież w działaniu&#8221; &#8211; nawiązanie współpracy z instytucjami unijnymi;
tak

4. Stworzenie anglojęzycznych materiałów promocyjnych WDG;
Tak, ale nie tylko anglo ale i z kierunkiem na Wschód

5. Stworzenie anglojęzycznej strony www Wspólnoty.
jw>> OBSZAR PROMOCJA I ROZWÓJ LICZEBNY

Wzrost liczebny rozumiany jako:

- Pozyskiwanie nowych drużyn;

- &#8222;Wskrzeszanie&#8221; drużyn grunwaldzkich, które zaniechały zdobywania tytułu;

- Utrwalanie nowych drużyn;

- Budowanie silnych więzi między drużynami.

2 ostatnie na tak - jak na razie mamy chyba dość dużą liczbę drużyn

Propozycje działań strategicznych:

1. Wprowadzenie honorowego tytułu Ambasador Wspólnoty;

nie

2. Wprowadzenie honorowego tytułu Hufiec Grunwaldzki;
nie wiem tylko dla kogo? jak ma być honorowy

3. Stworzenie uniwersalnych materiałów promocyjnych Wspólnoty;

tak

4. Powołanie Zespołu Promocji Wspólnoty ( kontakty z mediami, rzecznikiem ZHP);

tak - ale takie zespoły działają nie od dziś

5. Stałe zbieranie informacji dotyczący przyczyn odchodzenia Drużyn z WDG, permanentne próby reanimacji tych Drużyn;

nie - dobre samo się promuje

6. Stworzenie nowego wizerunku WDG pod hasłem: &#8222;Profesjonaliści patriotyzmu&#8221;;

moim zdaniem Wspólnota do 2009 ma bardzo dobry wizerunek

7. Wyodrębnienie grup wsparcia promocyjnego (firmy, rodzice, instytucje, NGO);
----------------

8. Przekazywanie informacji dostosowanych do potrzeb wyżej wymienionych;
----------------

9. Rozpoznanie bazy sponsorów przychylnych drużynom WDG i ich możliwości;
--------------------

10. Pozyskiwanie i utrzymanie w WDG nowych Drużyn;

utrzymanie tak Wspólnota dobrze jakby utrzymała tych nowych co ma

11. Wyznaczanie ambitnych celów dla starych Drużyn;

nie ambitnych celów tylko interesujących je zadań :)

12. Promocja współzawodnictwa i imprez wspólnotowych.

13. Stworzenie Centralnej Rady Przyjaciół WDG &#8211; pierwsze posiedzenie na najbliższym zlocie,

może nie Rady, a ludzi chcących działać, bo tych chyba jak zwykle nam brakuje


Zgodnie z prośbą się nie rozpisywałem, a nie zgodnie :P się odezwałem
Ostatnio zmieniony 26 lut 2010, 17:09 przez MYCHAS, łącznie zmieniany 1 raz.
Tymczasem długi trzeba spłacać, depozyty przekazać innym. Może nikt im tego nie powiedział?&#8221;
S t e f a n M i r o w s k i &#8222; S p ł a c i ć d ł u g &#8221;
www.orneta.zhp.pl

hm. Michał Ludkiewicz
Chorągiew Warmińsko - Mazurska

Svensson
Stały bywalec
Posty: 387
Rejestracja: 03 maja 2007, 19:03
Hufiec:
Chorągiew:
Kontakt:

Post autor: Svensson » 02 mar 2010, 23:27

>> OBSZAR ZLOT GRUNWALDZKI

1. Kontynuowanie niesztampowego i kreatywnego programu zlotu (zlot oparty o rozwojową wizję, formy dobierane do treści a nie na odwrót, program zlotu jako kontynuacja i/lub podsumowanie programu śródrocznego, program nastawiony na kreowanie rozwoju indywidualnego i grupowego w wielu obszarach, program wszechstronny, zawierający harcerskie specjalności, program łączący bogactwo wartości i wiedzy zaczerpniętych z historii z planowaniem rozwoju, kreowaniem przyszłości itp.);

:: TAK - tu chyba łatwo o zgodę :)

2. Dalsze uatrakcyjnianie programu (np. zapraszanie gwiazd, znanych postaci, podejmowanie współpracy programowej z podmiotami gwarantującymi ciekawe i rozwijające zajęcia, np. pozyskiwanie środków, planowanie kariery zawodowej, nowoczesne specjalności, oryginalne zainteresowania; współpraca z instytucjami europejskimi, organizacjami pozarządowymi, artystami, instytucjami kultury);

:: TAK - "gwiazdy" też mogą być "z branży", np. zespoły i pieśniarze wykonujący utwory średniowieczne, historycy-popularyzatorzy.

3. Coroczna zmiana zespołu konstruującego programu zlotu (uniknięcie przyzwyczajeń), wybieranie Zespołu Programowego na dwa lata przed Zlotem;

:: TAK - wybieranie na dwa lata przed Zlotem, z możliwością zmiany (życie jest pełne niespodzianek) nie później niż na rok przed Zlotem - to może sprawić, że program będzie odpowiednio dopieszczony :)

4. Przyjęcie określonej metody tworzenia programu (program dostosowany do środków / środki dostosowane do programu);

:: Moim zdaniem druga możliwość: opracowujemy program i szukamy środków do jego realizacji.

5. Coroczne określanie (podczas sejmiku zimowego) struktury organizacyjnej zlotu i planu zagospodarowania miasteczka zlotowego;

:: TAK - oczywiście w takim zakresie, w jakim nie pokrzyżuje to planów Komendy Chorągwi - ale jest wiele uzgodnień, których wcześniejsze dokonanie niewiele kosztuje, a wiele pomaga.

>> OBSZAR POZYSKIWANIE ŚRODKÓW

Nasze propozycje działań strategicznych, oczywiście do twórczego rozwinięcia:

1. Wytypowanie sponsorów strategicznych WDG;

:: TAK - wraz z możliwymi polami współpracy.

2. Stworzenie oferty sponsorskiej uwzględniającej centralne miejsce WDG w wychowaniu patriotycznym;

:: TAK

3. Wytypowanie sponsorów strategicznych przedstawicielstw;

:: TAK - kto ma czas i ochotę na "pobawienie się" w tej dziedzinie, ten nie pożałuje ;)

4. Próba pozyskania sponsorów strategicznych Drużyn;

:: NIE - tzn. do uznania drużyn, strategia nie musi sięgać tak daleko.

5. Pozyskanie partnerów mogących wesprzeć rzeczowo WDG (np. WP, SG, Decathlon, rozgłośnie radiowe itp.);

:: TAK - tego nigdy za wiele ;)

6. Stała współpraca ze sponsorami (podziękowania, zaproszenia, reklamy itp.);

:: TAK

7. Działanie w pionie i w poziomie - to znaczy, że na każdym z poziomów działania WDG (Rada Wspólnoty - przedstawicielstwa - drużyny) pozyskiwane są środki, partnerzy oraz czynione są wysiłki promocyjne w każdym z siedmiu obszarów strategicznych WDG, oczywiście w skali adekwatnej do poziomu działania. Wizualizację tego punktu można zobaczyć tutaj: http://wici.grunwald.zhp.pl/2010/finanseWDG.pdf

:: TAK, przy czym Przedstawicielstwa i drużyny tylko na miarę indywidualnych możliwości.

>> OBSZAR PRACA Z KADRĄ

A. Bieżąca / systematyczna praca z Przedstawicielami:

Propozycje działań strategicznych:

1. Stworzenie konwentu Przedstawicieli - forum wymiany doświadczeń( obraduje październik, marzec, czerwiec w ramach spotkań Rady Wspólnoty),

:: TAK, bez względu na nazwę

2. Spotkania warsztatowe dla Przedstawicieli oraz zainteresowanych instruktorów podczas Zlotu Grunwaldzkiego,

:: NIE - to potrzebne, ale może raczej w osobnym bloku w czasie zimowego sejmiku.

B. Bieżąca praca z Instruktorami Wspólnoty:

Propozycje działań strategicznych:

1. Powołanie szkoły instruktorskiej WDG &#8211; szkoła pielgrzymująca, kursy w przedstawicielstwach,

:: TAK - bez względu na nazwę i struktury - takie zjawisko, jak prowadzone w regionach doszkalanie chętnych funkcyjnych w zakresie programu i metodyki (ale nie tylko), jest nam potrzebne.

2. Stworzenie internetowej biblioteki programowej,

:: TAK

3. Praca przedstawicieli z drużynowymi &#8211; np. motywowanie, informowanie, szkolenie,

:: TAK TAK TAK

4. Zapoznanie Drużynowych z wcześniejszymi programami grunwaldzkimi,

:: TAK - żeby nasz bogaty dorobek się nie marnował; warto po nie sięgać, bo są dobre :)

5. Wprowadzenie tytułu &#8222;Hufca Grunwaldzkiego&#8221;,

:: TAK - jeśli będzie to takie wyróżnienie dla hufców, w których jest bardzo dużo drużyn grunwaldzkich, niekoniecznie wszystkie lub większość (cezurą mogłoby być 10 jednostek)

C. Dalsza demokratyzacja podejmowania decyzji w WDG:

1. Lista kompetencji organów WDG,

:: TAK

2. Rozsyłanie listy spraw wraz z projektami ich rozwiązaniem ich rozwiązań do drużynowych na miesiąc przed sejmikiem,

:: TAK

3. Zmiana pory obrad sejmiku &#8211; możliwość jego wydłużenia,

:: TAK

4. Liczba przedstawicielstw jest podstawowym współczynnikiem do określania liczby członków Rady Wspólnoty. Powiększenie liczby członków Rady (członkowie desygnowani przez Przewodniczącą 1/3, Przedstawiciele 1/3, wybierani przez Przedstawicielstwa). Członkowie wybierani przez Przewodniczą i przedstawicielstwa są zatwierdzani przez Sejmik Wspólnoty. Przedstawiciele muszą uzyskać zatwierdzenie Sejmiku Wspólnoty.

:: NIE - moim zdaniem Radę powinien wybierać Wielki Sejmik spośród kandydatów zgłoszonych przez Przedstawicielstwa, z możliwością wyboru kilku osób samodzielnie przez Przewodniczącą; Przedstawiciele nie powinni być zatwierdzani przez Sejmik.

>> OBSZAR PROGRAM

1. Opracowanie do czasu Sejmiku Letniego koncepcji śródrocznych programów do 2013r.

:: TAK - to już prawie gotowe :)

2. Uaktualnianie raz w roku ankiety Drużynowych WDG.

:: TAK, ALE od warunkiem, że drużynowi w osobnym głosowaniu na najbliższym sejmiku wyrażą gotowość jej wypełniania.

3. Stworzenie bazy możliwości realizacji programu przez drużyny WDG.

:: Nie rozumiem

4. Stworzenie bazy pomysłów programowych WDG.

:: TAK

>> OBSZAR SPRAWY ZAGRANICZNE

1. Należy pozyskać do WDG drużyny z zagranicy, np. poprzez stworzenie bazy mailingowej zagranicznych drużyn skautowych i rozesłanie maili z zaproszeniami;

:: TAK

2. Należy zintensyfikować kontakty z Zespołem Zagranicznym Głównej Kwatery ZHP;

:: TAK - oczywiście do rozsądnego stopnia ;)

3. Powiązanie z programami unijnymi na wymianę, &#8222;Młodzież w działaniu&#8221; &#8211; nawiązanie współpracy z instytucjami unijnymi;

:: TAK

4. Stworzenie anglojęzycznych materiałów promocyjnych WDG;

:: TAK

5. Stworzenie anglojęzycznej strony www Wspólnoty.

:: TAK

>> OBSZAR PROMOCJA I ROZWÓJ LICZEBNY

Wzrost liczebny rozumiany jako:

- Pozyskiwanie nowych drużyn;

- &#8222;Wskrzeszanie&#8221; drużyn grunwaldzkich, które zaniechały zdobywania tytułu;

- Utrwalanie nowych drużyn;

- Budowanie silnych więzi między drużynami.

:: TAK

Propozycje działań strategicznych:

1. Wprowadzenie honorowego tytułu Ambasador Wspólnoty;

:: TAK - jeśli będzie to wyróżnienie dla drużyn i osób, które najaktywniej pozyskują dla Wspólnoty nowe jednostki.

2. Wprowadzenie honorowego tytułu Hufiec Grunwaldzki;

:: TAK - jeśli będzie to wyróżnienie dla hufców, gdzie jest bardzo dużo drużyn grunwaldzkich, niekoniecznie wszystkie lub większość (cezurą mogłoby być 10 jednostek)

3. Stworzenie uniwersalnych materiałów promocyjnych Wspólnoty;

:: TAK

4. Powołanie Zespołu Promocji Wspólnoty ( kontakty z mediami, rzecznikiem ZHP);

:: TAK - obecny formalnie istnieje, ale nie działa; trzeba go wymienić.

5. Stałe zbieranie informacji dotyczący przyczyn odchodzenia Drużyn z WDG, permanentne próby reanimacji tych Drużyn;

:: TAK - oczywiście bez narzucania się

6. Stworzenie nowego wizerunku WDG pod hasłem: &#8222;Profesjonaliści patriotyzmu&#8221;;

:: TAK - raczej rozwijanie dotychczasowego

7. Wyodrębnienie grup wsparcia promocyjnego (firmy, rodzice, instytucje, NGO);

8. Przekazywanie informacji dostosowanych do potrzeb wyżej wymienionych;

:: TAK, tak

9. Rozpoznanie bazy sponsorów przychylnych drużynom WDG i ich możliwości;

:: TAK - ale bez konkurowania z drużynami o ich dotychczasowe profity

10. Pozyskiwanie i utrzymanie w WDG nowych Drużyn;

:: TAK - ale przy określeniu pewnej granicy, po której już nie będziemy prowadzić bardzo intensywnej akcji promocyjnej (dla mnie optymalna wielkość Wspólnoty przy słabych Przedstawicielstwach to 170-200 drużyn, jeśli Przedstawicielstwa wezmą na siebie znaczną część ciężaru budowania Wspólnoty - do 300 drużyn).

11. Wyznaczanie ambitnych celów dla starych Drużyn;

:: TAK

12. Promocja współzawodnictwa i imprez wspólnotowych.

:: TAK

13. Stworzenie Centralnej Rady Przyjaciół WDG &#8211; pierwsze posiedzenie na najbliższym zlocie,

:: TAK - bo potrzebni nam wciąż nowi sojusznicy; we władzach Wspólnoty powinien znaleźć się ktoś odpowiedzialny za "zagospodarowanie" sojuszników.
"Nieważne, skąd przychodzisz. Ważne, co chcesz wspólnie z nami zrobić".

http://www.grunwald.zhp.pl

Raku
Nowicjusz
Posty: 32
Rejestracja: 29 lis 2009, 18:59
Lokalizacja: I KDW im. T. Rejtana
Hufiec:
Chorągiew:
Kontakt:

Post autor: Raku » 03 mar 2010, 19:14

>> OBSZAR ZLOT GRUNWALDZKI
1.tak
2.tak
3.tak - choć mogą być trudnosci,
4.tak - to oczywiste
5.tak

>> OBSZAR POZYSKIWANIE ŚRODKÓW
1.tak
2.tak, może przyciągnąć uwagę wielu inwestorów i przedsiębiorstw
3.nie - tutaj bym się zastanowił, dlatego że w takim wypadku istnieje ryzyko niesprawiedliwości w sponsorowaniu
4.tak - to oczywiste i bardzo pomocne, nie tylko dla wspólnoty
5.tak - loggistyka ulegnie poprawie
6.tak
7.tak

>> OBSZAR PRACA Z KADRĄ
A.
1. trudno powiedzieć
2.tak - jeśli będzie czas na takie rzeczy

B.
1.tak - pomoże to dogłębniej wdrażać przesłanie i nauczanie wspólnoty w podstawowe jednostki jakimi są zastępy i drużyny
2.tak - poręczność
3.tak - np. biwaki, zebrania przedstawicielstw
4.tak
5.raczej nie - mogłoby to dyskryminować inne drużyny ( niegrunwaldzkie)

C.
1.tak - sprecyzowanie ułatwi pracę oraz ją uściśli
2.zdecydowanie tak - sejmiki staną się mniej jałowe
3. wydłużenie nie ma sensu, ale mógłby odbywać się wczesniej niż dotychczas
4.tak - czysto demokratycznie

>> OBSZAR PROGRAM
1. tak
2. tak - ukaże to ogólne rozeznanie w stanie prowadzenia zlotu oraz programu wspólnoty
3. ciężkie do stworzenia
4. ciężkie do stworzenia, ale pomysł dobry - "wspólnotowy"

>> OBSZAR SPRAWY ZAGRANICZNE
1. tak - oczywiście, że tak- Zlot stanie się zlotem międzynarodowym, drużyny spoza kraju również mogą się tym zainteresować
2. tak
3. raczej ciężkie do wykonania
4. tak
5. zdecydowanie tak - nawet wielojęzycznej

>> OBSZAR PROMOCJA I ROZWÓJ LICZEBNY
1. tak- jeśli określi się jego kompetencje i nie będzie wchodził w kompetencje Przewodniczącej - najlepej gdyby był to reprezentant WDG za granicą
2.j/w "raczej nie - mogłoby to dyskryminować inne drużyny ( niegrunwaldzkie)"
3.tak - każda forma promocji jest dobra
4.zdecydowanie tak - ludzie, którzy to wszystko skoordynują i pokierują są potrzebni!
5.nie - niemożliwe a nawet ciężkie do zrobienia
6.hasło mogłoby inaczej brzemieć, ale idea na tak - trzeba tylko uważać na drużyny z zagranicy
7.tak tak tak
8.tak tak tak
9.tak
10.tak - poprzez promocję wspólnoty
11.tak - może odrębny, bardziej wyspecjalizowany program?
12.jasne , że tak
13.tak - stanie się to bardzo przydatne w odnajdywaniu i poszerzaniu możliwości i wpływów wspólnoty
www.1kdw.hostingasp.pl
Zastępca Komendanta I Kutnowskiego Szczepu "Innominata"

ODPOWIEDZ
nowoczesne kuchnie warszawa

Wróć do „Wspólnota Drużyn Grunwaldzkich”