Stanowisko Hufca ZHP w Sopocie w sprawie osobowości prawnej

Zablokowany
cyryl

Post autor: cyryl » 02 gru 2003, 10:59

STANOWISKO ZWYKŁEGO ZJAZDU HUFCA ZHP
W SOPOCIE
z dnia 13 października 2003 roku
w sprawie osobowości prawnej jednostek terenowych ZHP


1. Na podstawie § 44 ust. 3 Statutu ZHP Zjazd Zwykły Hufca ZHP w Sopocie zajmuje stanowisko w dyskusji na temat osobowości prawnej jednostek terenowych ZHP.
2. Instruktorki i instruktorzy Hufca ZHP w Sopocie, mając na uwadze fatalny stan finansowy, organizacyjny i liczebny Związku oraz w trosce o pomyślny rozwój harcerstwa postanowili opowiedzieć się za MOŻLIWOŚCIĄ uzyskiwania przez jednostki terenowe ZHP ( HUFCE I CHORĄGWIE) osobowości prawnej.
3. Bacząc na dotychczasowe poczynania niektórych spośród instruktorów wchodzących w skład władz Związku każdego szczebla sopockie środowisko harcerskie pragnie zwrócić uwagę na konieczność obwarowania ww. możliwości uzyskiwania osobowości prawnej szeregiem zabezpieczeń rangi statutowej, tak aby uniemożliwić federalizację związku oraz niezasadane pomniejszanie jego majątku.


Zablokowany
nowoczesne kuchnie warszawa

Wróć do „Osobowość prawna”